www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
တနလၤာ, ၂၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉

Mizzima Burmese

Home > အထူးက႑ > သုေတသန > ျမစ္ဆံု ေရကာတာ > ျမစ္ဆံုဆည္ ရပ္ဆိုင္းသည့္ အေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ သဝဏ္လႊာ

ျမစ္ဆံုဆည္ ရပ္ဆိုင္းသည့္ အေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ သဝဏ္လႊာ

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး စာအမႇတ္ ၁၅၁(၂)/၈/၃ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ (၂၉-၉-၂ဝ၁၁) ေန႔စြဲပါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အခ်က္ (၁ဝ) ခ်က္ပါ သဝဏ္လႊာ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း
ျဖစ္သည္။

၁။ ပထမအၾကိမ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမႇန္အစည္းအေဝးကို ျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးငႇာ အားသြန္ခြန္စိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည့္ ဥကၠ႒ၾကီးႏႇင့္တကြ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏႇစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၲာ ပို႔သအပ္ပါသည္။

၂။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ မိမိတို႔ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားအေနႏႇင့္လည္း
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရႇင္းေသာ အစိုးရ ျဖစ္ေပၚေရး၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေရး၊ တရား
ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဟန္ခ်က္ ညီစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိပါသည္။

၃။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ တူညီေသာ ေမ်ာ္မႇန္းခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏႇင့္
ႏုိင္ငံေတာ္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵႏႇင့္အညီ
ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒျပင္ပသို႔ ေရာက္ရႇိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရႇိရန္ ဆက္သြယ္ကမ္းလႇမ္း ဖိတ္ေခၚေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ အထူး
ေဒသ(၂) ''ဝ'' အဖြဲ႕ႏႇင့္ အထူးေဒသ(၄) အဖြဲ႕တို႔သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရႇိခဲ့ၿပီး
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပင္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေနျပီျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔မ်ား သည္လည္း
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားထံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွေနပါသည္။

၄။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ေရာက္ရႇိေနၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တိုင္းရင္းသား မ်ားအားလည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္ေဒသသို႔ ျပန္လာလိုပါက ျပန္လာႏိုင္ရန္ စိစစ္လက္ခံခဲ့ရာ တစ္ခ်ဳိ႕ ျပန္လာေနၾကၿပီ
ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ အပ္ႏႇင္းထားသည့္ အခြင့္ အာဏာအတြင္းမႇ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ထိုသို႔ အရႇိန္အဟုန္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ ေနခ်ိန္တြင္ ပါတီအခ်ဳိ႕ႏႇင့္ အင္အားစု အခ်ဳိ႕တို႔သည္ အစိုးရအခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း ေတြ႔ေအာင္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေအာင္ၾကံရြယ္၍ လႈပ္ရႇား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကို စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္
ေတြ႔ရႇိေနရပါသည္။

၅။ တိုင္းျပည္ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အရႇိန္အဟုန္မပ်က္တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း၊ စက္မႈႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိပါသည္။ ထိုသို႔ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စက္မႈႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ရန္ လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္သည္ အဓိကက်ပါသည္။ လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရရႇိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ အႏ်ဴျမဴစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရးမႇာ ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ အႏၲရာယ္ၾကီးမားလႇသည့္ အျပင္ ေငြေၾကးမျပည့္စံုမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ားသူငါ လက္မခံမႈတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ ေက်ာက္မီးေသြးသယံဇာတမႇာလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ လံုေလာက္မႈမရႇိသည္ကို ကိုယ္စားလႇယ္ေတာ္ၾကီးမ်ား အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မႇ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထြက္ရႇိေသာ္လည္း ျပည္ပအရင္းအႏႇီးမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကိစၥျဖစ္၍ မိမိတို႔လုိအပ္သေလာက္မရႏိုင္ဘဲ အခ်ဳိ႕အဝက္သာ ခြဲေဝရရႇိပါသည္။ ျပည္ပေခ်းေငြျဖင့္ အရင္းအႏႇီးအခ်ဳိ႕ ထည့္ဝင္ ထားခဲ့ရာ အနာဂတ္တြင္ အက်ဳိးခံစားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ေခ်းေငြအေပၚ အတိုးမ်ား အရစ္က် ေပးဆပ္ေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ကုန္းတြင္း၌ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရႇာေဖြ ထုတ္လုပ္ေနေသာ္ လည္း ျပည္တြင္း သံုးစြဲရန္ အတြက္ပင္ လံုေလာက္မႈမရႇိေသးပါ။

