နာဂစ္သင့္ေဒသ ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး သေဘာကြဲလြဲ

ပရင့္ထုတ္ရန္


ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ) ။ ။ ဆိုင္ကလံုး နာဂစ္ဒဏ္သင့္ ေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခြင့္ ျပဳေရးအေပၚ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမွတ္ ၁ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အရာရွိမ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ကြပ္ကြဲေရးဝန္ၾကီးမ်ားက ကုမၸဏီ ၄ဝ ကို စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၆၈ဝ ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခြင့္ ခြဲတမ္း သတ္မွတ္ေပးထားသည့္အေပၚ အေျခခံပညာ အရာရွိမ်ားက လက္မခံဘဲ ခြဲတမ္းအသစ္ ျပန္လည္ ခ်ထားမႈေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ မေရးထိုးႏိုင္ေသးဘဲ ရွိေနသည္။

”အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးေတြမွာ သူတို႔ဘာသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ နာဂစ္ ဝန္ၾကီးေတြဆီက လာတဲ့ စာရင္းကို သူတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ ျပန္ျပင္ၾကတယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတခုမွ မန္ေနဂ်ာတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

စုစုေပါင္း တန္ဖိုးေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရေရးအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကို လာဘ္ထုိးမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၈၄၅၃၇ ဦး ေသဆံုးၿပီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးသူ ၅၃၈၃၆ ဦး ရွိခဲ့သည္။ မုန္တိုင္းဒဏ္ အဆိုးရြားဆံုး ခံခဲ့ရေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ဝ တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေက်ာင္းမ်ား၏ ၅ဝ မွ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾကသည္ဟု ပူးေပါင္း အကဲျဖတ္ ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

အမွတ္ ၁ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ သေဘာတူညီမႈ မရေသးသျဖင့္ မိုးရာသီ က်ေရာက္လာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။

ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ဟု ဆိုကာ စစ္အစိုးရက ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ကို ေဒသခြဲ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သလို လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကို ၾကီးၾကပ္ရန္ ဝန္ၾကီးအခ်ဳိ႕ကိုလည္း တာဝန္ေပးခဲ့သည္။