www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
ေသာၾကာ, ၂၄ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀

Mizzima Burmese

Home > ရသဘဏ္တုိက္ > စာအုပ္စင္ > ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ျမတ္ေရး၏ ႐ုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ျမတ္ေရး၏ ႐ုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ေခါင္းစဥ္ ။                ။ An Inside View of Reconciliation (ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥ အတြင္းလူတဦး၏ အျမင္)
ထုတ္ေဝသူ ။              ။ Brookings Institution Press (2010)
စာေရးသူ ။                ။ ေဒါက္တာ ေမာင္ဇာနည္
စာအုပ္ေဝဖန္သူ ။         ။ ဂ်ဳိးဆက္ဖ္ ေဘာ (Joseph Ball)

"ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕မတိုး-ေနာက္မဆုတ္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ပဋိပကၡ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ (ႏွင့္/သို႔မဟုတ္) ေျပလည္ေစေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ပထမလမ္းေၾကာင္း Track I ႏွင့္ တတိယလမ္းေၾကာင္း Track III ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေခါင္းေဆာင္၊ လႈပ္ရွားသူမ်ားသာ ကာလၾကာရွည္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ပထမေဖာ္ျပထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းဆိုသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ ေနာက္ေဖာ္ျပထားသည့္ တတိယလမ္းေၾကာင္းဆိုသည္တြင္ အေရးကိစၥ တခုအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တသီးပုဂၢလ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယလမ္းေၾကာင္း အေနအထားက မည္သို႔ရွိေနပါသနည္း? အတိုခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ဒုတိယလမ္းေၾကာင္းကို ထင္ရွားသည့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစဥ္ဆိုသလို ပစ္ပယ္ထားတတ္ၾကၿပီး၊ တတိယလမ္းေၾကာင္းကို အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကမူ ၎ကိစၥကို တြန္းအားေပးၾကသည္။ လက္ရွိကာလ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္၊ ထို႔အျပင္ အေရးကိစၥအားလံုးအေပၚ လႊမ္းျခံဳသက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ အေရးပါေသာ ပထမလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေအာင္ ဒုတိယလမ္းေၾကာင္းေဖာက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္ေတာင္းဆိုမႈ ရွိေနေပသည္။" 

အထက္ေဖာ္ျပပါ စာပိုဒ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္တြင္ မဇၥ်ိမဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ "ဒုတိယလမ္းေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း" Searching for Track II ဟု အမည္ရသည့္ က်ေနာ့္ အက္ေဆးတေစာင္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ဖူးသည္။ ဤအေၾကာင္းကိစၥ၊ တနည္း အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္တြင္ ထင္သာျမင္သာ မရွိလွေသးေသာ္လည္း ေအာက္ေျခတြင္ အစိုင္ဖြဲ႔လႈပ္ရွားေနသည့္ ၎စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈ အသံမ်ားကိုလည္း ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူလည္းျဖစ္၊ လန္ဒန္ စီးပြားေရး ပညာသင္တကၠသိုလ္ LSE ၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန Global Governance centre တြင္ ပညာရွင္သုေတသီတဦး အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒါက္တာေမာင္ဇာနည္၏ စာအုပ္ထဲတြင္လည္း ပဲ့တင္ထပ္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ဖတ္ရႈခဲ့ရသည္။ Myanmar/Burma: Inside Challenges, Outside Interests (ျမန္မာႏိုင္ငံ- ျပည္တြင္း ျပႆနာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား) စာအုပ္တြင္ ဤသို႔ေသာ အျမင္ကို ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎စာအုပ္ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ ဘ႐ုကင္း အင္စတီက်ဳရွင္း Brookings Institution မွ ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ပညာရွင္ လက္စ္ ရစ္ဖယ္ Lex Rieffel က တည္းျဖတ္ေပးထားၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း၏ ပင္မျပႆနာမ်ားကို ဤစာအုပ္တြင္ ခ်ည္းကပ္စူးစမ္းထားခဲ့သည္။

