သံလြင္ေရဆန္၊ ႏွင္းကာ အကႌ်ႏွင့္ ေသာ္လဲထေစ်းခင္း

ပရင့္ထုတ္ရန္

(၁)

ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က မာနယ္ပေလာသို႔ ေရာက္သြားၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ လူငယ္ ၄ ေယာက္မွာမူ မဲလထ၌ပင္ ရွိေသး၏။ အဖူးစံလင္း၊ ပဒိုမန္းရွာတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာလည္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္သြား၏။ ေရွ႔ခရီးစဥ္မွာမူ KNU ၏ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမသို႔ပင္ သြားရမည္။ သို႔ေသာ္ ... KNU ႏွင့္အတူ တြဲ၍ စစ္ဆင္ေရး ထြက္ရန္ မဟုတ္ေတာ့ ... 

KNU တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမရွိ က်ေနာ္တုိ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေဒသစခန္းသို႔ သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမအတြင္း က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေဒသစခန္း ၂ ခု ရွိသည္။ တခုက တပ္မဟာ ၃ KNLA အမွတ္ ၈ တပ္ရင္း နယ္ေျမတြင္ ျဖစ္ၿပီး တခုမွာ အမွတ္ ၉ တပ္ရင္း နယ္ေျမတြင္ ျဖစ္သည္။ KNU အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရမူ ေက်ာက္ႀကီးၿမ့ဳိနယ္ အတြင္း၌ ျဖစ္သည္။ ရင္း ၈ စခန္းအား ႏြားေလးခို႔ စခန္းဟူ၍လည္း ေခၚသည္။ က်ေနာ္တို႔ သြားရမည့္ စခန္းက ရင္း ၉ ရွိ ေဒသစခန္းသို႔ ျဖစ္သည္။ ရင္း ၉ စခန္းအား ဟိတိုးထ စခန္းဟူ၍လည္း ေခၚသည္။ 

ဟိတိုးထ စခန္းက ဟိတိုးထ ေခ်ာင္းေဘးတြင္ တည္ထားသျဖင့္ ေခ်ာင္းအား အစြဲျပဳ၍ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုသည္။ 

မဲလထ မွ ဟိတိုးထ သို႔ ...

သံလြင္ မွ ဟိတိုးထ သုိ႔ ...

(၂)

က်ေနာ္တို႔အား လာ၍ေခၚသည့္ စက္ေလွက နံနက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္ပင္ မဲလထ ဆိပ္သို႔ ေရာက္လာ၏။ သူတုိ႔ ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္၌ က်ေနာ္တုိ႔က ထမင္းစားေနဆဲ ...။ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေစာငါးျပားက ေျမျမႇဳပ္မိုင္းထိ၍ ေသသည့္ ကၽြဲသားမ်ား ယူလာ၍ ေစာေစာပင္ ထ၍ ခ်က္ကာ စားေနၾကသည္။ 

လာေခၚသည့္သူမ်ားက ေသာ္လဲထ ေရာက္မွ ထမင္းစားမယ္ ... ထားခဲ့လိုက္ေတာ့ဆိုၿပီး ထမင္းဝိုင္းအား အဆံုးသတ္ခိုင္း၏။ 

အသား၊ ငါးႏွင့္ မစားျဖစ္သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္၍ ကၽြဲသား ေရလံုျပဳတ္ ဟင္းအား သံေယာဇဥ္ မျပတ္ခ်င္ ...။ မတတ္ႏုိင္ ...။ စီစဥ္သူတုိ႔၏ အစီအစဥ္ အတုိင္းပင္ ထလုိက္ခဲ့ၾကေတာ့၏။

က်ေနာ္တို႔ အရာခံဗိုလ္ ေက်ာ္သန္းႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေစာငါးျပားတုိ႔အား ႏႈတ္ဆက္၏။ 

ထမင္းစားေနရင္း ခ်က္ခ်င္း ထလိုက္သြားၾကရ၍ သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔အား ၾကည့္ၿပီး စိတ္မေကာင္းၾက။ 

စစ္ပူေနတာမွ မဟုတ္ဘဲဗ်ာ ... ၅ မိနစ္၊ ၁ဝ မိနစ္ၾကာလုိ႔ ဘာျဖစ္မွာလဲဟူ၍ ေစာငါးျပားက မသက္မသာ ဆိုသည္။ 

