www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
ၾကာသပေတး, ၁၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉

Mizzima Burmese

Home > ရသဘဏ္တုိက္ > စာအုပ္စင္ > ပီဒါဆင္ ေရးတဲ့ ကရင့္အေရးစာအုပ္ အမွားတပံုတပင္

ပီဒါဆင္ ေရးတဲ့ ကရင့္အေရးစာအုပ္ အမွားတပံုတပင္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွိ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ား အေရအတြက္ကား ပို၍ မ်ားျပား လာေနသည္။ သို႔ေသာ္ မိုက္ တာ့ကာ Mike Tucker ေရးသားသည့္ 'ကင္းလွည့္ခရီးရွည္' The Long Patrol ဟူသည့္ စာအုပ္ၿပီးလွ်င္ ဒယ္နီရယ္ ပီဒါဆင္ Daniel Pederson ေရးသားသည့္ ယခုစာအုပ္ 'တိတ္တဆိတ္ျဖင့္ အစုအၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ေနမႈ' Secret Genocide က အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္လိမ့္မည္။
 
ဤစာအုပ္တြင္ အမွားအယြင္းမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ စာအုပ္မစခင္ ကတည္းက ယဥ္သလို ဆိုသလို၊ အမွားမ်ားႏွင့္ စလာခဲ့သည္။ စာအုပ္ေနာက္ေက်ာဖံုးတြင္ ကရင္မ်ားက လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည္ဟု
 ေဖာ္ျပထားသည္။ အမွန္မွာ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ယခင္ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုသည့္ မူဝါဒကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး၊
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစိတ္တပိုင္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္အျဖစ္ ေနထိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ မူဝါဒသို႔ ေျပာင္းလဲ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

စာအုပ္၏ ပထမဦးဆံုးစာေၾကာင္းကလည္း အဓိပၸာယ္ေကာက္ secret-genocide-bookလြဲစရာ
 ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္မ်ားက ကမၻာသို႔ သူတို႔ဘာသာ
သူတို႔ ကာကြယ္ခုခံၾကမည္၊ သူတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဝိေသသလကၡဏာကို ကာကြယ္ၾကမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္
ကရင္မ်ားက သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ပင္ သူတို႔လူမ်ဳိး၏ ပင္မအဖြဲ႔အစည္းကို ၁၈၈၁ ခုႏွစ္ကပင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ သူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈ ယခုမွ စတင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။
 
မွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ယခုလို မေရမရာ တင္ျပသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားက စာဖတ္သူမ်ားအဖို႔ အေကာက္အယူ လြဲေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စာအုပ္၏ က်န္စာမ်က္ႏွာအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပလိုသည္။
 ေျပာရလွ်င္ေတာ့ အမွားအယြင္း အက်အေပါက္မ်ားက စာရင္းထိုးရန္ မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ အလြယ္တကူ ေရွာင္လႊဲႏိုင္သည့္ အမွားမ်ဳိးပင္ ပါဝင္ေနသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ - လူနာမည္မ်ား မွားေနျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအမည္မ်ား မွားေနျခင္းႏွင့္ လူသိမ်ားသည့္ အေထြေထြသမိုင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ား မွားေနျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။
 
အျခားဥပမာတခု အေနျဖင့္ ပီဒါဆင္ Pederson က ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ပဒို မန္းရွာ၏ ဇနီးကို ကိုးကား၍ သူ၏ လုပ္ၾကံခံရပံုကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အမွန္တြင္ ပဒိုမန္းရွာ လုပ္ၾကံမခံရမီကပင္ သူ႔ဇနီးက ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ (ပဒိုဟု ေရးသားရာ၌လည္း Padoh ဟု H ပါထည့္၍ အဂၤလိပ္လို စာလံုးေပါင္းေလ့ရွိသည္။ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသလို Pado ဟု မေရးသားၾကပါ။)
 
လူအမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၍ ကရင္တို႔ကို သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သမိုင္းေၾကာင္းအေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ေျပာျပေစသည့္ အိုင္ဒီယာကေတာ့ ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး၊ ၎တို႔က ကရင္မ်ားကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကူညီေပးေနရျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ေနသည္။ ကရင္မ်ား ကိုယ္တိုင္က ေျပာဆိုၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ကရင္မ်ားကို ကူညီေနၾကသူမ်ား၏ ေနာက္ခံရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သူတို႔ေနာက္ခံကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္ မေဖာ္ျပခဲ့ပါ။
 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၍ ေျဖဆိုသူမ်ားကိုလည္း သူတို႔ေျပာသည့္အတိုင္းသာ တင္ျပထားသည္။ ခ်င့္ခ်ိန္မႈ အျဖစ္
 ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်က္အလက္အရေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လွန္ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားလည္း မေမးခဲ့ပါ။ သူတို႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အျမင္မ်ားကို အခ်က္အလက္အျဖစ္ တင္ျပခဲ့သည္။ အနည္းငယ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆး ၾကည့္႐ံုမွ်ျဖင့္ပင္ အခ်ဳိ႕ ထူးဆန္းသည့္ အမွားအယြင္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေသြလြဲေနသည့္အျမင္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္
 ေကာင္းႏိုင္ပါသည္။

ဤသို႔ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မရွိဘဲ စာဖတ္သူမ်ားကို တင္ျပသည့္အခါ လူအမ်ားက အမွားမ်ားကို တင္ျပမိေစသလို၊ လူအခ်ဳိ႕က သူတို႔အျမင္ကိုလည္း ထိုးတင္စရာ ျဖစ္လာေစသည္။ ထိုအခါ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပံုကားခ်ပ္အမွန္ကို ျမင္ဖြယ္မရွိေတာ့ပါ။ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အေျခအေနကိုလည္း သိျမင္စရာ
အေၾကာင္း မရွိေတာ့ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ - ေနာ္ေမဦးကို KNU မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရာ၌ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပညာတတ္လူငယ္မ်ားကို အလိုမရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ဟု
 ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ မွားယြင္းေနသည့္အခ်က္သာ ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားက သိထားၾကသည့္ KNU အဖြဲ႔၏ ရွင္းလင္းခ်က္ ကိုလည္း ရွာေဖြရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။
 
အျခား ျဖစ္ရပ္တခုတြင္ စာေရးသူက ကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံထားရာ၌ စကားေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္
 ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ေသာက္စားစဥ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေနသူမ်ား၏ ႂကြားဝါမႈကို အခ်က္အလက္အျဖစ္ အသံုးခ်ထားၿပီး၊ ေသခ်ာေစရန္ ျပန္လည္စစ္ေဆးတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားလည္း မျပဳခဲ့ပါ။
 
ထို႔အျပင္ စာအုပ္၏ အခန္းတခုလံုးကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၏ "က်ေနာ္တင္ျပလိုသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ ကိုယ္ေတြ႔သမိုင္း" စာအုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္ယူ တင္ျပခဲ့ျပန္သည္။ ထိုအခန္းတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမက ယခုစာပိုဒ္မ်ား ေရးသားခဲ့သည္ဟု
 ေဖာ္ျပျခင္း မရွိျပန္ေပ။ သူထုတ္ႏုတ္တင္ျပခဲ့သည့္အခန္းမွာ မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဳပ္ က်ဆံုးရၿပီးေနာက္တြင္ သူၾကံဳေတြ႔ရသည့္ ေဝဖန္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။
 
ဤစာအုပ္ကို ဖတ္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ အရႈပ္ဗရပြ ျဖစ္ေနသည္။ ျပႆနာတခုၿပီးတခု ခုန္ကူးေဖာ္ျပေနၿပီး၊ သမိုင္းတြင္လည္း ဟိုသည္ေရာက္ ျဖစ္ေနသည္။ စာအုပ္ စီးဆင္းပံုကလည္း မေကာင္းလွပါ။ တခါတရံအေရးၾကီးသည့္ ကိစၥမ်ားကို အေပၚယံသေဘာသာ ရွပ္၍ ေဖာ္ျပခဲ့ျပန္သည္။
 
