www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
ၾကာသပေတး, ၂၃ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀

Mizzima Burmese

Home > အထူးက႑ > ျမန္မာျပည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေၾကးနန္းမ်ား > ျမန္မာႏိုင္ငံ- ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ညဴကလီးယား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ- ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ညဴကလီးယား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခ်က္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

Reference ID Created Released Classification Origin
09RANGOON732 2009-11-10 09:09 2010-12-09 21:09 SECRET Embassy Rangoon

VZCZCXYZ0001
OO RUEHWEB
DE RUEHGO #0732 3140935
ZNY SSSSS ZZH
O 100935Z NOV 09
FM AMEMBASSY RANGOON
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 9588
INFO RUEHBK/AMEMBASSY BANGKOK 3096
RUEHBJ/AMEMBASSY BEIJING 2410
RUEHBY/AMEMBASSY CANBERRA 2328
RUEHLO/AMEMBASSY LONDON 2246
RUEHMO/AMEMBASSY MOSCOW 0128
RUEHFR/AMEMBASSY PARIS 0616
RUEHUL/AMEMBASSY SEOUL 9386
RUEAIIA/CIA WASHDC
RUEKJCS/DIA WASHDC
RHEHNSC/NSC WASHDC
RHHMUNA/CDR USPACOM HONOLULU HI
RUCNDT/USMISSION USUN NEW YORK 2757
RUEKJCS/SECDEF WASHDC
RUEKJCS/JOINT STAFF WASHDC
Tuesday, 10 November 2009, 09:35
S E C R E T RANGOON 000732
SIPDIS
DEPT FOR EAP/MLS, INR/EAP
PACOM FOR FPA
EO 12958 DECL: 11/10/2019
TAGS KNNP, PARM, PREL, NPT, PGOV, PINR, KN, BM
SUBJECT: BURMA: ANOTHER CONVERSATION ABOUT BURMA-DPRK
NUCLEAR ISSUE
REF: RANGOON 502
Classified By: CDA Larry Dinger for Reasons 1.4 (b) & (d)

အေၾကာင္းအရာ။    ။ျမန္မာႏိုင္ငံ- ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ညဴကလီးယား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခ်က္

လွ်ဳိ႔ဝွက္မွတ္တမ္း ျဖည့္သြင္းသူ။ CDA လာရီ ဒင္းဂါး (Larry Dinger) အေၾကာင္းျပခ်က္ 1.4 (b) & (d)

၁။ (S) ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈသည္ " ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ညဴကလီးယား ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ" သာ ျဖစ္သည္ဟု  ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ၾသစေတးလ် သံအမတ္ၾကီး ခ်န္သို႔ သတင္းေပးပို႔ခဲ့သူ [အမည္ဖယ္ထား] က အျဖစ္အပ်က္ကို [အေသးစိတ္ဖယ္ရွားထား] ေျပာၾကားလာခဲ့ရာ ဇာတ္လမ္းတခုလံုး [အေသးစိတ္ဖယ္ရွားထား] ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ သံအမတ္ၾကီး ခ်န္ႏွင့္ စကားေျပာဆို ရာတြင္ "နားလည္မႈလြဲသြားျခင္း" ဟု [အမည္ဖယ္ရွားထား] က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ သတင္း ထြက္ေပၚမႈ အေပၚ သံအမတ္ခ်န္က ေျဗာင္က်က် တုံ႔ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ [အမည္ဖယ္ရွားထား] က ေနျပည္ေတာ္ ဝန္းက်င္တြင္ ဆက္လက္စံုစမ္းခဲ့သည္။ (ျမန္မာအစိုးရသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ညဴကလီးယားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ျခင္းအား လက္ခံႏုိင္ေသာ လုပ္ရပ္တခုအျဖစ္ စဥ္းစားခ်က္အေပၚ ခ်န္က အံ့ၾသတၾကီး တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။) [အေသးစိတ္ ဖယ္ရွားထား] ယခု ေျပာဆိုေနသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ "အခ်က္ အလက္ ရွာေဖြေလ့လာေရး အဆင့္" မွ်သာ ရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။ [အမည္ဖယ္ရွားထား] က တိုက္႐ိုက္ ညဴကလီးယား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစံုတရာ ရိွေနၿပီဟု အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရိွေပ။ [အေသးစိတ္မ်ားဖယ္ထား] တြင္ သာဓကအားျဖင့္ ကန္နမ္ ၁ ကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ကလင္တန္က ဇူလိုင္လ၊ ဖူးကက္ၿမိဳ႔၌ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ သည့္အတိုင္း " ကိစၥအားလံုးကိုယာယီ ေရႊ႔ဆိုင္းထားသည္" ဟူ၍ ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။  

၂။ (S) [အမည္ဖယ္ရွားထား] က ညဴကလီးယားဓါတ္ေပါငး္းဖိုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႐ုရွႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာအစိုးရ အတြက္ အဓိက လက္တြဲလုပ္ကိုင္ဖက္တဦးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ [အေသးစိတ္မ်ားဖယ္ထား] က တိုးတက္မႈ တစံုတရာ မရိွေသးဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ႐ုရွက စီးပြားေရးအေပးအယူကိစၥတခု ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ အစိုးရ တြင္ ဝယ္ႏိုင္အား မရိွခဲ့ေပ။ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့့္ ဆက္ဆံမႈ ရိွၾကသည္။ ထို႔အတြက္ "ဘာေၾကာင့္ အထူးတလည္ စိုးရိမ္ေနရသနည္း။" ဟု [အမည္ဖယ္ရွားထား] က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။  