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္႕ၿဖိဳးၿမဲျဖစ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ သဘာဝက ေပးထားေသာ ျမစ္ေခ်ာင္း
မ်ား ရႇိေနသျဖင့္ အဆုိပါျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ားမႇ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အရင္းအႏႇီးမ်ား ရယူ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူႏိုင္
ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခင္က ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား
ေပးစက္႐ုံ (၂)႐ုံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သံုး ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ(၇)႐ုံ သာရႇိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း စက္တပ္ ဆင္အား (၅၂၉) မဂၢါဝပ္ရႇိခဲ႕ရာမႇ ေနာက္ထပ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ (၂၃)႐ုံ၊ စက္တပ္ဆင္အား (၂၈၃၁)မဂၢါဝပ္ တိုးတက္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၈။ ႏႇစ္ (၃ဝ) လွ်ပ္စစ္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ ေနာက္ထပ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(၆၄)ခုႏႇင့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ(၃)ခုအပါ အဝင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါဝပ္(၄)ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားရႇိပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရႇိ ေမခ၊ မလိခ၊ ျမစ္ညာ
ျမစ္ဝႇမ္းႏႇင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု စီမံကိန္း(၈)ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

၉။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကး အရင္းအႏႇီးျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ပထမ အဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္စတင္ခဲ႕ရာ ယခုအခါတြင္ အဆုိပါျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု အတြင္း
ေအာက္ပါ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရႇိလာခဲ့ပါသည္ -

(က) ကခ်င္ျပည္နယ္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ပါ သဘာဝကေပးထားသည့္ (Land Mark) ျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆံု သဘာဝအလွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ျခင္း။

(ခ)  ျမစ္ညာပိုင္းရိွ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ား ေရျမဳပ္၍ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆံုးရႈံးပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း။

(ဂ) ပုဂၢလိကမ်ားမွ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားစြာ စိုက္ထုတ္၍ စီးပြားျဖစ္စိုက္ထုတ္ထားသည့္ ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းမ်ား
ႏွင့္ ကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားႏိုင္ျခင္း။

(ဃ) ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဖ်ားရိွ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ အင္အားျပင္းထန္သည့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာပါက ျမစ္ဆံုဆည္ ပ်က္စီးျပီး ဆည္ေအာက္ပိုင္းရိွ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား
ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေသေၾက ပ်က္စီးမႈ ရိွႏိုင္ျခင္း။

(င) ဧရာဝတီျမစ္ၾကီး ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕မွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရိွေနၾကသည္ကို မိမိတို႔ သိရိွေနရပါသည္။

၁ဝ။ မိမိတို႔အစိုးရသည္ ျပည္သူမႇေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အေလးထား ရပါမည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေလးထား၍ ေျဖရႇင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရႇိပါသည္။

သို႔ပါ၍ မိမိတို႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လိုအပ္ေနသည္႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရႇိေရးအတြက္ အႏၲရာယ္မရႇိႏိုင္သည့္ အျခားေသာ
ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏႇင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းႏႇင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတ္ဝတ္မပ်က္ေစဘဲ သေဘာတူ လက္ခံေအာင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဤလႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးအပ္ပါသည္။


 

ေမခ - မလိခ ျမစ္

maykamalikas

ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း

maykamalika1s
stimgesafsdafsrs
pp
HLs

ေၾကာ္ျငာ

Confronting-Democratic-Modernity-in-Military-ruled-Burma-1s
rogue-agent-announcement

e-letter-burmese

Who is Online

We have 19 guests online