www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
ၾကာသပေတး, ၂၃ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀

Mizzima Burmese

Home > အထူးက႑ > ျမန္မာျပည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေၾကးနန္းမ်ား > ႏိုင္ငံတကာမွာ လူမိုက္ ျဖစ္ေနရတာကို ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕

ႏိုင္ငံတကာမွာ လူမိုက္ ျဖစ္ေနရတာကို ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

Reference ID Created Released  Classification  Origin
09RANGOON205 2009-04-02 07:07 2010-12-12 21:09 ွSECRET Embassy Rangoon

VZCZCXYZ0000
PP RUEHWEB

DE RUEHGO #0205/01 0920733
ZNY SSSSS ZZH
P 020733Z APR 09
FM AMEMBASSY RANGOON
TO SECSTATE WASHDC PRIORITY 8841
S E C R E T RANGOON 000205

SIPDIS

DEPT FOR EAP/DAS MARCIEL AND EAP/MLS

E.O. 12958: DECL: 04/02/2019
TAGS: PREL PGOV BM
SUBJECT: BURMA'S GENERALS: STARTING THE CONVERSATION
Classified By: Charge d'Affaires Larry Dinger for Reasons 1.4 (b) & (d)

အေၾကာင္းအရာ။     ။ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုမႈ စတင္ျခင္း။
လွ်ဳိ႔ဝွက္မွတ္တမ္း ျဖည့္သြင္းသူ။     ။ သံ႐ုံးယာယီ တာဝန္ခံ လယ္ရီ ဒင္းဂါး။ အေၾကာင္းျပခ်က္ 1.4 (b) & (d)

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
--------

၁။ (S) ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရိွေသာ အေမရိကန္အစိုးရ၏ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ခင္း၊  စစ္အစိုးရက ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ဆက္ဆံလိုေသာ သေဘာလကၡဏာ ျပသေနေသာေၾကာင့္ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာမ်ားက ၎တို႔ကို တြန္းအားျဖစ္ေစသည္၊ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအပိုင္းမွ ၎တို႔မည္သည့္ အရာမ်ားလိုလားေနၾကသည္ ႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရက မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးမည္  စသျဖင့္ စဥ္းစား ခ်က္တခ်ဳိ႔ကို မိမိတို႔ တင္ျပလိုသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အထက္ - ေအာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ယႏၲရားတခုျဖစ္ၿပီး တိုင္း တပါးေၾကာက္ေသာ၊ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္ဟူေသာ အျမင္သာ ရိွသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ လူမိုက္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေနရျခင္းကို ရွက္ရြံ႕ေနၾကၿပီး လူအမ်ား၏ ေလးစားမႈ ခံယူလိုၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ အၿမဲတေစ မွီခို အားထားေနရျခင္းႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ရန္သူမ်ားအၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပထဝီ တည္ရိွမႈ အေပၚတြင္လည္း စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ နာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီး ႏိုင္ငံ တကာ မိသားစု၏ စာနာေထာက္ထားမႈကို တေစ့တေစာင္း ျမင္ခဲ့ရသူမ်ားက ႏိုင္ငံတကာျပစ္ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားၿပီး စီးပြားေရးအကူအညီမ်ား ရယူလိုသည္မွာ သံသယမရိွပါ။ မည္သို႔ေသာ တြန္းအားရိွေစကာမူ ျမန္မာထိပ္တန္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ ေႏွးေကြးေသာ၊ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းတခု ျဖစ္ေပမည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ အားမလိုအားမရမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွတဆင့္ အေျခခံဥပေဒအေျပာင္းအလဲမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ခ်က္ခ်င္းေပၚထြက္လာႏိုင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးရလဒ္မ်ား မေပၚထြက္လာ ႏုိင္ေသာ္ လည္း အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ တိုးတက္လာေသာ ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ မည္ကဲ့သို႔ အရာျဖစ္သည္ကို ေနာက္လာမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ ျပသျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ မ်ဳိးေစ့ခ်ျခင္းလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ အေရးၾကီးဆံုးကိစၥသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမွဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ကာလရွည္ ဒုကၡေရာက္ေနသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရိွလာေစသျဖင့္ တန္ဖိုးထိုက္တန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္တခုပင္ ျဖစ္ သည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္- ၿပီး။