ေမာင္ဇာနည္ေရးသားသည့္ အခန္း "ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အတြင္းလူတဦး၏ အျမင္" (An Inside View of Reconciliation) ကို ဖတ္ရသည္မွာ အေတြးဆင့္ပြားဖြယ္ေကာင္းသည္၊ တခါတရံ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္ ဆန္ေသာ္လည္း၊ တနည္းတဖံုအားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားက ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ မေအာင္ျမင္ က်ရႈံးေနရသည္ကို ျဖည့္ဆည္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုမွ်မက လက္ရွိႏွင့္ လာမည့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ၾကံဳေတြ႔ရေလမည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း သူက သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားေသးသည္။

သူေရးသည့္ အက္ေဆးတြင္ ပို၍ အတြင္းက်သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တခုမွာ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ဒုတိယလမ္းေၾကာင္း သံတမန္ေရးလုပ္ငန္း Track II diplomacy ကိစၥျဖစ္သည့္ သူ၏ ကိုယ္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳကို ျပန္ေရးထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူက ဤၾကိဳးပမ္းမႈကို "တရားဝင္ မဟုတ္သည့္ သီးျခားၾကိဳးပမ္းမႈတခု၊ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားမွ သီးသန္႔လူတစု၏ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ပညာရွင္ အဆက္အသြယ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနခဲ့ၿပီး၊ မူဝါဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အုပ္စုအဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား တည္ရွိေနေသာ၊ ႏိုင္ငံတခုႏွင့္ တခုအၾကား တည္ရွိေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို သံုးသပ္စိစစ္ရန္၊ ကာကြယ္မႈ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းစီမံႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ သီးျခားၾကိဳးပမ္းမႈ" ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ေႏြဦးကာလတြင္ ေမာင္ဇာနည္ႏွင့္ စိတ္တူကိုယ္တူ ျပည္ပရွိ အတိုက္အခံအခ်ဳိ႕က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို ၾကိဳတင္အသိေပးၿပီး၊ ထိုအခ်ိန္က ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အၾကီးအကဲလည္းျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔၏ ႐ုံးသို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ စာေရးသူအဆိုအရဆိုလွ်င္ ထိုႏွစ္ မတ္လကပင္ ၎ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အၾကား နားလည္သေဘာတူညီမႈ တစံုတရာ ရရွိႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဤ "အမ်ဳိးသမီး" ကို အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး စီမံခ်က္ စင္ျမင့္ေပၚသို႔ ဆြဲတင္ေစရန္အထိ အေျခအေန ရွိေနခဲ့သည္။

ဤေနရာတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ ကိစၥတခုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ကို ပံုေဖာ္ထားသည္မွာ တခ်ိန္လံုး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လိုသည့္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုေသာ္လည္း၊ အျပဳသေဘာ ေဖာ့၍ ေရးထားသည္ကို သတိထားမိသည္။ အေကာင္းေရးသည္ဆိုသည္မွာ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မွမဟုတ္၊ တန္ဖိုးထားမႈအေပၚ ရႈျမင္သံုးသပ္မႈမဟုတ္၊ လက္ေတြ႔က်က် ခ်ည္းကပ္သည္ဟူ၍ အေကာင္းျမင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက ေမာင္ဇာနည္က ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္တတ္သူ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ၿပီဟု ေျပာင္ပင္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ သံုးသပ္ထားေသးသည္။ 

ဒုတိယလမ္းေၾကာင္း သံတမန္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ စ၍ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေမာင္ဇာနည္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားက "စစ္တပ္၏ တစံုတရာေသာ အစိတ္အပိုင္း" ပူးေပါင္းပါဝင္လာမွသာ စစ္တပ္က အလံုးစံုခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ အေျခအေနမွ ဖယ္ခြါၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခကို သေဘာေပါက္ နားလည္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုသူမ်ားက ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားထံမွ အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားခြင့္ ရွိေနသူမ်ား၏ အေျပာသက္သက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို စိတ္ပ်က္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား အရာမထင္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ျဖဳတ္ခ်ဖယ္ရွားခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ရင္ၾကားေစ့ေရး မေအာင္ျမင္ရျခင္းသည္ ဤသို႔ျဖဳတ္ခ် ခံရသည့္ ကိစၥတခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဟု ေမာင္ဇာနည္က သံုးသပ္ရာသည္။

