www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
တနလၤာ, ၂၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀

Mizzima Burmese

Home > အထူးက႑ > ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ > ပါတီအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ပါတီအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရွာရန္     ျပသ # 
နံပါတ္စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ စာေရးသူ
1 လြတ္ေတာ္ အသီးသီးတြင္ ဝင္္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည့္ ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္း thant
2 အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ thant
3 ႐ွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ thant
4 မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ thant
5 တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ thant
6 ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ thant
7 အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ thant
8 ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ) thant
9 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ thant
10 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု thant
11 ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ thant
12 ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) thant
13 မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ thant
14 ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ thant
15 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ thant
16 ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ thant
17 ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ thant
18 ကမန္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ thant
19 စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (ဒစက) thant
20 ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီပါတီ thant
 
စာမ်က္ႏွာ 1 စုစုေပါင္း 2