သူတို႔က မည္သို႔ထင္ျမင္သနည္း။
------------------
၂။ (S) ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးအတြက္ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ထိပ္ပိုင္းကသာ ခ်မွတ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး ေမာင္ေအး ႏွင့္ ၎တို႔ အတြင္းစည္းဝုိင္းကသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်သည္။ သန္းေရႊ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး စ႐ိုက္သည္ သိလိုစိတ္ ျပင္းျပသည္။ သူ၏ လက္ေအာက္အရာရိွမ်ားက သတင္းေကာင္းမ်ားကိုသာ ေျပာျပသည့္ပံု ရသျဖင့္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား သိျမင္ႏိုင္မႈ  နည္းသည္။ ထိုသို႔သတင္း အဆတ္ျပတ္ေန ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဒီမိုကေရစီလမ္းျပေျမပံုႏွင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ အထက္- ေအာက္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည္။ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားသည္သာလွ်င္ ၎တို႔၏ စဥ္းစားခ်က္တြင္ ရိွသည္ဆိုေသာ အခ်က္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရိွေသာ္လည္း ၎တို႔ တကိုယ္ေရ ေကာင္းစားေရး အတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု စဥ္းစားပါက မွားႏိုင္သည္။ ၎တို႔သည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အေကာင္းဆံုး သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ျမန္မာ့ "စစ္ဘုရင္မ်ား" ၏ အစဥ္အလာကို စြဲမက္ ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အျပင္ ကမၻာက ၎တို႔ကို နားလည္မႈ လြဲေနသည္ဟုသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ႐ိုး႐ိုးေလး မွတ္ယူထားၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးအတြက္ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကို ထိပ္ပိုင္းကသာ ခ်မွတ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး ေမာင္ေအး ႏွင့္ ၎တို႔ အတြင္းစည္းဝုိင္းကသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်သည္။ သန္းေရႊ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး စ႐ိုက္သည္ သိလိုစိတ္ ျပင္းျပသည္။ သူ၏ လက္ေအာက္အရာရိွမ်ားက သတင္း ေကာင္းမ်ားကိုသာ ေျပာျပသည့္ပံု ရသျဖင့္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား သိျမင္ႏိုင္မႈ နည္းသည္။
၃။ (S) ႏိုင္ငံေတာ္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိပ္တန္းဦးစားေပးအဆင့္ တန္ဖိုးထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္  စစ္သားစစ္စစ္မ်ားလည္း ရိွသည္။ စစ္တပ္သည္သာ ညီညြတ္ ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အာမခံေပးႏိုင္သည္ဟု ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက ဦးလည္မသုန္ တထစ္ခ် ယံုၾကည္ ထားပံုရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးအခန္းက႑တရပ္ မျဖစ္မေနရိွရ မည္ဟု ၎တို႔က ရႈျမင္သည္။ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ အရာရိွေလာင္းမ်ားကို "အနာဂတ္အတြက္ ဦးေဆာင္မည့့္ သားေကာင္းမ်ား" ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ ႐ိုက္သြင္းကာ ၎စစ္အေတြးအေခၚကို ထပ္ခါတလဲလဲ ေဖၚက်ဴးေနသည္။

၄။ (S) အေပၚပိုင္း ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ လက္ေတြ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားသည္ အရပ္သားဦးေဆာင္ေသာ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံသည့္ ပံုစံတုိင္းတြင္ ပါဝင္ရန္လိုအပ္မည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ သည္ စစ္ဘက္အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသာ ဝန္းက်င္က ၎တို႔အတြက္ ပို၍ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစႏုိင္ သည္။

၅။ (S) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဗုဒၶဘာသာကိုင္းရိွႈင္းသူမ်ားအျဖစ္ ထင္ျမင္ၾကသည္။ မၾကာေသးေသာ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားသည္ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မိသားစုမ်ားက ေနျပည္ေတာ္တြင္ လတ္ တေလာ တည္ထားကိုးကြယ္သည့္ ဥပၸါတသႏၲိ ေစတီေတာ္အား ဘာသာေရးအရ ဆည္းကပ္ေနသည့္ပံုမ်ားကို လူထု အၾကား ျပသေနရျခင္းျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနခဲ့သည္။ ယင္းေစတီေတာ္သည္ မိ႐ိုးဖလာကိုးကြယ္လာခဲ့ေသာ ေရႊတိဂံုေစတီ ေတာ္ၾကီး၏ ႐ုပ္ပြားေစတီတဆူ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဗုဒၶဘာသာအရ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳျခင္းသည္ လူထုဆက္ဆံေရး နည္းလမ္းတခုအျဖစ္ ရႈျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အစြဲအလမ္းတခုဟုလည္း ရႈျမင္ႏုိင္သည္။