စစ္အစိုးရက ေထာက္လွမ္းေရး အၾကီးအကဲေဟာင္းကို ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္၊ "ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး" ဆိုသည္ကို ေရရွည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကိစၥအတြက္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ေရတို လူထုဆက္ဆံေရးကိစၥ၊ ထမင္းရည္ပူလာ လွ်ာလႊဲကိစၥအျဖစ္သာ အသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ကလည္း ဒုတိယလမ္းေၾကာင္း ေဖာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟု ျမင္၍ ပ်က္ရာပ်က္ေၾကာင္း ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အတိအက်ဆိုရလွ်င္ ေမာင္ဇာနည္က သံုးသပ္ရာတြင္ ဝါရွင္တန္ရွိ အစိုးရဘက္က ေက်ာ္လႊားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ကို၊ NLD ပါတီဘက္က အေၾကာက္တရား စိုးရိမ္မႈျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ NLD ပါတီဘက္က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဟု သံုးသပ္ေကာက္ခ်က္ခ်ထားခ်ိန္၌၊ အျခား ျမန္မာအတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားက စြန္႔စား၍ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံၾကည့္သည့္ ဧရာမ စြန္႔စားေဆာင္ရြက္မႈကို စိုးရိမ္တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ 

မတရားမႈအေပါင္းၾကား၌ ရင္ဆိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အာဇာနည္တေယာက္သဖြယ္ သူ႔ကိုယ္သူ ပံုေဖာ္ထားၿပီး၊ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အင္အားစု ေရာင္စဥ္ဘက္အသီးသီးမွ သူ႔ကို သတိေပးေဝဖန္ခဲ့သည္။ ဤအေတြ႔အၾကံဳမွ ရရွိလာသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားက ေမာင္ဇာနည္အတြက္ ရွင္းသည္။ ပထမအခ်က္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈ ကိစၥက အၾကီးအမား ရွိေနေသးသည္။ ဒုတိယအခ်က္က - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အားေပးေထာက္ခံမႈမပါေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားလည္း ေသဆံုးနိဂံုးခ်ဳပ္ရၿခိမ့္မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္း ဝဲၾသဂကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးေနၾကသူမ်ား၏ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ကို သူက ခ်ိန္ဆေလ့လာရာ၌ ေမာင္ဇာနည္က "ဒီေန႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡတစံုလံုးက ထိပ္သီးလူနည္းစုက ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားၾကတာပဲ" ဟု သံုးသပ္သည္။ ဤအင္အားစုမ်ားက သူဆိုထားသည့္အတိုင္း သူတို႔ ရပ္တည္ေနၾကသည့္၊ မတူကြဲျပား ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကသည့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလားအလာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူဝါဒေရးရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း မရွိၾကဘဲ ဆက္၍ ၿပိဳင္ဆိုင္ကြဲလြဲေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ကဲ့သို႔ေသာ သေဘာထား ကြဲလြဲစရာ ေကာင္းလွသည့္ ကိစၥမ်ဳိးတြင္ မတူကြဲျပားေနၿပီး၊ မည္သို႔ျဖစ္ရမည္ဟု အခ်င္းခ်င္း ျပန္လွန္ေခြပတ္ေနၾကၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္ေနသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေမာင္ဇာနည္က အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားထုတ္ၾကည့္ရာ၌ ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖင့္ လႊမ္းမိုးၾကီးစိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္မ်ဳိးကို ျပန္လည္ဖန္တီးရန္ မေလွ်ာ့တမ္း အားထုတ္ေနၾကၿပီး၊ ယခင္ရွိခဲ့ဖူးသည့္ ဤအေျခအေနမ်ဳိးက ကိုလိုနီစနစ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအၿပီး ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ က်ဳိးပ်က္လမ္းေျပာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အခ်က္အေနႏွင့္ အင္အားခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္ ေနာက္အင္အားစုက အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည္မွာ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ NLD ပါတီအၾကား ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္မႈဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲထားၾကျပန္သည္။

