ႀကံ့ဖံြ႔မွအပ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မျပည့္ေသး

ပရင့္ထုတ္ရန္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။       ။ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွအပ က်န္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏုိင္ရရွိမႈ လက္ရွိ စာရင္းအရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ၁ဝ ပုံတပုံပင္ မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန၏ စုံစမ္းမႈႏွင့္ အျခား ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာအခ်ဳိ႕တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလ့လာေတြ႔ရွိရျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေပါင္း ၄၄ဝ ဦး သတ္မွတ္ထားရာ ၄ ပံုတပံုျဖစ္သည့္ ဦးေရ ၁၁ဝ သည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေရ ၃၃ဝ ကိုမူ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြက ေရြးခ်ယ္ေပးသည္။

လတ္တေလာ စာရင္းအရ အေရြးခ်ယ္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ၂၅ ဦးသာ ရွိေသးသည္။

ထို ၂၅ ဦးထဲတြင္ အမတ္ေလာင္း ၉၈ဝ ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ဝင္ၿပိဳင္သည့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီ (တစည) က ၁ ဦး၊ ၁၆၃ ဦးျဖင့္ တတိယအမ်ားဆံုး ဝင္ၿပိဳင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု NDF က ၁၁ ဦး၊ ၁၅၇ ဦးျဖင့္ စတုတၳ အမ်ားဆံုး ဝင္ၿပိဳင္သည့္ က်ားျဖဴ ေခၚ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ SNDP က ၈ ဦး ပါဝင္ေနသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေပါင္း ၂၂၄ ဦး သတ္မွတ္ထားရာ ၄ ပံုတပံုျဖစ္သည့္ ၅၆ ဦးမွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကပင္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေရ ၁၆၈ ကုိမူ ေရြးေကာက္ပဲြက ေရြးခ်ယ္ေပးသည္။

လတ္တေလာ စာရင္းအရ အေရြးခ်ယ္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ၁၂ ဦးသာ ရွိေသးသည္။

ထို ၁၂ ဦးထဲတြင္ တစည က ၁ ဦး၊ NDF ၄ ဦး၊ က်ားျဖဴက ၂ ဦးႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ RNDP က ၃ ဦး ပါဝင္ေနသည္။

အဆိုပါ စာရင္းအရဆိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းကာ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အတြင္း အရပ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္ေပါင္း ၄၉၈ ဦး ရွိမည့္အနက္ လတ္တေလာ ၃၇ ဦးသာ ရွိေသးသျဖင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၇ ဒႆမ ၄၃ နီးပါးသာ ရွိေနပါေသးသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွာ ႏုိင္ငံတဝွန္း အမတ္ေလာင္း ဦးေရ ၁၁၆၃ ဦးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး၊ ပါတီကို လက္ရွိ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ဦးေဆာင္ဖဲြ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

result-list