၆။ (S) မိသားစုကိစၥမ်ား။ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏သားသမီးမ်ားႏွင့္ ေျမးမ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္လႊတ္ထား ေပးသည္။ မိသားစုလံုၿခံဳေရးအတြက္ အၿမဲတေစ ရွာၾကံေၾကာင့္က်သည္။ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားကို လြတ္လြတ္ကင္းကင္းရိွေစရန္ ၂ဝဝ၇ စက္တင္ဘာလတြင္ ၎တို႔သားသမီးမ်ားကို ဒူဘုိင္းသို႔ ပို႔ထားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ၎တို႔မိသားစု အနာဂတ္အတြက္ ဘ႑ာေရးအရ ခုိင္မာမႈရိွေစရန္ ျပည္တြင္းတြင္ စီးပြားေရး အက်ဳိး အျမတ္ရိွေသာ ေနရာမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားဘဏ္အေကာင့္မ်ား ဖြင့္၍ စီမံေပးထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား အေပၚ မိမိတို႔၏ ဗီဇာပိတ္ပင္မႈသည္ သူတို႔အတြက္ စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစသည္။

၇။ (S) အေနာက္ကမၻာ၏ က်ဳိးေၾကာင္းျပ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အၿမဲတေစ ထင္ဟပ္ေပၚ လြင္ျခင္း မရိွေပ။ သန္းေရႊသည္ ေဗဒင္ဆရာမ်ားအေပၚတြင္ အားကိုးျပဳေနသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရိွသည္။ ၿမိဳ႔ေတာ္ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔လိုက္ျခင္းသည္ ေဗဒင္ဆရာ၏ အၾကံျပဳခ်က္ေၾကာင့္ဟု မိမိတို႔ၾကားသိ ရသည္။ ရန္ကုန္သည္ လမ္းေပၚဆႏၵျပမႈမ်ား ႏွင့္ ဆိုးဝါးေသာ မုန္တုိင္းတခုတိုက္ခိုက္ခံရမည္ဟူေသာ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ ေဟာကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႔သည္ဟု သိရသည္။ ကိန္ဂဏန္းအေဟာသည္လည္း တခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၇ တြင္ ၉ ဂဏန္းရေအာင္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလိုက္ျခင္း၊ ၂ဝဝ၉ ကုိ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏွစ္ တႏွစ္ျဖစ္ေစရန္ ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာတြင္ အက်ဥ္းသား ၉,ဝဝ၂ ဦးလႊတ္ေပးျခင္းမ်ား စသည္တို႔ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔အတြက္ ထူးဆန္းေနေပေသာ္ျငား ထိုအရာမ်ားသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိး အမ်ားစုအတြက္ ဘဝေနထိုင္မႈ တစိတ္တေဒသအျဖစ္ ေန႔တဓူဝ ပါဝင္ေနသည္။


၈။ (S)
ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသား ေၾကာက္ရြံ႔မုန္းတီးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို နားလည္ ႏိုင္ျခင္း မရိွသလို လံုးဝ ယံုၾကည္မႈလည္း မရိွေပ။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ တရားဝင္မႈကို စိန္ေခၚသူမ်ားကို ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ၾကီးျပင္း၊ အဂၤလန္သားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်၊ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္ေရာက္လာၿပီး စစ္ အာဏာပိုင္မ်ားကို စိန္ေခၚအန္တုသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက မုန္းတီးသည့္ အေၾကာင္းရင္း တခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

သမိုင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာမ်ားသည္ တ႐ုတ္၊အိႏၵိယ ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ လက္ရိွစစ္အစိုးရသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ကူသန္းေရာင္းဝယ္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေထာက္ခံမႈ ရရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ အၾကီးအက်ယ္ မွီခိုအားထားေနရၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ တ႐ုတ္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ ကိုလည္း အတိုင္းအတာတခုအထိလက္ခံေနရေသာ္လည္း အဓိကကိစၥရပ္မ်ား အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳဳပ္ေရးတြင္ စစ္တပ္၏ အဓိကအခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္မ်ား (ျပင္ပမည္သူမဆို) ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ထိပ္တန္းဗိုလ္ ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ အလြန္နည္းသည္။


၉။ (S)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ အေမရိကန္အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔သည္။ ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ ေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ ျပင္ဆင္ထားသည္။
အေမရိကန္အစိုးရက "အစိုးရအေျပာင္းအလဲလုပ္ရမည္ ဟူေသာ တင္စားေျပာဆိုခ်က္" (regime change) က စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားကို ပိုဆိုသြားေစသည္။ သန္းေရႊသည္ ကမ္းေျခႏွင့္အလြန္ကြာ ေဝးေသာ ကုန္တြင္းပုိင္းေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္ ေကာလာဟလတခုက ကမ္းတက္တိုက္ ခိုက္မႈမွ ကာကြယ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အနီး ဆိုက္ကပ္ေသာအခါ အေမရိကန္က က်ဴးေက်ာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီဟု စစ္အစိုးရက အမွန္တကယ္ယံုၾကည္ခဲ့သည္။