ဤအေနအထားတြင္ ထိပ္သီးလူနည္းစုက ဘက္ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လူအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို လံုးဝနီးပါး ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကၿပီး၊ ပို၍ရႈပ္ေထြးေစသည္ဟု သူက ျမင္သည္။ ေမာင္ဇာနည္က ေရရွည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ "တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အပါအဝင္ ထိပ္သီးလူနည္းစု အုပ္စုမ်ားအၾကား သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ညီ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ သူတို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း သဟဇာတက်က် ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္" ဟု တိုက္တြန္းေဖာ္ျပသည္။

သို႔ေသာ္လည္း စာေရးသူက ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိပ္သီးလူနည္းစုမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတိုင္း လိုက္ေလ်ာလုပ္ေဆာင္ေပးေနရသည့္ မဆံုးႏိုင္ေသာ သမိုင္းအတိုင္း လိုက္ရန္ တြန္းပို႔ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ၎အစား ေမာင္ဇာနည္က ဤျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေထြျပားလွသည့္ တိုင္းရင္းသား လူထုမ်ားအတြက္ ပို၍ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပညာေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ား လိုအပ္သည္ဟု ျမင္သည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ ၎က သံုးသပ္ေကာက္ခ်က္ခ်ရာ၌ လက္ေတြ႔ကမၻာၾကီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကနဦး သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရး-ႏိုင္ငံေရး ပကတိ ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ား အရဆိုလွ်င္ ထိပ္သီးလူနည္းစုမ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝယူၾကသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိးသာ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္သည္။ လူထုမ်ားကလည္း ေနာက္တၾကိမ္ သူတို႔ေနာက္က လိုက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုမ်ားက သူတို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေနာက္လိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုလက္ရွိ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ နားလည္မႈ မလြဲရန္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥမွာ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ၂၁ ရာစုအတြက္ တည္တံ့ခိုင္မာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေရးမွာ ကာလရွည္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး၊ လြဲမွားေသာ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ယ္လွယ္ခံေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္မ်ဳိးႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ရေသာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ၎၏ လူထုမ်ားအေနျဖင့္ ၾကံဳေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ပံုျပင္မ်က္လွည့္ဆန္ဆန္ ဥံဳဖြ ေပ်ာက္ေစနည္းလမ္းလည္း မရွိႏိုင္ပါ။

လာမည့္လတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ မည္မွ် ခရီးေပါက္-မေပါက္ ဆိုသည္မွာ၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဝန္းက်င္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈ ရွိ-မရွိ ေမးခြန္းထုတ္ေနသည္ႏွင့္ မ်ားစြာ မသက္ဆိုင္လွဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ထိပ္သီးလူနည္းစု အုပ္စုမ်ားအၾကား ဘံုတူညီခ်က္ အလုပ္ အတူလုပ္ႏိုင္မည့္ နယ္ပယ္တခုကို ရွာေဖြႏိုင္-မႏိုင္ ဆိုသည္က ပို၍ အေရးၾကီးပါသည္။ လက္ေတြ႔ဝါဒကို မည္မွ် အသံုးခ်ႏိုင္သည္၊ ရရွိလာႏိုင္သမွ်ေသာ ပဋိပကၡအသြင္ေျပာင္း ေျဖရွင္းေရး နည္းနာပရိယာယ္မ်ားကို မည္မွ် ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကသာ ပို၍ အေရးၾကီးပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ သူေရးသည့္ ဤအခန္း၏ နိဂံုးစာပိုဒ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပရန္ လိုေပလိမ့္ဦးမည္။ ၎စာပိုဒ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္ အတြင္းက်က် တည္ရွိေနသည့္ အက်ဳိးစီးပြားကိစၥမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို အထူးအာ႐ံုထား တင္ျပထားေသာ္လည္း၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အျပင္တြင္ ရွိေနသည့္၊ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပင္ပတြင္ ရွိေနသည့္ အင္အားစုမ်ားကို ႐ုတ္ခ်ည္းဆိုသလို လႊဲေျပာင္းလက္ညိႇဳးထိုး ပံုခ်ခဲ့ျပန္သည္။