က်ေနာ္တို႔ ကမ္းပါးထက္မွ ဆင္းခဲ့ၾက၏။ ကမ္းပါးႏွင့္ ေရစပ္သည္ ေႏြကာလမွာကဲ့သို႔ ေသာင္ျပင္က ၾကား၌ ခံ၍မေန ... ေရစပ္သည္ ကမ္းပါးသို႔ ဦးခိုက္၍ေနေလၿပီ။

ေလွက ဝမ္းျပားၿပီး ေလွဦးမွာ ေမာ့၍ေထာင္ေနသည္။ အင္ဂ်င္မွာမူ T.E 11 အင္ဂ်င္ျဖစ္၍ စက္အားေကာင္းသည္။ ေလွဝမ္းအတြင္း ေလွနံရံႏွစ္ဖက္အား ကန္႔လန္႔ျဖတ္၍ ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ား ခင္းထား၏။ ဤအခင္းေပၚ၌ ထုိင္ၾကရသည္။ တတန္းတြင္ ၃ ေယာက္ခန္႔ ယွဥ္ၿပီး ထုိင္စီး၍ရသည္။ 

ေလွေပၚ၌ မေန႔က က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္ မဲလထတြင္ လာေတြ႔သည့္ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဗဟိုစည္းရုံးေရး ေကာ္မတီဝင္ တဦးႏွင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရုံး၏ ဒု-ရုံးအဖြဲ႔မွဴးတုိ႔အား ေတြ႔ရ၏။

သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ေလွေပၚ၌ လူငယ္ ၃ ေယာက္လည္းပါ၏။ ဘုရင္လုိလားသည့္ ကေမၻာဒီးယား ေျပာက္က်ားမ်ား ဝတ္သည့္ သံလြင္ေရာင္ စစ္အကႌ်အား ဝတ္ထားၾကသည္။ စစ္ဝတ္စံုအား အျပည့္အစံု ဝတ္ထားၾကျခင္းကား မဟုတ္ ... ။ ေအး၍ အေပၚမွ ထပ္ဝတ္လာသည့္ ပံုသ႑ာန္မ်ဳိး ...။ လက္ေမာင္း တံဆိပ္မ်ားက ဘယ္ဘက္တြင္မူ အနီေရာင္ေအာက္ခံ၌ သံလ်က္ႏွစ္စင္းအား ၾကက္ေျခခတ္ထား၏။ ညာဘက္လက္ေမာင္းတြင္္မူ အနီေအာက္ခံ ၾကယ္ျဖဴႏွင့္ ခြပ္ေဒါင္း ...။ 

(၃)

ေလွသည္ သံလြင္အား ဆန္၍ တတ္ေနသည္။ ျမစ္ေရသည္ နီညစ္ညစ္ ...။ သစ္လံုးမ်ား၊ သစ္ခြဲသား ပကာမ်ားသည္ ေရစီးႏွင့္အတူ ေမွ်ာပါ၍ လာသည္။ ဝဲဲကေတာ့မ်ားက ျမစ္ျပင္အတြင္း ေနရာအႏွံ႔၌ ေပၚလာလုိက္ ေပ်ာက္သြားလုိက္ႏွင့္ ...။ ညယံေကာင္းကင္၌ ၾကယ္စင္မ်ား လင္းလက္ေနသကဲ့သို႔ ...။ သစ္တုိသစ္စတုိ႔က ဝဲဲအတြင္းျမွဳပ္သြားလုိက္ ... ျပန္၍ ေပၚလာလုိက္ႏွင့္ ေရစီးတြင္ ေမွ်ာပါ၍ သြားသည္။ 

ကၽြဲ၊ ႏြား တင္သည့္ ေလွႀကီးတစင္း စုန္ဆင္းလာသည္။ ခဏအတြင္း က်ေနာ္တို႔၏ အဆန္ေလွအား ေက်ာ္ျဖတ္သြား၏။ လႈိင္းလံုးမ်ားက က်ေနာ္တုိ႔၏ ေလွငယ္အား အဆက္မျပတ္ ရိုက္ပုတ္ေနေတာ့၏။

အေရွ့၌ ျမစ္တစင္းသည္ သံလြင္အတြင္းသို႔ အေရွ့ဘက္မွ စီးဝင္၏။

ေသာင္ရင္း ... ။ ေလွသည္ အေရွ့သို႔ ဆန္၍ တုိးလာ၏။ ေသာင္ရင္းအား နီးနီးကပ္ကပ္ ေတြ႔ရၿပီ ...။ ေသာင္ရင္းေရသည္ ၾကည္စိမ္း၍ ေန၏။ သံလြင္ကမူ ညိဳညစ္ညစ္ ... သံလြင္အတြင္း ေရာက္သြားသည္ႏွင့္ ေသာင္ရင္း ျမစ္ေရသည္လည္း ညိဳညစ္၍ နီရဲသြားေတာ့၏။ သံလြင္ႏွင့္ေသာင္ရင္းဆံုရာ အရပ္က သုမြဲထ အရပ္ ... ။

