www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
ၾကာသပေတး, ၂၃ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀

Mizzima Burmese

Home > အထူးက႑ > သုေတသန

သုေတသန

အမတ္ေလာင္း ၆ ေယာက္၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဆီသို႔ တင္ျပထားသည့္ စာ

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
အမတ္ေလာင္း ၆ ေယာက္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဆီကို တင္ျပခဲ့တဲ့ မိတၱဴစာကို ဒီေနရာမွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ ...
 

ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ - RNDP အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ - RNDP အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ...
 

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ NDF ပါတီ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ NDF ပါတီ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား...
 

ေရြးေကာက္ပဲြမွတ္စု (၂)

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ၿပိဳင္ဘက္မရွိသည့္အတြက္ အလိုလို အေရြးခံရမည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၅၄ ခုရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးက ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ...
 

ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္စု (၁)

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ျပည္တြင္း ျပည္ပမီဒီယာမ်ားပါ သတင္း မွတ္စရာမ်ားကို ယခုက႑တြင္ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပသြားမည့္အျပင္ ေန႔စဥ္ တိုးတက္မႈမ်ားကုိလည္း ...
 

ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ေဟာေျပာခ်က္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီက ယင္းတို႔၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကုိ ေဟာေျပာတင္ျပ ...
 

စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက) ေဟာေျပာခ်က္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက)က ယင္းတို႔၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကုိ ေဟာေျပာတင္ျပ ...
 

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ေဟာေျပာခ်က္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ
ယင္းတို႔၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို ေဟာေျပာတင္ျပ ...
 

တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ ေဟာေျပာခ်က္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီက ယင္းတို႔၏မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္စသည္တို႔ကို ေဟာေျပာတင္ျပ ...
 

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ ေဟာေျပာခ်က္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီက ယင္းတို႔၏မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္စသည္တို႔ကုိ ေဟာေျပာတင္ျပ ...
 
စာမ်က္ႏွာ 5 စုစုေပါင္း 16
adv4
19 20 21 18 17
14 13 12 8 7
6 5 9 4 3
2 1
adv5
infosys3s
adv3
16 15 10 10
adv666
Phawphaw1
adv
m zine
journal
mobile
Confronting-Democratic-Modernity-in-Military-ruled-Burma-1srogue-agent-announcement
e-letter-burmese

Who is Online

We have 14 guests online