ေမာင္ဇာနည္က ေရးသားထားခဲ့ရာ၌ "ျပင္ပရွိ ပံုေသနည္း ညီမွ်ျခင္းမ်ား အေျခခံက်က် မေျပာင္းလဲသ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားဂုဏ္သိကၡာ ကိစၥမွ်သာမက၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာလည္း ကမၻာ့လႊမ္းၿခံဳ ေျပာင္းလဲမႈ (ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း) ၏ သားေကာင္အျဖစ္ က်န္ရွိေနလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တစတစ လက္လႊတ္ေပးေနရခ်ိန္၌ စစ္အစိုးရဆိုသည္မွာ ေျပာရလွ်င္ ၎ျဖစ္စဥ္အတြင္း၌ ေဒသတြင္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္ နယ္႐ုပ္မွ်သာ ျဖစ္လိမ့္မည္" ဟု သံုးသပ္ထားသည္။ 

ဤသံုးသပ္ခ်က္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ၾကရန္ အေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဤနိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္၏ အေရးပါမႈကို လံုေလာက္ေအာင္ ပံ့ပိုးတင္ျပထားႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကို သေဘာမွ် စာရင္းထိုး၍ စာဖတ္သူမ်ားကို တင္ျပထားၿပီး၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္ ျပင္ပမွ အင္အားစုမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကိုမူ လွ်မ္း၍သာ တင္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာလူထုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ လူမႈေရးက႑တြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ား ခ်ပိုင္ခြင့္ လံုးဝဆံုးရႈံးေနသည္မွာ ေသခ်ာၿပီလားဟု ျပန္၍ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ရွိေနပါေသးသည္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးေဖာ္ျပထားရာ၌ ေနာက္ဆံုး စြပ္စြဲခ်က္မ်ားက ထိန္းသိမ္းမရႏိုင္ေသာ၊ ေလာဘတၾကီးႏိုင္လွေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းအေပၚ သည္အတိုင္း ပံုခ်ထားလိုက္ေတာ့သည္။ ဤသို႔ေဖာ္ျပမည့္အစား စာေရးသူ၏ ကနဦးေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သံုးသပ္ခ်က္ကိုသာ အစားထိုး ေဖာ္ျပလွ်င္ ပို၍ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ကနဦးတြင္ လာမည့္ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏိုင္သမွ်ေသာ ကာလတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအေပၚ အေကာင္းတကြက္မွ မျမင္သည့္သဖြယ္ သံုးသပ္ထားၿပီး၊ သို႔ဆိုလွ်င္ေတာင္ အနည္းဆံုး ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လမ္းအတြက္ မႈန္ျပျပေလး ျမင္ရႏိုင္ေသးသည္ဟု ထင္မိပါသည္။

"အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းအေပၚ မည္သို႔ေသာ ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ဳိးမဆို၊ မည္မွ် တီထြင္ဖန္တီးမႈ ရွိသည္ဆိုဆို၊ မည္မွ် စဥ္းစားေတြးေခၚထားသည္ဆိုဆို၊ မည္မွ် ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရသည္ဆိုဆို၊ စစ္အစိုးရက အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည္မွာ ယခင္တၾကိမ္တခါမွ် မရွိခဲ့ဖူးသည့္ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးစားမႈဟု ထင္ျမင္ယံုၾကည္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး၊ စစ္တပ္ကသာ အႂကြင္းမဲ့ ညီညြတ္ေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သူဟု ထင္ျမင္ေနသမွ်ပတ္လံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡ အခင္းအက်င္းအတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု မျမင္မိေပ" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒ႑ာရီဆန္လွသည့္ ၎ညီညြတ္ေရးမ်ဳိးကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ အတင္းအက်ပ္ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ စကတည္းက ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိပါ။ ရန္ဘက္ျဖစ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆိုလွ်င္ ပို၍ ခက္ခဲလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသတည္း။

(Joseph Ball ေရးသားသည့္ စာအုပ္ေဝဖန္ခ်က္ Burma and the vagaries of national reconciliation ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။)


 
stimgesafsdafsrs
pp
HLs

ေၾကာ္ျငာ

Confronting-Democratic-Modernity-in-Military-ruled-Burma-1s
rogue-agent-announcement

e-letter-burmese

Who is Online

We have 21 guests online