၁ဝ။ (S)  သန္းေရႊႏွင့္သူ႔လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားက ယခုကာလကုိ ျမန္မာသမိုင္း၏ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတခု အျဖစ္ ရႈျမင္သည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ "တျဖည္းျဖည္းရင့္က်က္လာေစရန္" အတြက္ စည္းကမ္းရိွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တခု လိုအပ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက လက္ခံထားသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီကို အျပည့္ အဝ ကိုင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းမရိွေသးသည့္္ ႏိုင္ငံတခုအေပၚ ဒီမိုကေရစီစနစ္  အတင္းဇြတ္သံုးခိုင္း ေနသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား က ယံုၾကည္သည္။ အာဏာဆက္ကိုင္ထားလိုသည့္ အဆိုးျမင္အေၾကာင္းျပခ်က္တခုသာျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက သူတို႔သာလွ်င္ အရာခပ္သိမ္း အသိဆံုးဟု မွတ္ထင္သည္။

၁၁။ (S) တခ်ိန္ထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ေမာ္ႂကြားသည္။ ႏိုင္ငံတကာမိသားစု၏ လက္ခံမႈကိုလည္း အာသာငမ္း ငမ္း လိုခ်င္ၾကသည္။ ျပစ္ဒဏ္ပိတ္ဆို႔ ခံရျခင္းအေပၚ သူတို႔မႏွစ္ၿမိဳ႔ၾက။ တခ်ဳိ႔ေသာ အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါ အဝင္ တျခား ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ထားရိွေသာ တေလးတစား ဆက္ဆံသည့္ပံုစံမ်ဳိး ရယူလိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္္မ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ အထင္ကရ ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ လည္ပတ္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားသည္ အစိုးရသတင္းစာ ေခါင္းၾကီးပိုင္းတြင္ အၿမဲပါေလ့ရိွသည္။

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက ယခုအခ်ိန္မွ စကားေျပာလိုေကာင္း ေျပာႏိုင္သနည္း။

--------------------------------------
၁၂။ (S) ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ခ်ည္းကပ္မႈအသစ္တခုအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသလို ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္းကို ရွာၾကံလိုေနသည္ဟူေသာ ညြန္ျပခ်က္မ်ားရိွေနသည္။ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက အားထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ထိပ္တန္းအေမရိကန္ စစ္အရာရိွတဦး လာေရာက္လည္ပတ္သင့္သည္ဟု ၎တို႔က အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ၎တို႔စကားေျပာလိုသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွားျပသခဲ့သလို ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ယာယီသံ႐ုံး တာဝန္ ခံမွသည္ သံအမတ္အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ရန္လည္း မၾကာေသးခင္ကပင္ ၎တို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ကနဦးပိုင္း ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ POW/MIA (စစ္သံု႔ပန္း ႏွင့္ စစ္ပြဲအတြင္း ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သူမ်ား) ကိစၥမ်ားသည္ အသံုးဝင္ႏိုင္ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔က မၾကာခင္က အၾကံျပဳခဲ့သည္။ EAP/MLS ဒါ႐ိုက္တာ ဘလိတ္ (Blake) လြန္ခဲ့သည့္ အပတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္က အာဏာပိုင္မ်ားက အံ့အားသင့္ဖြယ္ အဆင့္ျမင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားက စကားေျပာဖို႔ တြန္းအားျဖစ္ေစသနည္း။

