ဖလမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ အားလံုး CPP ႏိုင္

ပရင့္ထုတ္ရန္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။        ။ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ CPP က လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္လံုးအတြက္ အႏိုင္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔အတြက္ စုစုေပါင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ ၅ ခုစလံုးတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ တစည ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ CNP စသည္တို႔ကို CPP ပါတီက အႏိုင္ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဖလမ္းမွာေတာ့ CPP ႏိုင္သြားၿပီ။ တရားဝင္ ေၾကညာတာေတာ့ မရွိေသးေပမယ့္ ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါၿပီ။ က်ေနာ့္ကိုလည္း ႏိုင္တယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ တျခားၿမိဳ႕မွာေတာ့ ႏိုင္မယ္မထင္ပါဘူး” ဟု ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ၾကံ႕ဖြံ႔အမတ္ေလာင္း ဦးေကာလ္လြယ္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္္။

ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ အရာရွိတဦးကလည္း “မဲ ေရလို႔ ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ CPP ႏိုင္တာ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ရွင္က ေျပာလို႔ မရဘူး။ ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ကို ပို႔ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္က တာဝန္ယူလိမ့္မယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးခြန္လိန္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁ တြင္ ဦးကၽြန္ခဲန္း၊ အမွတ္ ၂ တြင္ ဦးဇုန္လွယ္ထန္းႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁ တြင္ ဦးႏုထန္းတို႔ အႏုိင္ရေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂ တြင္ အႏုိင္ရသူ ဦးႏိုးဆြန္ကလည္း ေျပာျပသည္။

လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္လံုးတြင္ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သည့္ ၾကံ႕ခိုင္ဖံြ႔ၿဖိဳးပါတီက ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုး ရရွိသည္။

ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲ႐ံုစုစုေပါင္း ၁၂ဝ ခန္႔ တည္ရွိရာ မဲေပးႏိုင္သူ လူဦးေရးမွာ ၂ ခန္႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ မဲလာေရာက္ေပးခဲ့သူ လူဦးေရးမွာ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိခဲ့သည္ဟု ဦးႏုိးဆြန္က ဆုိသည္။

CPP သည္ ယခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းျဖင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ တိုးတက္ရာ၊ တိုးတက္ေၾကာင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မတူပီ၊ ပလက္ဝ၊ ဖလမ္း၊ မင္းတပ္၊ ကန္ပက္လက္၊ တီးတိန္ႏွင့္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၂ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အေျခစိုက္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၂၆ ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည္။

CPP ႏွင့္ ၾကံ႕ဖံြ႔ပါတီမွ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲစာရင္း အေသးစိတ္ကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

mellsada