www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
တနလၤာ, ၂၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀

Mizzima Burmese

Home > အထူးက႑ > ျမန္မာျပည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေၾကးနန္းမ်ား > ျမန္မာအရပ္သားက ယူေရနီယံဆိုသည့္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်မည္ဟု ကမ္းလွမ္းလာျခင္း

ျမန္မာအရပ္သားက ယူေရနီယံဆိုသည့္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်မည္ဟု ကမ္းလွမ္းလာျခင္း

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

Reference ID Created Released Classification Origin
08RANGOON749 2008-09-23 08:08 2010-12-09 21:09 SECRET Embassy Rangoon
VZCZCXYZ0017
OO RUEHWEB

DE RUEHGO #0749/01 2670859
ZNY SSSSS ZZH
O 230859Z SEP 08
FM AMEMBASSY RANGOON
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 8191
INFO RUEKJCS/SECDEF WASHDC IMMEDIATE
RUCNDT/USMISSION USUN NEW YORK IMMEDIATE 2005
RUEKJCS/JOINT STAFF WASHDC IMMEDIATE
RHHMUNA/CDR USPACOM HONOLULU HI IMMEDIATE
RHEHNSC/NSC WASHDC IMMEDIATE
RHMCSUU/FBI WASHINGTON DC IMMEDIATE
RHMFISS/DEPT OF HOMELAND SECURITY WASHINGTON DC IMMEDIATE
RUEAIIA/CIA WASHDC IMMEDIATE
RUEKJCS/DIA WASHDC IMMEDIATE
Tuesday, 23 September 2008, 08:59
S E C R E T RANGOON 000749
SIPDIS
FOR STATE ISN/CTR AND PM/ISO/PMAT (24/7)
DEPT PLEASE PASS TO DEPT OF ENERGY
EO 12958 DECL: 09/23/2018
TAGS KNNP, MNUC, PARM, KCRM, PTER, ASEC, KCOR, BM
SUBJECT: BURMESE CIVILIAN OFFERS TO SELL PURPORTED URANIUM
238 TO U.S. EMBASSY RANGOON, BURMA
REF: A. 2007 STATE 162091  B. USDAO RANGOON IIR 6 812 0131 08
Classified By: CDA Larry Dinger for Reasons 1.4 (b and d)

အေၾကာင္းအရာ။      ။ ျမန္မာအရပ္သားက ယူေရနီယံဆိုသည့္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်မည္ဟု ကမ္းလွမ္းလာျခင္း။
လွ်ဳိ႕ဝွက္မွတ္တမ္း ျဖည့္သြင္းသူ။     ။  သံ႐ုံးတာဝန္ခံ လယ္ရီ ဒင္းဂါး၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ 1.4 (b and d)

၁။ (S//REL to USA, ACGU) Per Ref A, XXXXXXXXXXXX တြင္ တာဝန္ခ်ထားသူက ဌာနႏွင့္ ဝါရွင္တန္ ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ USDAO က DIA ထံမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရွိၿပီးေနာက္ သတိေပး တပ္လွန္႔လာပါသည္။ ျမန္မာ အရပ္သားတဦးက USDAO ရန္ကုန္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔၍ ယူေရနီယံ-၂၃၈ ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းလာပါ သည္။ သူက USDAO ႏွင့္ ဤကိစၥမတိုင္ခင္ ၈-ရက္က ဆက္သြယ္လာၿပီး ပုလင္းငယ္ တဝက္ခန္႔ရွိ သတၱဳေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ားႏွင့္ ၁၉၉၂ ရက္စြဲျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္တခုက စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားသည့္ လက္မွတ္မိတၱဴကို ဤေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ား ေရဒီယိုဓာတ္ႂကြမႈ သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပသည္။ XXXXXXXXXXXX ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးစဥ္တြင္ ၎က ကီလိုဂရမ္ ၂,ဝဝဝ ရွိ ယူေရနီယံ ပါဝင္ေသာ ေက်ာက္ခဲမ်ား ရေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကယားျပည္နယ္ XXXXXXXXXXXX တြင္ ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ အေမရိကန္က ယူေရနီယံ ဝယ္ယူရန္ ဆႏၵမရွိပါက သူတုိ႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းမည္ဟုလည္း ထပ္ ေျပာေသးသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ စတင္ခ်ည္းကပ္မည္ ဆိုသည္။ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Ref B ကို ၾကည့္ပါ။