သံလြင္ႏွင့္ ေသာင္ရင္း အေရွ့ဘက္ကမ္းက ထုိင္းႏုိင္ငံ ... ။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ကုန္းမ်ား၌ ကၽြန္းပင္မ်ားအား စိုက္ထားသည္။ ကၽြန္းပင္မ်ားက သက္ႏုေသးသည္။ သုမြဲထမွ ေသာင္ရင္းအား ဆန္တတ္လွ်င္ ထူးဝါးလူ သို႔ ေရာက္မည္။ ထူးဝါးလူအား လြန္လွ်င္ ... ေလာကြားလူ၊ ၿပီးလွ်င္ ... မာနယ္ပေလာ ... ။

ေသာင္ရင္းက ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔ စီးဆင္းသည့္ျမစ္တစင္း ... ။ ေသာင္ရင္း၌ သမုိင္းမ်ား ရွိသည္။ ေမာ္ကြန္း ေက်ာက္စာတုိင္တုိ႔ ရွိခဲ့ၾက၏။ 

(၄)

ျမစ္ဆံုအားလြန္ေသာ္ ... သံလြင္သည္ နယ္ျခားစည္းအျဖစ္ႏွင့္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္နိမိတ္အား ခြ၍ တားထား၏။ အေရွ့ဘက္ကမ္းသည္ ထုိင္း၊ အေနာက္ဖက္ကမ္းသည္ ျမန္မာျပည္ ...။ ထိုင္းကမ္းတေလွ်ာက္ ေတာင္တန္းငယ္မ်ား၌ ကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ားအား အစီအရီ ေတြ႔ရ၏။ သစ္ႀကီးဝါးႀကီးမ်ား မရွိ။ သဘာဝ သစ္ေတာမ်ားက ထုိင္းနယ္စပ္၌ ျပဳန္းတီး၍ သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။ ယခုမူ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသည့္ အသိႏွင့္ ထုိင္းတုိ႔က ကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ားအား ျပန္၍ စုိက္ေနၾကၿပီ ...။

အေနာက္ဘက္ကမ္းမွာမူ ညိဳမႈိင္းေသာ ေတာင္တန္းမ်ား၊ ေတာအုပ္မ်ား ...။ သဘာဝအလွသည္ ျမန္မာပထဝီ၌ရွိေနဆဲ ...။ က်န္ေနဆဲ ...။

အေနာက္ဘက္ ကမ္းပါးထက္၌ နီနီရဲရဲ ခြပ္ေဒါင္းအလံသည္ ေလ၌ တလြင့္လြင့္ ...။ ကမ္းပါးေစာင္းအား ေလွကားထစ္ျပဳ၍ သီးပင္စားပင္မ်ား စိုက္ထား၏။ စုိက္ခင္း၏ အေနာက္၌ ၿခံစည္းရိုး ...။ ၿခံစည္းဝုိင္းအတြင္း ကမ္းပါးထက္မွ ခြပ္ေဒါင္းအလံ ...။ ဘားတုိက္ရွည္ အေဆာက္အဦ၏ အမိုးမ်ားအား အလံတုိင္၏ အေနာက္၌ ေတြ႔ရ၏။ အင္ဖက္မိုးထားသည္။ က်ေနာ္ စိတ္ဝင္စားစြာႏွင့္ ေလတြင္ လြင့္ေနသည့္ ေဒါင္းအလံအား ဦးၫႊတ္၏။
စာမ်က္ႏွာ ၂ သုိ႔ ဆက္ရန္ ...