မွတ္ခ်က္

-----------

၃။ (S) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပႆနာ မ်ားစြာရိွေနသည္ႏွင့္အမွ် ပထမေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ လတ္တေလာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား သည္ [အမည္ဖယ္ရွားထား] အတြက္ ေနာက္ကြယ္မွ အမွန္တရားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သိရိွႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား [အေသးစိတ္မ်ားဖယ္ထား] သည္ ခန္႔မွန္း ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသာ ဟု သံအမတ္ၾကီး ခ်န္က ယခုအခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္ထားၿပီး မွတ္တမ္းကိုလည္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အၾကား ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိး မရိွခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ [အေသးစိတ္ မ်ားဖယ္ထား] ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေျပာဆုိျခင္းမ်ားသည္ လူသိထင္ရွားျဖစ္ၿပီးေသာ ဇာတ္လမ္းတပုဒ္ကို ျငင္းပယ္ေန ျခင္းထက္  သတိလက္လြတ္ သံုးသပ္ခ်က္တခုအေပၚ ျပန္၍ ဖံုးဖိေနသည့္ပံု ေပၚေနသည္။ "အားလံုးကိုယာယီ ေရႊ႔ဆိုင္းထားရန္"ဟူေသာ ကန္နမ္ ၁ ကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး၏ မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေန ျဖစ္ႏုိင္သည္။ [အမည္ဖယ္ရွားထား] ၏ တျခားမွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ [အမည္ ဖယ္ရွားထား] သည္ "၎ညဴကလီး ယား" ကိစၥရပ္အေပၚ မည္မွ် အကၽြမ္းတဝင္ သိရိွထားသည္ဟူေသာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ရိွလာသည္။ ေနာက္ဆံုး ခန္႔မွန္းႏိုင္ေျခ - ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရိွေသး ေပ။ တစံုတခုျဖစ္ေနသည္ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္။ ၎တစံုတရာတြင္ ညဴကလီးယား ကိစၥ ပါဝင္ျခင္း ရိွ-မရိွ ဟူေသာ ေမးခြန္းက သံ႐ုံး အစီရင္ခံမႈမ်ားတြင္ ထိပ္တန္းဦးစားေပးရမည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။  

DINGER
 
stimgesafsdafsrs
pp
HLs

ေၾကာ္ျငာ

Confronting-Democratic-Modernity-in-Military-ruled-Burma-1s
rogue-agent-announcement

အျခား ေၾကးနန္းမ်ား

 1. ဝီကီလိခ္ေျပာတဲ့ အိႏၵိယ-ျမန္မာ
 2. ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ခ႐ုိနီမ်ားကိုယ္ေရး သံ႐ုံးမွ မွတ္တမ္းတင္
 3. ေဒၚစု အိုင္ဒီယာေဟာင္းေတြပဲ စြဲေနဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊတိုင္
 4. ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား လာဘ္စားပံု ဝီကီလိခ္တြင္ပါရွိ
 5. နာဂစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ လူဦးေရ သံုးသိန္းနီးပါးရွိဟု စစ္အစိုးရ နံပါတ္ႏွစ္ ေခါင္းေဆာင္ေျပာခဲ့
 6. အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔မႈ “ခ႐ိုနီ” မ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ဟု ဝီကီလိခ္ဆို
 7. အေမရိကန္- ယူကရိန္း အဏုျမဴ မျပန္႔ပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
 8. က်မတို႔က လက္ေတြ႔ လုပ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ဟုု ေဒၚစုုက ဂ်င္၀က္ဘ္ကိုု ေျပာ
 9. ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို စစ္အစိုးရေဝဖန္ဟု အေမရိကန္ ေၾကးနန္းေျပာ
 10. ႏိုင္ငံတကာမွာ လူမိုက္ ျဖစ္ေနရတာကို ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕
 11. အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး
 12. ေဇာ္ေဇာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းမ်ား
 13. ျမန္မာႏိုင္ငံ- ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ညဴကလီးယား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခ်က္
 14. တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သည္းညည္းခံႏိုင္စိတ္ ကုန္လာျခင္း
 15. ေရာေထြးသတၱဳ
 16. ဒံုးပ်ံမ်ား တပ္ဆင္ရာႏွင့္ ေျမေအာက္လိုဏ္ေခါင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာ
 17. အဏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖိုတည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ေကာလာဟလမ်ား
 18. ျမန္မာအရပ္သားက ယူေရနီယံဆိုသည့္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်မည္ဟု ကမ္းလွမ္းလာျခင္း
 19. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားေနၾကျခင္း
 20. ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းေစခ်င္ဟု တ႐ုတ္ကေျပာေၾကာင္း ဝီကီလိခ္ ဖြင့္ခ်