www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
စေန, ၂၁ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉

Mizzima Burmese

ေစာဖီးလစ္ဆမ္ ေခၚ ဖီးလစ္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ေစာဖီးလစ္ဆမ္ ေခၚ ဖီးလစ္
ဝ' အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ - National Unity Party

အမည္               ေစာဖီးလစ္ဆမ္ ေခၚ ဖီးလစ္
ေမြးသကၠရာဇ္       ၁၅. ၁. ၁၉၄၂
ေမြးရပ္ေျမ           က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ေမြးခ်င္း              ၁၂ ဦးအနက္ အၾကီးဆံုး
သားသမီး            သမီး ၂ ဦး
ပညာေရး            ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ ဒႆနိကေဗဒ ဘာသာရပ္ျဖင့္ BA ဘြဲ႔ ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၆၈-၈ဝ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႉး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

တာဝန္ႏွင့္ ပါတီ    နာယက၊ ဝ' အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (National Unity Party - NUP)

NUP သည္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္က်န္ရွိခဲ့ေသာ ပါတီ ၁ဝ ပါတီအနက္ တပါတီ ျဖစ္သည့္ ဝ' ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီိအား နာမည္ေျပာင္းလိုက္ေသာ ပါတီျဖစ္သည္။

၎တို႔ပါတီတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ ကုန္သည္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ႏိုိင္ငံေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ား မပါဝင္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ စစ္အစိုးရမွ ဦးေဆာင္သည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ပါတီအမည္ကို ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းလုိက္တာလဲ။

''တျခားရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ လူေတြက ေသကုန္တာ၊ ရွိတဲ့လူေတြက အုိနာက်ဳိးကန္းၿပီးေတာ့ မလုပ္ႏုိင္တာ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ ပါတီေဟာင္းမွာ လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိင္တဲ့လူ ျပန္ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ (ပါတီကေတာ့ အေဟာင္းပါ၊ နာမည္ပဲေျပာင္းတာပါ) ေျမြေပြးအေရခြံ လဲလုိက္တာပါ။ ေျမြေပြးက ေျမြေပြးပဲ။ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္လည္း ေျပာင္းလုိက္တာေတြ ရွိတယ္''

အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းလုိက္တာလဲ။

''ဘုိးဘြားေခတ္ကတည္းက ဝ' ျပည္နယ္မွာ ျပႆနာေပၚေပါက္လာသမွ်ကုိ လာေရာက္ဆံုဆည္းၿပီး တရားစီရင္ ဆံုးျဖတ္တဲ့ ေလြမူးေတာင္ေျခကို အမီျပဳၿပီးေတာ့ ေတာင္သံုးလံုးအလယ္မွာ ဝ' အမ်ဳိးသားကုိယ္စားျပဳ ၾကယ္ျဖဴတလံုး၊ ေတာင္သံုးလံုး အလယ္ထိပ္မွာ ၾကယ္ျဖဴတလံုး ပါတယ္။ စပါးႏွံထိပ္တည့္တည့္မွာ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ အမ်ဳိးသား ကုိယ္စားျပဳတယ္။ ၾကယ္နီတလံုးတံဆိပ္ကို ဘယ္ညာကေန ကြ်ဲဂ်ဳိကုပ္ထားတယ္။ ဒါက ဒီေခတ္နဲ႔၊ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ သိပ္မဆီေလ်ာ္ဘူး။ ဒါဟာ ယဥ္ေက်းမႈအေနနဲ႔ အထြတ္အျမတ္ထားၿပီးေတာ့ သံုးမယ္ဆုိၿပီး ေျပာင္းလုိက္တဲ့ သေဘာပါ။ ပါတီအလံမွာလည္း အဲဒီတံဆိပ္ေတြလည္း ေျပာင္းတပ္လုိက္တယ္''