၂။ (S//REL TO USA, ACGU) ဆက္လက္ျဖစ္ပ်က္ပံု အေသးစိတ္ keyed to questions in Ref A: A) (S//REL to USA, ACGU) ၎ပစၥည္း လက္ရွိ တည္ရွိရာေနရာ- ၎နမူနာပုလင္းကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ သံတမန္ အိတ္ျဖင့္ Aberdeen Proving Grounds သို႔ DIA မွတဆင့္ ပို႔ေဆာင္ၿပီးျဖစ္။

B) (S//REL to USA, ACGU) ၎ပစၥည္း ပို႔ေဆာင္မႈ အေနအထား- ၎နမူနာပုလင္းကို လွ်ဳိ႔ဝွက္ သံတမန္ စာပို႔စနစ္ျဖင့္ ေပးပို႔ၿပီးျဖစ္။ ၎နမူနာကို အထပ္ထပ္ရစ္ပတ္ထုပ္ပိုးၿပီး ပံုးအထပ္ထပ္တြင္ထည့္သည္။ မွန္၊ ခဲ၊ သစ္သားေသတၱာမ်ားျဖင့္ ထုပ္ပိုးသည္။ DIA ဌာနခ်ဳပ္ထံမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ရၿပီးေနာက္ USDAO က ၎ ပစၥည္းကို သံတမန္စာအိတ္ျဖင့္ Aberdeen Proving Grounds သို႔ DIA မွတဆင့္ 3100 Clarendon, Arlington, VA သို႔ ပို႔ေဆာင္သည္။ ၎ေသတၱာတြင္ "လွ်ဳိ႕ဝွက္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အရြယ္အစားမွာ 16 X 16 X 8 လက္မ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္သံ႐ုံးက ေျပာရာတြင္ အိမ္ရွင္ (ျမန္မာ) ႏိုင္ငံဘက္က USDAO ၏ လက္ခံရရွိမႈႏွင့္ ၎ပစၥည္း ပို႔ေဆာင္မႈကို သတိျပဳမိပံု မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့တြက္မရပါ။ အျမတ္အစြန္းအတြက္ ဤပစၥည္းကို ေရာင္းခ်သည္ထက္ စာလွ်င္ အစိုးရ ေထာင္ေခ်ာက္အတြက္ ဇာတ္ပုိ႔ လုပ္ေပးသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

C) (S//REL to USA, ACGU) မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာအစိုးရသည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ USDAO က ၎ပစၥည္း လက္ခံရရွိမႈႏွင့္ နမူနာပို႔ေဆာင္မႈကို သိရွိပံု မရွိပါ။ အကယ္၍ ၎ပစၥည္းမ်ား ရွိေန သည္ကုိ သိပါက နမူနာမ်ား၊ ပစၥည္းသိုေလွာင္ထားမႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

D) (S//REL to USA, ACGU) နမူနာကို စီးပြားျဖစ္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ သံတမန္စာအိတ္ျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

E) (S//REL to USA, ACGU) ၎ပစၥည္း ဆိုက္ေရာက္မည့္ေနရာ- ယူေရနီယံဟုဆိုေသာ ၎ပစၥည္းကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ရန္ကုန္သံ႐ုံးမွတဆင့္ ေရာင္းခ်ရန္ သူက ရည္ရြယ္ထားသည္ ဆိုသည္။ အျခားေဖာ္ျပေသာ ေနရာမ်ားမွာ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္သံ႐ုံးတို႔ ျဖစ္သည္။ သူက ၎ပစၥည္းကို ရန္ကုန္တြင္ပင္ ေရာင္းခ်လုိသည္။ ၎ပစၥည္းကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ထုတ္မည့္ သေဘာ မေျပာပါ။