အဲဒါ ABSDF တပ္ရင္း ၂ဝ၈ ေလ။ ကေမၻာဒီးယား စစ္အကႌ်ႏွင့္ သူမွ ေဒါင္းအလံအား လက္ညိဳးၫႊန္ရင္း ေျပာ၏။ က်ေနာ္ ရင္ခုန္သြားသည္။ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၂ဝ၈ ...။

တပ္ရင္း ၂ဝ၈ တြင္ က်ေနာ္တို႔ နယ္သား အမ်ားစု ရွိသည္။ ဇာတိစြဲႏွင့္ ၂ဝ၈ အား ရင္းႏွီးသြားသည္။ ေလွက ေဒါင္းအလံအား ေက်ာ္လာၿပီ ...။

ကိုေက်ာ္သူရိန္ ... ကိုလွတိုး ...။ သူတို႔သည္ တပ္ရင္း ၂ဝ၈ တြင္ တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္ ဒု-ရင္းမွဴး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္ဟု ၿမ့ဳိမွာ ရွိစဥ္မွပင္ သိထားခဲ့၏။

အေတြးတို႔က အတိတ္သို႔ ေရႊ႔၏။ ေလွကမူ ပစၥပန္တြင္ သံလြင္ ေရဆန္အား ဆန္ဆဲ ...။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ေနာ္တို႔ၿမ့ဳိ၌ ဆႏၵျပမႈအား စတင္၏။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ့ႏွင့္ ေမာ္လၿမဳိင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႔တုိ႔ ေပါင္းၿပီး ၿမ့ဳိ၏ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ စသည္။ ေက်ာင္းဝင္း အတြင္း၌သာ စႏုိင္ခဲ့၏။ လူထုႏွင့္မူ မေပါင္းမိခဲ့။ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေက်ာင္းအား ပိတ္လိုက္သည္။ ထားေတာ့ ...။ 

ညပိုင္းတြင္ ၿမ့ဳိေလး၏ ေဘာလံုးကြင္းအတြင္း လူထုႏွင့္ ေက်ာင္းသားစုရုံး၍ ေပါင္းၿပီး တၿမ့ဳိလံုး လွည့္ကာ ဆႏၵျပၾက၏။ ၿမ့ဳိေလးသည္ ၈၈ ၏ သမိုင္းတာဝန္အား က်ရာမွ တာဝန္ေက်လုိက္၏။

ေနာက္ေန႔တြင္ ... က်ေနာ္တုိ႔ ၿမ့ဳိေလး၏ သပိတ္စခန္းအား ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတခု၌ စုဖြဲ႔၏။ ေက်ာင္းအမည္ကား ... အေနာက္ေက်ာင္း ...။

ဤေက်ာင္းတြင္ပင္ ... က်ေနာ္ ... ကိုေက်ာ္သူရိန္အား စ ေတြ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အသားမဲမဲ ... သြားေခါေခါ ... ပိန္ပိန္သြယ္သြယ္ႏွင့္ ...။ စကားကို က်ယ္က်ယ္ ေျပာတတ္၏။ ဒုိးဒုိးေဒါက္ေဒါက္ ေျပာ၏။ ထုိစဥ္က သူသည္ ေမာ္လၿမဳိင္ တကၠသိုလ္တြင္ ရူပေဗဒ အဓိကႏွင့္ တတိယႏွစ္ တတ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ... သူ႔ရုပ္သ႑ာန္က တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား တေယာက္ႏွင့္မတူ ...။ အညာသား ထန္းတက္သမား တေယာက္၏ ရုပ္မ်ဳိး ...။ လူထုၾကားမွ ေက်ာင္းသားသ႑ာန္ ... လူထုဘဝႏွင့္ နီးစပ္၍ လူထုသ႑ာန္ ေပါက္ေန၏။ ဤေၾကာင့္ပင္ ... သူသည္ ၈၈ ၏ သမုိင္းစဥ္၌ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တြင္ စစ္ေရး တာဝန္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္မည္။ 

ေလွ၏ အင္ဂ်င္စက္သံသည္ စူးစူးဝါးဝါး ထြက္လာ၏။ ေရျပင္အား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရုန္းေတာ့မည့္ဟန္မ်ဳိး ...။ လီဗာအား ပုတ္သည္။ တခ်က္ ... ႏွစ္ခ်က္ ...။

အင္ဂ်င္စက္သံ ျပင္းျပင္းေၾကာင့္ ... အတိတ္သည္ အေတြးမွ လြင့္က်န္ခဲ့၏။

အို ... အေရွ႔၌ ျမစ္ျပင္အတြင္း ဝဲဲဂယက္ႀကီး ...။ ဝဲဲက ဓာတ္မီးတုိင္ ႏွစ္တုိင္စာမွ် က်ယ္၏။ သစ္တံုး၊ သစ္စမ်ားသည္ ဝဲဲႀကီးအတြင္း ခ်ားရဟတ္သဖြယ္ လည္ေန၏။ ၿပီးလွ်င္ ... တျဖည္းျဖည္း ဝဲဲကေတာ့အတြင္း ျမွဳပ္ဝင္သြား၏။ ဝဲဲ၏ အခ်င္းစက္ဝန္းနံေဘး၌ လႈိင္းဂယက္သည္ ျမစ္ျပင္အထက္၌ မို႔ေမာက္၍ ေနသည္။ 