၁၃။ (S) ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခိုက္စဥ္က အေမရိကန္အစိုးရက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားစိုးရိမ္ထားသလို က်ဴး ေက်ာ္ရန္ မဟုတ္ဘဲ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အားထုတ္မႈအျဖစ္သာ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား အံ့ၾသတၾကီးျဖစ္ခဲ့သလို ေက်းဇူးတင္မႈပင္ ရိွခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူ အညီမ်ားသည္ တန္ဖိုးရိွႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို တခ်ဳိ႔ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက နာဂစ္မွတဆင့္ သင္ခန္းစာ ရယူခဲ့သည္။ စစ္တပ္အတြင္းရိွ တခ်ဳိ႔သူမ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ အမွီအခိုကဲလြန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရတက္မေအး ျဖစ္ရသည္။ တခ်ိန္က အႏၲရာယ္ရိွခဲ့ေသာ အိမ္နီးနားခ်င္းႏွင့္ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ဆိုးအေပၚ အားလံုးက ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ ရဆဲရိွေသးသည္။ သမၼတအိုဘားမား၏ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသည္။ အေမရိကန္ အစိုးရ ႏွင့္ သာမန္ထက္ပိုေသာ ဆက္ဆံမႈမွတဆင့္ ရရိွလာမည့္ ႏိုင္ငံတကာက ေလးစားမႈကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ရလိုၾကသည္။ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ၎တို႔အတိုင္းအတာတခုအထိ ခံစားရသလို အနည္းဆံုး ေဒါသထြက္ရသည္။ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ တ႐ုတ္ကပင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကို အၾကံျပဳထားႏိုင္သည္။

၁၄။ (S) ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအမ်ားစုသည္ ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာတခု ရွာၾကံေနသည္မွာ လံုးဝျဖစ္ႏိုင္သည္။ အနား ယူဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သည့္အခါမွ မစဥ္းစားခဲ့ေပ။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာဘုရင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားသည္ အာဏာလက္ရိွ ေသဆံုးသြားျခင္း၊ အသတ္ခံရျခင္း၊ ျဖဳတ္ခ်ခံရ ျခင္း ႏွင့္ အက်ဥ္းက်ခံရျခင္း တခုခု ျဖစ္တတ္သည္။ လက္ရိွထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အိုမင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ပကမၻာက မွတ္ယူထားသည့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ၎တို႔ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမည့္ဆႏၵ လံုးဝ မရိွေပ။

သန္းေရႊသည္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ယူဒိုယူိႏို အပါအဝင္ ၎ႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ားအား သူ႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာခံု႐ုံးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ လံုးဝဆႏၵမရိွေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအားလံုး ၎တို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ေနရလွ်င္ ၎တို႔မိသားစုပိုင္ပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခြင့္ႏွင့္ တရားမစြဲပါ ဟူေသာ အာမခံခ်က္ကို ရလွ်င္  ဆင္းေပးလုိမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရက မည္သည့္အရာကို တင္ျပလာႏိုင္သနည္း။
------------------------------
၁၅။ (S) ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက ၎တို႔အေနႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထားပံုရ သည္။ American Center ကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားကို လာေရာက္ ဖြင့္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၂ဝဝ၉ အထိ ကုလသမဂၢအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ ၄ ၾကိမ္အထိ ခြင့္ျပဳထားသည္။ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲ၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတခု က်င္းပ၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစသည့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းျပေျမပံုျဖင့္သြားရန္သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား သႏၷိဌာန္ခ်ထားသည္။ ဦးဝင္းတင္ကဲ့သို႔ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေတာ့ မလႊတ္ေပးေသးေပ။

၁၆။ (S) မေဝးေသာကာလအတြင္း အဓိကႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေရးပါေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ မေမွ်ာ္မွန္းသင့္ေပ။ စစ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းျပေျမပံုကို ဖ်က္သိမ္းရန္၊ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဆီသို႔ ျပန္ သြားရန္ (သို႔မဟုတ္) အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ စသျဖင့္ လံုးဝလုပ္ေဆာင္မည့္ အေျခအေနမရိွေပ။ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔မိသားစုဝင္မ်ား၏ လံုၿခံဳမႈ၊ ၾကြယ္ဝမႈအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မရိွမခ်င္း ေနရာမွ ဖယ္ေပးမည္မဟုတ္ေပ။

၁၇။ (S) ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္တခ်ဳိ႕
ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ ကမ္းလွမ္းထားသည့္အေပၚ စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း အေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႔ကို လက္ခံေကာင္း လက္ခံလာႏိုင္သည္။

လက္ရိွထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚထား ရိွသည့္ တခ်ဳိ႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ အစိုးရေလ်ာ့ေပးေကာင္းေပးႏိုင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတခ်ဳိ႔ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ၎တို႔ကို ဆြဲေဆာင္ေကာင္း ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္မည္။ အနိမ့္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားထံသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ (ICRC) သြားေရာက္ခြင့္ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳရန္ စဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။  

စစ္အစိုးရက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရိွႏုိင္မည့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လိုၾကသည္။ ဥပမာ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈ ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ စီးပြားေရးမူဝါဒ အၾကံျပဳျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ စစ္ဘက္အခ်င္းအခ်င္း ထိေတြ႔ မႈ၊ ဥပေဒဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္သင္တန္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း စစ္အစိုးရက လုိလားသည္။