F) မသိရွိပါ။

G - J) (S//NF) ၎က သူ႔ကိုယ္သူ XXXXXXXXXXXX ဟု ေဖာ္ျပ ေျပာဆိုသည္။
(S//REL TO USA, ACGU) သူက (၁. ၈) ေအာင္စရွိ ပုလင္းငယ္တခု (၇ဝ မမ ရွည္-၂၆ မမက်ယ္) ကို ယူလာၿပီး အတြင္းတြင္ မီးခိုးေရာင္ သတၱဳမႈန္႔မ်ား ပါဝင္သည္။ ၎ပစၥည္းမွာ ယူေရနီယံ-၂၃၈ ေပါင္ဒါမႈန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။ သူက အုပ္စုေလးတခုကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး အေမရိကန္သံ႐ုံးသို႔ ယူေရနီယံ ေရာင္းလိုသည္ဟု ဆိုသည္။ သူ႔အဆိုအရ သူ႔ထံတြင္ ယူေရနီယံပါသည့္ ေက်ာက္ သို႔မဟုတ္ အ႐ိုင္းခဲမ်ား ၅ဝ ကီလိုဂရမ္ခန္႔ ရွိေနၿပီး ရန္ကုန္ရွိ မေဖာ္ျပလိုေသာ ေနရာတြင္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ၎တို႔ကို သံစည္မ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းထားၿပီး ေရဒီယိုဓာတ္ႂကြ အဆိပ္မသင့္ေစရန္ XXXXXXXXX ကာကြယ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ကယားျပည္နယ္ရွိ ေနရာတြင္ ေနာက္ထပ္ ကီလိုဂရမ္ ၂, ဝဝဝ ခန္႔တူးေဖာ္ ရႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ယူေရနီယံကို မၾကာမီက ရန္ကုန္ယူလာသည္။ (အခ်ိန္ကာလ အတိအက်ကို သူမေျပာပါ)။ သူက ယူေရနီယံကို ကယားျပည္နယ္အတြင္း ၁၉၉၂ မွစ၍ ေတြ႔ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ XXXXXXXXXXXX
(S//REL TO USA, ACGU) သူက XXXXXXXXXXXX  သည္ ယူေရနီယံႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိသည္ဟု ေျပာသည္။ XXXXXXXXXXXX 

K) N/A.

L) N/A.

M) (S//REL TO USA, ACGU) ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကို ရန္ကုန္သံ႐ုံးရွိ (လမ္းေလွ်ာက္ဝင္လာေတြ႔ႏိုင္ေသာ) ေကာင္စစ္ဝန္ ေတြ႔ဆံုခန္း၌ ေဆာင္ရြက္သည္။

N) အျခား အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား: Ref B တြင္ ဤျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျခား ရရွိႏိုင္သမွ်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။

¶3. (SBU) XXXXXXXXXXXX

ဒင္းဂါး

 
stimgesafsdafsrs
pp
HLs

ေၾကာ္ျငာ

Confronting-Democratic-Modernity-in-Military-ruled-Burma-1s
rogue-agent-announcement

အျခား ေၾကးနန္းမ်ား

 1. ဝီကီလိခ္ေျပာတဲ့ အိႏၵိယ-ျမန္မာ
 2. ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ခ႐ုိနီမ်ားကိုယ္ေရး သံ႐ုံးမွ မွတ္တမ္းတင္
 3. ေဒၚစု အိုင္ဒီယာေဟာင္းေတြပဲ စြဲေနဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊတိုင္
 4. ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား လာဘ္စားပံု ဝီကီလိခ္တြင္ပါရွိ
 5. နာဂစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ လူဦးေရ သံုးသိန္းနီးပါးရွိဟု စစ္အစိုးရ နံပါတ္ႏွစ္ ေခါင္းေဆာင္ေျပာခဲ့
 6. အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔မႈ “ခ႐ိုနီ” မ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ဟု ဝီကီလိခ္ဆို
 7. အေမရိကန္- ယူကရိန္း အဏုျမဴ မျပန္႔ပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
 8. က်မတို႔က လက္ေတြ႔ လုပ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ဟုု ေဒၚစုုက ဂ်င္၀က္ဘ္ကိုု ေျပာ
 9. ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို စစ္အစိုးရေဝဖန္ဟု အေမရိကန္ ေၾကးနန္းေျပာ
 10. ႏိုင္ငံတကာမွာ လူမိုက္ ျဖစ္ေနရတာကို ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕
 11. အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး
 12. ေဇာ္ေဇာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းမ်ား
 13. ျမန္မာႏိုင္ငံ- ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ညဴကလီးယား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခ်က္
 14. တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သည္းညည္းခံႏိုင္စိတ္ ကုန္လာျခင္း
 15. ေရာေထြးသတၱဳ
 16. ဒံုးပ်ံမ်ား တပ္ဆင္ရာႏွင့္ ေျမေအာက္လိုဏ္ေခါင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာ
 17. အဏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖိုတည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ေကာလာဟလမ်ား
 18. ျမန္မာအရပ္သားက ယူေရနီယံဆိုသည့္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်မည္ဟု ကမ္းလွမ္းလာျခင္း
 19. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားေနၾကျခင္း
 20. ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းေစခ်င္ဟု တ႐ုတ္ကေျပာေၾကာင္း ဝီကီလိခ္ ဖြင့္ခ်