ဤဝဲဲအား က်ေနာ္တုိ႔ ေလွငယ္သည္ ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္။ 

အဲ့ဒါ ... မဲေခါင္ဝဲ။

ေလွေပၚမွ တေယာက္ကေျပာရင္း ... ပိုးထားသည့္ ေက်ာပိုးအိတ္အား ျဖဳတ္၏။ စီးထားေသာ စစ္သံုး ေတာစီးဖိနပ္အား ခၽြတ္၏။

အေျခအေနအရ အႏၱရာယ္ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိလာရ၏။

ေလွေမာင္းသမားသည္ တတိယအႀကိမ္ စက္ေလွ၏ လီဗာအား ပုတ္၏။ ၿပီးလွ်င္ ... ဝဲဲ၏ ယာဘက္အစပ္မွ ျဖတ္ေမာင္းေတာ့သည္။ 

စက္ေလွ အင္ဂ်င္စက္သံသည္ စူးစူးဝါးဝါး ... ဆင္ရိုင္းတေကာင္၏ ေအာ္ျမည္သံကဲ့သို႔ ...။ 

(၅)

ေသာ္လဲထ ေရာက္ၿပီ ... ။

ျမင္ရသည္ကား ကမ္းပါးမွ ေရဆိပ္သို႔ သြယ္ဆင္းလာသည့္ ကြန္ကရစ္လမ္း ...။ လမ္း၏ ဝဲဲယာ၌ ေစ်းဆုိင္တန္းမ်ား ...။ ေရဆိပ္၌မူ ... စက္ေလွမ်ားက အစီအရီ...။ အုန္းလက္တခုအား ကမ္းပါး၌ ခ်ထားသကဲ့သို႔ ...။ ေလွဦး၌မူ ထိုင္းအလံငယ္မ်ား လႊင့္ထားၾက၏။

ဤဘက္ကမ္းက ထုိင္းႏုိင္ငံ ...။ အေနာက္ဖက္ကမ္း၌မူ ... ခြဲၿပီးသား ပကာပံုႀကီးအား ကမ္းပါးထက္၌ ေတြ႔ရသည္။ သစ္ခြဲသံမ်ားလည္း ၾကားရ၏။ ေလွသည္ ေလွတစီး၏ ေနာက္၌ ကပ္၍ ရပ္လုိက္သည္။ ေလွလုပ္သား တေယာက္က အနားရွိေလွေပၚသို႔ ကူးသြားၿပီး ေလွႀကိဳးအား ထုိေလွတြင္ပင္ ခ်ီလုိက္၏။ လႈိင္းပုတ္မႈေၾကာင့္ ေလွသည္ လူးေန၏။ သို႔ေသာ္ ... ေလွေပၚ၌ ေလွ်ာက္၍ရသည္။ ေလွမ်ားေပၚမွ က်ေနာ္တို႔ ျဖတ္ေလွ်ာက္ခဲ့ၾက၏။ ကမ္းပါးစပ္သို႔ ေျခခ်မိ၏။ ထုိင္းေျမ...။ ကြန္းကရစ္လမ္းကမ္းပါးအား ေလွကားထစ္မ်ားအျဖစ္ စီမံထားသည္။ ေလွကားထစ္မ်ား၏ ဝဲယာတြင္လည္း ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ား၊ အဝတ္အထည္ဆုိင္မ်ား ျဖစ္သည္။ အရာအားလံုးသည္ သစ္လြင္၍ေနသည္။ ေလွကားထစ္မ်ား၏ အဆံုး၌ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားအား ေတြ႔ရ၏။

ငရုတ္သီးအစိမ္းအား ဆီသတ္သည့္ အနံ႔သည္ ဆိုးဆုိးဝါးဝါး ...။ အနံ႔သည္ ႏွာေခါင္းတြင္သာမက မ်က္လံုး၌ပင္ စူးရွေစ၏။

ဤဆိုင္အတြင္းသို႔ က်ေနာ္တုိ႔အား ဦးေဆာင္လာသည့္သူမ်ား ဝင္ၾက၏။ ထမင္းဟင္းရသည္။ သို႔ေသာ္ ... ျမန္မာ ထမင္း၊ ဟင္းေတာ့ မဟုတ္။ ထိုင္းဟင္းလ်ာမ်ား ...။