မိမိတို႔သံ႐ုံးကပါဝင္ႏိုင္ေသာ အေသးစားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကိုလည္း စစ္အစိုးရလိုလားသည္။ ဥပမာ ဗီဇာကိစၥမ်ား၊ တိုင္းျပည္အတြင္း ခရီးသြားလာခြင့္ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းမ်ား၊ ယခင္မႏၲေလးတြင္ အေမရိကန္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံး ထားရိွသလိုမ်ဳိး ျပန္ဖြင့္ရန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔ (USAID) ၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခားလူသားခ်င္းစာနာေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ျပန္ေပးရန္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

ဟန္ပန္အမူအယာဆက္ဆံမႈသည္လည္း ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးသည္။ စစ္အစိုးရက ဝါရွင္တန္ရိွ ၎၏ COM အား သံ႐ုံးတာဝန္ခံမွ သံအမတ္အဆင့္သို႔ တုိးျမႇင့္လိုသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက Burma အစား Myanmar ဟူ၍သာ အသံုးျပဳေစလိုသည္။

အကယ္၍ အေမရိကန္အစိုးရက ထိေတြဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ပါက မိမိတို႔က မည္သည့္အရာမ်ားကို တင္ျပ၍ မည္သည့္ အရာမ်ားကို ကမ္းလွမ္းမည္နည္း။
--------------------------------------------
၁၈။ (S) ဆက္ဆံမႈေဖၚေဆာင္ေရး အားထုတ္မႈတုိင္းတြင္ အခ်ိန္ယူရမည္။ အစည္းအေဝးတခု (ဝါ) ႏွစ္ခုမွ်ႏွင့္ မၿပီး။ ေတြ႔ဆံုမႈ မ်ားစြာ လိုအပ္မည္။ တျဖည္းျဖည္းယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ကာ၊ ျမန္မာဘက္ျခမ္းမွ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုလာ သည္အထိေစာင့္ရႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ အာရွနည္းအာရွဟန္ ျဖစ္သည္။

ကနဦးအဆင့္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ က်ဴးေက်ာ္လိုျခင္း (ဝါ) လက္ဝါးၾကီးအုပ္လိုျခင္း ရိွသည္ဟူသည့္ စစ္အစုိးရ၏ စိုးရိမ္ခ်က္ကို ေခ်ဖ်က္ရမည္။ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံမႈ ျမန္မာႏိုင္ငံရရိွကာ တ႐ုတ္အေပၚ အားကိုးမႈအတြက္ အစားထိုးနည္းလမ္း တခုရမည္ဟူ၍ မိမိတို႔ဘက္ျခမ္းက ျပသသင့္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔နည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲပါက ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ဳိးစီးပြားကို အေျခခံေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဓိပၸာယ္ရိွေသာ ဆက္ဆံေရးတခု တည္ေဆာက္လာႏိုင္မည္။

သို႔တုိင္ အေရးၾကီးေသာ အဓိကေရရွည္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရွ႔တန္းတင္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ေရး။

အေစာပိုင္းတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အထက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္ နင္းျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈ ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ စီးပြားေရးမူဝါဒ အၾကံျပဳျခင္း၊ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေစေရးႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္မွ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ စစ္သည္မ်ား၏ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း စသည့္ ႏွစ္ဖက္အက်ဳိးစီးပြားကို အေျခခံသင့္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက သင္တန္း အေထာက္အကူမ်ားလည္း ေပးႏိုင္သည္။

ကမၻာ့အဝွမ္းစီးပြားပ်က္ကပ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားက အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး သည္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသည္။ စစ္အစိုးရဘက္ျခမ္းက အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းမ်ားက ျမန္မာ့ စီးပြားေရး အတက္အက်ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ ေစႏိုင္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ IMF နည္းပညာ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သလို တိုးတက္လာပါက ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ပါ ဆြဲ ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ အစိုးရအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ UNDP လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္ မိမိတို႔ စဥ္းစားသင့္္သည္။ လံုေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ၎၏ စီးပြားဘက္မ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆို႔ထားမႈက ကမ္းလွမ္းမႈတခုလည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