ပါတီ မူဝါဒ

''ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ အစြန္းႏွစ္ဘက္လြန္တဲ့ ေပၚလစီကို ေစာင့္ၾကည့္တယ္။ ဟုိဘက္ဒီဘက္ေကာင္းတဲ့ ဟာကုိ ယူမယ္ သံုးမယ္။ က်င့္သံုးမယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္။ အဲဒါ ေကာင္းမေကာင္းကုိ ဘယ္မွာ ဆံုးျဖတ္ရမလဲဆုိေတာ့ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသား၊ ကုိယ့္နယ္ေျမေဒသ၊ နယ္ေျမသဘာဝ? ထံုးတမ္းစဥ္လာ ယဥ္ေက်းမႈအရ ကိုက္ညီတယ္၊ အက်ဳိးျပဳတယ္ဆုိရင္ လက္ခံက်င့္သံုးသြားမယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒနဲ႔ အရင္းရွင္ဝါဒေပါ့ကြာ၊ အစြန္းႏွစ္ဘက္လြန္တဲ့ ဝါဒေပါ့ေနာ္။  အရင္းရွင္ႏုိင္ငံေတြမွာက်ေတာ့ ဘာလုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ အျမတ္အစြန္း ရွိရမယ္။ ရခုိင္ႏုန္း အျမတ္ရမွ အျမတ္လုိ႔ ေခၚတာကုိး။ အျမတ္ရွိမွ ျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္ေလ''

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္


''မဝင္ရင္ ပါတီပ်က္သြားမွာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥ၊ တုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥေတြ တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က တတ္စြမ္းသမွ် အၾကံေပး၊ ကူညီပံ့ပုိးၿပီး ႏုိင္ငံေရး စာပြဲဝုိင္းထဲမွာ ထုိင္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြရဖုိ႔ အဓိကပါ။ ကိုယ့္တုိင္းရင္းသားေတြ ပါတီဖ်က္လုိက္ၿပီဆုိရင္ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရး စကားေျပာဖုိ႔ လုိင္စင္မရွိဘူး''

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ဘယ္ေလာက္ရႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္လဲ။

''ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ကုိယ္တုိင္ဆြဲတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပဲ။ ဒါကေတာ့ အားလံုးသိမွာပါ။ ၁၄ ႏွစ္ ေရးဆြဲလာတာ ဒီေလာက္ဆုိသိမွာပါ။ ဒါကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ မေျပာခ်င္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ စစ္အစုိးရ ဘယ္ေလာက္ ကန္႔သတ္ကန္႔သတ္၊ ဘယ္ေလာက္ ေဘာင္ခတ္ေဘာင္ခတ္ အဲဒီေဘာင္အတြင္းကေန ကိုယ့္အမ်ဳိးသားေရး အခြင့္အေရးရဖုိ႔ မရရေအာင္ ေတာင္းဖို႔က က်ေနာ္တုိ႔ တာဝန္ေလ။ ေပးမေပးကေတာ့ သူတုိ႔တာဝန္ပါ။ တကယ္လုိ႔ ပါတီေထာင္ခြင့္ ရၿပီဆုိရင္ ေဆြးေႏြး၊ အၾကံေကာင္းေပးႏုိင္ဖုိ႔၊ တုိင္းရင္းသားအေရးေတြကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန ေဆြးေႏြးျပၿပီးေတာ့ စည္း႐ံုးမွာပါ''

''၂ဝဝ၈ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာက တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ရွိတာေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွိသင့္ရွိထုိက္သေလာက္ အျပည့္အဝ မရွိေသးဘူးလုိ႔ ခံယူတယ္။ ေကာင္းတာလည္း ပါသလုိ၊ လုိတာလည္း ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအေရးအတြက္ ဒီအထဲကေန ရႏုိင္သေလာက္ ယူမွာေပါ့။ မရရင္လည္း မတတ္ႏုိင္ဘူး''

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဘယ္ႏွေနရာ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့လဲ။

''မဲဆႏၵနယ္ ၄ ေနရာ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့တယ္။ ဟုိပန္၊ တန္ယန္း ၂ ေနရာ၊ က်ဳိင္းတံု တေနရာမွ မရခဲ့ဘူး။  အရင္တုန္းက အဖြဲ႔ဝင္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိတယ္။ အရင္ပါတီက ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ရွိေပမယ့္ ျပည္သူနဲ႔ ထိေတြ႔မႈ မရွိေတာ့ ညီလာခံမွာ ၁၄ ႏွစ္ သြားတက္ခဲ့ေတာ့ ဝ' ပါတီက ခါးျပတ္သြားတယ္။ အခုမွ ထိေတြ႔မႈ ရွိလာေအာင္ ၾကိဳးစားေနတယ္''

ဝ' ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA ကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေျပာင္းဖုိ႔ ဖိအားေပးေနတယ္။ ဝ" ပါတီအေနနဲ႔က် ဘာ့လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရတာလဲ။