စာအုပ္အဆံုးတြင္ စာဖတ္သူမ်ားအျမင္၌ ယခုစာေရးသူထံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ မွတ္စုစာအုပ္မ်ား ေတာင္လိုပံု၍ က်န္ခဲ့ရပံု၊ ဤအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို သိမ္းက်ဳံးစုစည္း၍ ယခုသူေျပာသည့္ စာအုပ္ ျဖစ္လာရပံု ပံုစံေဖာ္ျပထားသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားသည္ သမိုင္းေၾကာင္းေဖာ္ျပ ရာ၌ အမွန္တရားဝင္ သံုးစြဲေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ယခုတိုင္ အေရးပါ သက္ဆိုင္ေနေသးသည့္ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုနားလည္ သိရွိဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခ်က္မ်ားကိုမူ အပ်င္းၾကီး၍ မတို႔မထိ ထားခဲ့ျပန္သည္။

အသစ္တဖန္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလွ်င္ျဖင့္ ယခုထက္ပို၍ ေကာင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ ကိစၥတခုခုအေပၚ စြဲစြဲနက္နက္ ထိေတြ႔ေဖာ္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သလို၊ အေပၚယံ ရွပ္၍ ေဖာ္ျပထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုစာအုပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အလြန္အမင္း ထိခိုက္က်ဆင္းေစခ့ဲပါသည္။ ဤစာအုပ္ပါ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကို မယံုၾကည္ဘဲ
 ျဖစ္ေစကုန္ပါသည္။
 
အေကာင္းေျပာရန္တခ်က္မွာ သူ၏ ေရးဟန္က ဖတ္ရန္ ႏွစ္လိုဖြယ္ရွိၿပီး၊ ႐ိုးရွင္း လြယ္ကူပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဤ စာအုပ္ကိုဖတ္ရန္ အခ်ိန္ယူစရာမလိုဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
စာအုပ္ပထမ စာေၾကာင္းက မတိမက် ျဖစ္ေနသလို၊ ေနာက္ဆံုးစာေၾကာင္းကလည္း အလားတူပင္ မေရရာ
 ျဖစ္ေနျပန္သည္။ စာေရးသူက ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ျမဝတီၿမိဳ႕ကို ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားက တိုက္ခိုက္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ "DKBA (တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္) တပ္ဖြဲ႔ ယူနစ္မ်ား အားလံုးက ကရင့္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KNLA ႏွင့္အတူ ပူးတြဲတိုက္ခိုက္ရန္ သစၥာျပဳခဲ့ၾကသည္" ဟု
 ေဖာ္ျပထားျပန္သည္။ ဤသည္မွာ လံုးဝ လိမ္လည္တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ၎အခ်ိန္တြင္ DKBA တပ္မဟာ ၅ က ျမန္မာစစ္တပ္ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ အာခံျငင္းဆန္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ DKBA တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၄,ဝဝဝ မွ် ရွိသည့္အနက္ သူတို႔အေရအတြက္မွာ ၄ဝဝ မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။
 
သနားဖြယ္အခ်က္မွာ ဒယ္နီရယ္ ပီဒါဆင္ Daniel Pederson က ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ မ်ားစြာ စာနာလိုလားမႈ ရွိပါသည္။ ဤစာအုပ္ျဖင့္ ထိုသူတို႔၏ အေျခအေနကို လူသိမ်ားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ကူညီလိုပံုလည္း ရပါသည္။
 
သို႔ေသာ္ အဆင့္မ်ားစြာတြင္ ဤသို႔ အဆင့္အတန္းမမီ ျဖစ္ေနမႈေၾကာင့္ ယခုစာအုပ္သည္ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိးကိုသာ ျဖစ္ေစမည္ဟု ဆိုရပါေၾကာင္း။
 
(မာ့က္ ဖာမနာ Mark Farmaner သည္ Burma Campaign UK အဖြဲ႔၏ ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္ပါသည္။ သူေရးသားသည့္ စာအုပ္ေဝဖန္ခ်က္ Daniel Pederson’s ‘Secret Genocide’ a disappointment ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။)


 
stimgesafsdafsrs
pp
HLs

ေၾကာ္ျငာ

Confronting-Democratic-Modernity-in-Military-ruled-Burma-1s
rogue-agent-announcement

e-letter-burmese

Who is Online

We have 105 guests online