www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
အဂၤါ, ၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၉

Mizzima Burmese

Home > ရသဘဏ္တုိက္ > ကဗ်ာ > “အစုိးရသတင္းစာဆရာဘြဲ ့ ေလးခ်ဳိးႀကီး”

“အစုိးရသတင္းစာဆရာဘြဲ ့ ေလးခ်ဳိးႀကီး”

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

(သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း)

ဘုရင္ခံ ပ်က္ေတာ္မူတဲ့အလုံးဟာက၊
အင္မတန္ ရွက္ေတာ္မူသနဲ႔ မဆုံးႏုိင္သမုိ႔၊
တၿပံဳးၿပံဳး မၿငိမ့္ႏုိင္ဘု၊
မအိမ့္ထုိရာ
(အုိကြယ္) အသုံးအမိန္႔ဟာက
ႏွလုံးမွာ စိမ့္စိမ့္ၿပီး
မဆိမ့္ခ်ဳိစြာ။

ေၾသာ္ ျမန္မာတုိင္းက်ဳိး သတင္းတဲ့ကြဲ႕
ဆရာမႈိင္းတစ္မ်ဳိး လင္းရမွာျဖင့္
ဘာသာ သာသနာအကုိင္းကုိ
ခ်ဳိးခ်ဳိးဖဲ့ဖဲ့ နင္းသလုိပ
မင္းဆုိတာ ရာဇဂုဏ္နဲ႔
ဘာမျဖဳန္ ထင္ရာလုပ္မယ္လုိ ့
ပမာပုံ ယွဥ္ကာထုတ္တဲ့ျပင္
က်ဳပ္တုိ႔မရႊင္ ဘ၀င္စိတ္ဓါတ္ႏြမ္းေစဖုိ ့
ဗုဒၵ၀င္ သိဒၵတ္ခန္းေတြႏွင့္
ေလွာင္စမ္းမယ္ ဘာတာတာႀကံေရာ့သလ
မဟာဆန္ ရာဇသံသုံးပုံက
ျမန္ေပၚမွာ ဆႏၵေယာ္ထုံးေတြေၾကာင့္
ပ်က္ခ်ီးပ်က္ေခ်ာ္ေတြကုိ
ရွက္လည္း ရွက္ေတာ္မူတဲ့ ဘုန္းေပမုိ ့
မၿပံဳးသႏွင့္ ငါဆရာမွာေနာ္ကြယ္
ႏွလုံးမွာ နင့္နင့္ၿပီး
မုန္းခ်င့္စရာ။

ျမန္ျပည္ျပင္ရန္ အပ်က္ေနာ့
ေတာ့ေတာ့သုံးပုံက
ဆာရခ်ီဘုရင္ခံကရက္ေဒါ့
ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္
ေၾသာ္ မုိက္လုံးေဆာ့ေနၾက
“ဘုိက္တစ္လုံးေကာ့” ရွာတဲ့
တစ္မ်ဳိးအထူးတေဘာင္အေပၚမွာ
႐ုိးအကူးေခ်ာင္ အေမာ္၀နာမွာျဖင့္
တစ္ဆိက္တေပါက္ မရႊင္လန္း
(ေဘဒါရီရယ္) ဖုိးဦးေတာင္ေတာ္ ဆရာရယ္က
စိတ္ေပါက္ေပါက္ၿပီး သပိတ္ေမွာက္ခ်င္စမ္း။

ေလာကတြင္ ေဒါနသဇင္တုိ႔ေၾကာင့္
အူတက္ေအာင္ မရီရတဲ့ျပင္
ဆူပြက္မေယာင္ မသတီၾကၿပီဟု
အႏွီကအရွင္ ဆရာေယာဂီအျမတ္ကယ္ႏွင့္
သီလရင္ေတြပါ ေတာဆီကဖတ္ၾကေတာ့
အက်ဳိးျပ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းဘာသာမွာ
အစုိးရ ဂြသတင္းဆရာေတြလုိ ့မွတ္မရေအာင္
အခ်စ္မကြာသူေတြကုိ ေမတၱာရပ္လုိက္ပါရဲ႕
က၀ိအေက်ာ္အေမာ္ေတြမွာ
သတိေတာ္မလပ္ေစႏွင့္
အမယ္မင္း ယုတ္ယုတ္ပတ္ပတ္ႏွင့္
ဘုိက္ေကာ့လုပ္ၿပီး ႐ုိင္းမဲ့တစ္ခါ ၾကမ္းလွ်င္ျဖင့္
မဆုိင္းမတြဲ႕ ၀ုိင္းမတဲ့လုိ ့
ကုိင္းကြဲ႕ မၾကာမၾကာ ဖမ္းရပါလိမ့္၊
(အုိ ဩ ေဘဒါရီရဲ႕)
ကုတ္ကုတ္ ကတ္ကတ္ကယ္ႏွင့္
ဟုတ္ဟုတ္ ဟတ္ဟတ္ လုိက္မေပါ့
မႈိင္းရဲ႕စာ၀ရမ္း ။ ။

(မစၥတာေမာင္မႈိင္း)

(မူရင္းသတ္ပုံအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤေလးခ်ဳိးႀကီးကဗ်ာမွာ ဆရာႀကီး၏ ေမ်ာက္ဋီကာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည့္ ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္က အဂၤလိပ္အစိုးရ အလိုေတာ္ရိ သတင္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ သည့္ ျမန္မာတိုင္းက်ဳိး သတင္းစာ ထြက္ရွိလာရာတြင္ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက ထုတ္ေ၀သည့္ သတင္းစာ ျဖစ္သည့္အတိုင္း နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္အစိုးရ အလိုက်ကိုသာ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့၏။ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္ မကိုက္ ညီသည့္စာမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾက၏။
ျမန္မာတိုင္းက်ဳိး သတင္းစာ၏ ေခါင္းႀကီးတြင္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိး အတြက္ ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာမ်ားအား
ႏွိမ့္ခ် ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ဘုရင္ခံ ဆာရယ္ဂ်ီနယ္ ကရက္ေဒါက္က ေက်ာင္းသားမ်ား ဘိြဳင္းေကာ့လုပ္သလို မိန္းကေလးမ်ားလည္း ဂဲလ္ေကာ့လုပ္သင့္ေၾကာင္း ေလွာင္ေျပာင္ေျပာဆိုသည္ကို ယင္းျမန္မာတိုင္းက်ဳိးသတင္းစာက အသားေပးေဖာ္ျပခဲ့၏။ ထိုသည္ကို အေၾကာင္းျပဳကာ ဆရာႀကီးက သူ၏ အစိုးရသတင္းစာဘြဲ႕ ေလးခ်ိဳးႀကီး ကဗ်ာတြင္
ျပန္လည္ ထိုးႏွက္ ေလွာင္ေျပာင္ ႐ႈံ႕ခ် ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
 
stimgesafsdafsrs
pp
HLs

ေၾကာ္ျငာ

Confronting-Democratic-Modernity-in-Military-ruled-Burma-1s
rogue-agent-announcement

e-letter-burmese

Who is Online

We have 51 guests online