''ေရြးေကာက္ပြဲမွာ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ရင္လည္း အျမတ္၊ မႏုိင္ရင္လည္း အျမတ္ေပါ့ကြာ။ က်ေနာ္တို႔က ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတခုပဲေလ။ က်ေနာ္တို႔ အေရြးခံရတယ္ဆုိရင္လည္း အခန္းတက႑ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ မူဝါဒနဲ႔ တျခားမူဝါဒတူညီတဲ့ ပါတီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသားအေရး ဆုိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ပါပဲ။ အၾကံျပဳႏုိင္ဖုိ႔၊ အေရးဆုိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္တယ္''

''UWSA ကိုလည္း အေသးစိတ္ မသိေပမယ့္ သူတုိ႔လည္း တုိင္းရင္းသား ရရွိခံစားရမယ့္ တန္းတူအခြင့္အေရး၊ တန္းတူအဆင့္အတန္း မရွိမခ်င္း ႏုိင္ငံေတာ္ထဲမွာ ညီမွ်ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း မရွိမခ်င္း သူတုိ႔ အေလးအနက္စဥ္းစားၿပီးေတာ့ လက္မခံတာ ေနမွာပါ။ ဒီလုိအခြင့္အေရးေတြ မရမခ်င္း ဒီလုိပဲ ျငင္းဆန္မယ့္ သေဘာရွိပါတယ္''

အပစ္ရပ္လက္နက္ကုိင္ နယ္ေျမေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ေလာက္ဘူးလုိ႔ ခန္႔မွန္းတာ ရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚ ဘယ္လုိျမင္လဲ။

''အပစ္ရပ္နယ္ေျမေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာငး္တာေပါ့။ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္မွာေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုးမွာ အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္တဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္မႈနဲ႔ ပါဝင္လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့''

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါႏိုင္လို႔ ေရြးေကာက္ပဲြကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမယ္လုိ႔ ထင္သလား။

''သူ ပါဝင္ရင္ေတာ့ ပုိေကာင္းတာေပါ့။ သူလည္း သူ႔ခံယူခ်က္အရ သူ႔ဘက္က တရားမွ်တမႈ မရွိဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အားလံုးေတာ့ ပူးေပါင္းပါဝင္ခုိင္းေစခ်င္တာေပါ့ေနာ္''

လက္ရွိ ဝ' ျပည္နယ္တြင္း အဓိက ဘာေတြ လုိအပ္ေနလဲ။

''ဝ ျပည္သူအတြက္ေတာ့ စီးပြားေရးအရေတာ့ နည္းနည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူလူထုက ရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးေတြ ရသင့္ရထုိက္တာ မရွိေသးပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အမ်ားၾကီး နိမ့္က်ပါေသးတယ္''

အာဏာရလာရင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ အဓိက ဘာေတြ လုပ္ေပးမွာလဲ။

''အဓိက ေစ်ကြက္စီးပြားေရးစနစ္ပါပဲ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကုိ တံခါးဖြင့္ေပးဖုိ႔ပဲ။ ျပည္သူလူထုအတြက္ အကယ္၍ ကုိယ့္နယ္ေတြမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိလု႔ိရွိရင္ ဝ' ေဒသမွာ တနယ္နဲ႔ တနယ္ ေျမဆီေျမႏွစ္ေတြ မတူေတာ့ တတ္ႏုိင္တဲ့၊ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ေျမရွင္စနစ္အေၾကာင္းကုိ သိတဲ့လူေတြကို ေခၚၿပီးေတာ့ ေျမသုေတသန သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီေဒသမွာ ဘယ္လုိေကာက္ပဲသီးႏွံေတြနဲ႔ ကုိက္မလဲ။ အဲဒီကုိက္တဲ့ သီးႏွံေတြကုိ ျပည္ပ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အက်ဳိးရွိမရွိ ခ်ိန္ထုိးၿပီးေတာ့ နယ္ေျမသဘာဝနဲ႔ ကုိက္ညီမယ့္ မ်ဳိးေတြကုိ ျဖန္႔ေဝၿပီးေတာ့၊ စုိက္ပ်ဳိးၿပီးေတာ့ ထြက္လာတဲ့အခါမွာ ျပန္ေကာက္ၿပီးေတာ့ ျပည္ပတင္ပုိ႔ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္''

''အဓိကေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ လုပ္မွာပါ။ က်ေနာ္တို႔ နယ္ေျမက ဘိန္းတခု ျဖစ္ထြန္းတယ္။ ဘိန္းပေပ်ာက္သြားၿပီဆုိေတာ့ ဘိန္းအစားထုိးသီးႏွံ တခုမွ ေအာင္ျမင္မႈ မရေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ နာလန္ထူႏုိင္ေအာင္၊ ဘဝျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မွ ျဖစ္မယ္''