လိုအပ္ေနေသာ သူမ်ားကို ကူညီေပးရန္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီမ်ား (စစ္အစိုးရလမ္းေၾကာင္းမ်ားျပင္ပ) ေထာက္ပံ့ေပးလိုသည့္ မိမိတို႔ ဆႏၵကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသသင့္သည္။   ထိုသို႔အကူအညီမ်ားသည္ လူထု လူမႈ အသိုင္းအဝန္းမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာေအာက္ေျခထုျပည္သူမ်ားကုိ ျပင္ပကမၻာက ကူညီ ေပး ေနသည္၊ စစ္အစိုးရက ကူညီေပးျခင္း မရိွဟူေသာ သ႐ုပ္ကို ေဖၚျပႏိုင္သျဖင့္ စစ္အစိုးရကို အားနည္းသြားေစႏုိင္သည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရအကူအညီျဖင့္ ကူညီ ေပးႏုိင္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥရပ္တြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

၁၉၈ဝ က ပိတ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ေကာင္ဆယ္လာ႐ုံးေနရာကို အသံုးျပဳ၍ မႏၲေလးတြင္ PD ဆက္ဆံေရး ဌာနတခု တရားဝင္ဖြင့္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ပညာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ား တိုးျမင့္လုပ္ႏိုင္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ား စြာက အေမရိကန္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူမ်ားက  အေမရိကန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျမတ္ႏိုးဖြယ္အမွတ္တရမ်ား ရိွေနေသးကာ အေမရိကန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာ ျမင္ၾကသည္။ အရည္အခ်င္းရိွေသာ ပညာေရး သင္ၾကားခြင့္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးတခုျဖစ္သည္။

Myanmar ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို လက္ခံအသံုးျပဳရန္ မိမိတို႔စဥ္းစားသင့္သည္။ Burma ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္း သည္ ကိုလိုနီေခတ္၏ အႂကြင္းအက်န္အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ကာ တျခားတုိင္းရင္းမ်ားအၾကား လူမ်ားစုဗမာတုိင္းရင္းသားကို ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္သည္။ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးတြင္ လူတုိင္းက Myanmarဟုသံုးသည္။ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားလည္း ယင္းကဲ့သို႔သံုးသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကေတာ့ ျငင္းဆန္ေနဆဲျဖစ္သည္။

- စစ္အစိုးရက ဝါရွင္တန္မွ ၎တို႔ COM ကို ယာယီတာဝန္ခံမွ သံအမတ္သို႔ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို မိမိတို႔က သေဘာတူႏိုင္သည္။

ယူဆခ်က္
---------
၁၉။ (S) ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးတခုစတင္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အခ်ိန္တိုကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ခဲေနေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးရလဒ္မ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္ထားျခင္း ထက္ပို၍ အေရးၾကီးသည္ဟု တခ်ဳိ႔ တင္ျပသည္။ ထိုအျမင္တြင္ အေမရိကန္၏ ေဒသတြင္း ကမၻာအဝွမ္း အက်ဳိးစီးပြားမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမူဝါဒကို တြန္းအားေပးသင့္သည္။ မွန္ကန္ေသာဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးရလဒ္မ်ားထက္ ေလ်ာ့၍ေတာင္းဆိုမႈသည္ ႏိုဘယ္ ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တျခားသူမ်ား၏ အားထုတ္မႈကို စေတးသလို ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု တခ်ဳိ႔က အခုိင္အမာ ရပ္ တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းကိုလုိက္မည့္ အားထုတ္မႈတိုင္းတြင္ အလြန္စိတ္ရွည္ဖုိ႔ လိုအပ္သလို မည္မွ်ကမ္းလွမ္းႏိုင္သည္ႏွင့္ မည္မွ်ျပန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္အေပၚ ျပည့္စံုေသာ စဥ္းစားခ်က္ရိွရမည္။

စစ္အစိုးရထိေတြ႔ ဆက္ဆံလိုသည့္ တိမ္းညြတ္မႈသည္ ၎၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (ပိတ္ဆို႔မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေလးစားမႈ ရရိွေရး၊ တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးမႈကို ေျပာင္းလဲပစ္ေရး)။ သို႔ေသာ္ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပန္းတိုင္သို႔ အလ်င္အျမန္ကူးေျပာင္းျခင္းကို လံုးဝအႏၲရာယ္ရိွေသာအရာဟု ရႈျမင္သည္။ သုိ႔တိုင္ တျခားတဖက္တြင္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ စတင္ရန္ မည္မွ် အဆင္သင့္ရိွေနႏုိင္သည္ကို မည္သည့္အခါမွ မသိႏိုင္ေပ။ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း အခြင့္အလမ္းတခုျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၂ဝ။ (S) ဒီမိုကေရစီေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ အဓိကေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္သာျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္ဒီမိုေရစီအတြက္ အုတ္ျမတ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေရရွည္အားထုတ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြက္  အေရးၾကီးသည္ဟု မိမိတို႔ယံုၾကည္သည္။