သၾကားအခ်ဳိကဲေသာ္လည္း စား၍ ေကာင္းသည္။ တခါျပင္ ပုဂံမ်ားႏွင့္ ထမင္းအား ျပင္ေပး၏။ က်ေနာ္တို႔၏ အနားတြင္ ထမင္းပုဂံ လြတ္မ်ား ပံု၍သြားသည္။ 

ဗာဂ်ီးနီးယား ေဆးမီးသင့္နံ႔သည္ က်ေနာ့္ ႏွာေခါင္းအတြင္းသို႔ ဝင္လာ၏။ ခ်ဥ္ျခင္းက တက္ၿပီ ...။ ေဆးလိပ္ ေသာက္တတ္သူတို႔၏ ဒုကၡ ...။ အစာစားၿပီးလွ်င္ ေဆးလိပ္ဖြာခ်င္၏။ က်ေနာ္တုိ႔အား မဲလထတြင္ လာေတြ႔ခဲ့သူသည္ က်ေနာ္တို႔ ေလွေပၚ၌အတူ ပါလာခဲ့သည့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပး၏။

သူတုိ႔က ႏြားေလးခိုကို သြားမယ့္သူေတြ ဘဘတုိ႔ အဖြဲ႔ကပဲ ... သူက ဆက္သြယ္ေရးသမား ...။

လက္ညိႇဳး ၫႊန္ျပရာကို က်ေနာ္ ၾကည့္မိ၏။ ေလွေပၚတြင္ ကေမၻာဒီးယား စစ္အကႌ် ဝတ္ထားသည့္သူ ...။ ပိန္ပိန္ေသးေသး ... ညိဳညိဳ ...။

က်ေနာ္က ... ၫႊန္ျပေသာသူထက္ ... ၫႊန္ျပသည့္ လက္ညိႇဳးႏွင့္ လက္ခလယ္ၾကားမွ မီးသင့္ေနသည့္ စီးကရက္အား စိတ္ဝင္စားေနသည္။ 

ဗာဂ်ီးနီးယားေဆး၏ ေညႇာ္နံ႔က ႏွာေခါင္းအတြင္း ဝင္လာျပန္၏။ ေဆးနံ႔က ဒူးယားႏွင့္လည္း မတူ ...။ ခေပါင္း ...။ မိုး ...။ မဟုတ္ ...။ ထုိင္းႏုိင္ငံထုတ္ စီးကရက္တမ်ဳိး ျဖစ္မည္။ 

ေရာ့ ... ညီေတာ္ေမာင္တို႔အတြက္ အကႌ်နဲ႔ ေဘာင္းဘီ။ စီးကရက္ကို ရႈိက္ဖြာရင္း ေျပာေျပာေပးေပး ... ေပးသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ အထဲမွ က်ဴရွင္ဆရာေပါက္စက ... မိုးကာအကႌ်ေတြဟု ေျပာသည္။ တေယာက္ကမူ ... မိုးကာအကႌ် မဟုတ္ဘူး။ ႏွင္းကာအကႌ်ေတြဟု ဆုိ၏။ 

အကႌ်မ်ားက ... အျဖဴေရာင္မ်ား ...။ က်ေနာ္တုိ႔သြားမည့္ ေဒသက ေရွ့တန္း စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ ...၊ အျဖဴေရာင္ ႏွင္းကာ အက်ႌမ်ားႏွင့္...။ စဥ္းစား၍မရ...။ ကရင္ပုဆိုးၾကမ္းေလး တထည္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဘာင္းဘီတုိေလး တထည္ျဖစ္ျဖစ္ ေပးရင္ ေကာင္းမည္ဟု စိတ္ထဲမွ ေတြးမိ၏။ မတတ္ႏုိင္ ...။ က်ေနာ့္အတြက္ လွမ္းေပးသည့္ အကႌ်ကို ယူလုိက္သည္။ 

လက္ညိႇဳးႏွင့္ လက္ခလယ္ၾကားမွ စီးကရက္ ျပာေတာင့္သည္ အကႌ်ေပၚသို႔ က်သြား၏။ 

ဗာဂ်ီးနီးယား ေဆးနံ႔ကမူ သင္းသင္းပ်ံ့ပ်ံ့ ...။ ခ်ဥ္ျခင္းက တက္လာျပန္၏။ ေဆးလိပ္ျဖတ္မွ ျဖစ္မည္ ...။