မိမိတို႔ MSP တခုခ်င္းစီတြင္ ဆိုင္ကလုန္းအလြန္အကူအညီေပးမႈမ်ားကို ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အကယ္၍ ေကာင္းမြန္စြာ ပံုေဖၚထားႏုိင္ပါက ယင္းအကူအညီမ်ားသည္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား၏ အေျခခံရပ္တည္ႏိုင္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ ေပးႏိုင္ၿပီး ျပည္သူလူထုက စားဝတ္ေနေရးထက္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကိုပါ ေက်ာ္လြန္၍ စဥ္းစားလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအကူအညီမ်ားသည္ ေျဗာင္က်ေသာအံတုမႈလည္းျဖစ္သည္။ အကူအညီလက္ခံသူမ်ားက ၎တို႔ကို မည္သူက ကူညီေပး၍ (ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ား) မည္သူကမကူညီ (စစ္အစုိုးရ) သည္ကို နားလည္လာမည္။ ယင္းအကူအညီေပးရာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီေအာက္မွတဆင့္ က်န္းမာေရး၊ အစိုးရႏွင့္မဆိုင္ေသာ ပညာေရး၊ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊ တျခားေဒသတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လူထုလူမႈအသိုင္းအဝုိင္း အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္မည္။ မိမိတုိ႔ ေဒသတြင္းဦးစားေပးမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရက စစ္မွန္ေသာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားျပသေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရက အာ႐ုံစိုက္ၾကည့္သင့္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ယူနစ္မ်ားက အစျပဳရန္ေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။၎တို႔က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္တန္း မ်ားေပးရန္ လိုအပ္သည္။မိမိတို႔၏ ေဒသတြင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား အျပင္ ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ကူညီေပး ျခင္းျဖင့္ အေနာက္ကမၻာအေပၚ စစ္အစိုးရက ထားရိွသည့္အျမင္ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ျပန္လည္စဥ္းစားႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ဒင္းဂါး
 
stimgesafsdafsrs
pp
HLs

ေၾကာ္ျငာ

Confronting-Democratic-Modernity-in-Military-ruled-Burma-1s
rogue-agent-announcement

အျခား ေၾကးနန္းမ်ား

 1. ဝီကီလိခ္ေျပာတဲ့ အိႏၵိယ-ျမန္မာ
 2. ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ခ႐ုိနီမ်ားကိုယ္ေရး သံ႐ုံးမွ မွတ္တမ္းတင္
 3. ေဒၚစု အိုင္ဒီယာေဟာင္းေတြပဲ စြဲေနဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊတိုင္
 4. ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား လာဘ္စားပံု ဝီကီလိခ္တြင္ပါရွိ
 5. နာဂစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ လူဦးေရ သံုးသိန္းနီးပါးရွိဟု စစ္အစိုးရ နံပါတ္ႏွစ္ ေခါင္းေဆာင္ေျပာခဲ့
 6. အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔မႈ “ခ႐ိုနီ” မ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ဟု ဝီကီလိခ္ဆို
 7. အေမရိကန္- ယူကရိန္း အဏုျမဴ မျပန္႔ပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
 8. က်မတို႔က လက္ေတြ႔ လုပ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ဟုု ေဒၚစုုက ဂ်င္၀က္ဘ္ကိုု ေျပာ
 9. ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို စစ္အစိုးရေဝဖန္ဟု အေမရိကန္ ေၾကးနန္းေျပာ
 10. ႏိုင္ငံတကာမွာ လူမိုက္ ျဖစ္ေနရတာကို ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕
 11. အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး
 12. ေဇာ္ေဇာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းမ်ား
 13. ျမန္မာႏိုင္ငံ- ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ညဴကလီးယား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခ်က္
 14. တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သည္းညည္းခံႏိုင္စိတ္ ကုန္လာျခင္း
 15. ေရာေထြးသတၱဳ
 16. ဒံုးပ်ံမ်ား တပ္ဆင္ရာႏွင့္ ေျမေအာက္လိုဏ္ေခါင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာ
 17. အဏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖိုတည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ေကာလာဟလမ်ား
 18. ျမန္မာအရပ္သားက ယူေရနီယံဆိုသည့္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်မည္ဟု ကမ္းလွမ္းလာျခင္း
 19. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားေနၾကျခင္း
 20. ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းေစခ်င္ဟု တ႐ုတ္ကေျပာေၾကာင္း ဝီကီလိခ္ ဖြင့္ခ်