www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
တနလၤာ, ၂၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀

Mizzima Burmese

Home > အထူးက႑ > ျမန္မာျပည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေၾကးနန္းမ်ား > ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားေနၾကျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားေနၾကျခင္း

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

Reference ID Created Released Classification Origin
08RANGOON557 2008-07-14 06:06 2010-12-09 21:09 CONFIDENTIAL Embassy Rangoon

VZCZCXRO6089
OO RUEHCHI RUEHDT RUEHHM RUEHNH RUEHTRO
DE RUEHGO #0557/01 1960656
ZNY CCCCC ZZH
O 140656Z JUL 08
FM AMEMBASSY RANGOON
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 7905
INFO RUCNASE/ASEAN MEMBER COLLECTIVE
RUEHGG/UN SECURITY COUNCIL COLLECTIVE
RUEHBY/AMEMBASSY CANBERRA 1345
RUEHNE/AMEMBASSY NEW DELHI 4870
RUEHUL/AMEMBASSY SEOUL 8433
RUEHKO/AMEMBASSY TOKYO 5995
RUEHCHI/AMCONSUL CHIANG MAI 1703
RHHMUNA/CDR USPACOM HONOLULU HI
RHEHNSC/NSC WASHDC
RUCNDT/USMISSION USUN NEW YORK 1850
RUEKJCS/SECDEF WASHDC
RUEKJCS/JOINT STAFF WASHDC
Monday, 14 July 2008, 06:56
C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 04 RANGOON 000557
SIPDIS
DEPT FOR EAP/MLS, DRL, AND IO
PACOM FOR FPA
EO 12958 DECL: 07/13/2018
TAGS PGOV, PREL, PHUM, BM
SUBJECT: CONTINUING THE PURSUIT OF DEMOCRACY IN BURMA
RANGOON 00000557 001.2 OF 004
Classified By: P/E Chief Leslie Hayden for Reasons 1.4 (b) & (d)

အေၾကာင္းအရာ။     ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားေနၾကျခင္း။

လွ်ဳိ႔ဝွက္မွတ္တမ္း ျဖည့္သြင္းသူ။ ႏိုင္ငံေရး/စီးပြားေရးဌာန အၾကီးအကဲ လက္စလီ ေဟဒင္ (Leslie Hayden) အေၾကာင္းျပခ်က္ 1.4 (b) & (d) 

၁။ ရန္ကုန္သံ႐ုံးရွိ ႏိုင္ငံေရး/စီးပြားေရးဌာန အၾကီးအကဲသည္ ၂-ႏွစ္တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးသည့္ေနာက္ တြင္ ယခုပတ္အတြင္း ဤတာဝန္မွ ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အတြင္း အၾကီးမားဆံုးႏိုင္ငံေရး အံုႂကြမႈၾကီးကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ အထက္ျမက္ဆံုး ေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈမ်ား၊ ျမန္မာသမိုင္းတြင္ အဆိုးဆံုး သဘာဝကပ္ေဘးတို႔ကိုလည္း ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ သူ႔ထံမွ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသံုးသပ္မႈကို ၾကားလို၍ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သူက မည္သို႔ မည္ပံု ဒီမိုကေရစီေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ေရွ႔ဆက္ႏိုင္မည္ကို အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။

-------------------

ထိပ္သီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား

-------------------

၂။ (ဂ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊက အႂကြင္းမဲ့အာဏာကို က်င့္သံုးေနသည္ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လည္း ႏိုင္ငံတဝွမ္းကို ခိုင္မာစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါသည္။ အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားတြင္ သူ႔ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳခ်က္ ယူရန္ လိုအပ္သည္။ အျပင္လူမ်ားက သူ႔ကို ပညာမတတ္သူ၊ မိုက္မဲ ရမ္းကားသူအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ေနၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ခ်ီၿပီး အာဏာကို ခိုင္ၿမဲေအာင္ စုစည္း၍ ေအာင္ျမင္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေလာင္စာစြမ္းအင္ ငတ္မြတ္ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ ရေစမည့္ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စစ္အစိုးရအင္အားခ်ိနဲ႔ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသမွ်ကို အားေပ်ာ့ထိခိုက္ေစပါသည္။ 

၃။ (ဂ) စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက စီးပြားေရးတြင္ တပည့္ေမြး ဆရာေမြးစနစ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ က်င့္သံုး ကာ သူတို႔၏ အာဏာကိုထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။ အေနာက္တိုင္းက မာဖီးယားဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ပင္ မတူပါ။ စစ္ တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အျမတ္အစြန္း ရႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတြင္းက သဘာဝရင္းျမစ္ မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကပါသည္။ စစ္တပ္အတြင္း ရာထူးတက္လာမွ သို႔မဟုတ္ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္မွသာ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာႏိုင္ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တိုက္တြန္းလာခဲ့သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား နားမဝင္ၾကပါ။ စီးပြားေရး ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေအာင္ ျပဳျပင္မည္ဆိုလွ်င္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအာဏာကို ၿမဲေနေစသည့္ စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ ဖ်က္သိမ္းရန္မွာ ေနာက္တက္လာသည့္ မည္သည့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မဆို ေခါင္းခဲရမည့္ အၾကီးဆံုးျပႆနာ ျဖစ္ပါသည္။ 

၄။ (ဂ) စစ္အစိုးရ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း ၿပိဳကြဲေနသည္ဆိုသည့္ ေကာလာဟလမ်ားမွာ မျပည့္မစံု သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပရွိ အင္အားစုမ်ား၊ ျပင္ပမွ ေလ့လာသူမ်ား ျဖစ္ခ်င္ေဇာႏွင့္ သံုးသပ္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိပ္သီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား အတြင္းကိစၥမ်ားတြင္ သေဘာကြဲလြဲမႈ ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း (နာဂစ္အၿပီးတြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသ ေတြ႔ခဲ့ရသည္) သူတို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအမိန္႔ကို နာခံၾကပါသည္။ သူတို႔သာ အတူတကြ မရပ္တည္ၾကလွ်င္ အားလံုးက်ရႈံးရမည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး ေကာင္းစြာ သတိျပဳမိသည္။ ထိပ္သီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၂-ဦး ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ႏွင့္ ေမာင္ေအးတို႔ ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္မသြားမခ်င္း တကယ့္လက္ေတြ႔ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚ ေပါက္ရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ၎တို႔ ၂-ဦးစလံုး သူတို႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ သူတို႔မိသားစုဝင္မ်ား စုေဆာင္းထားသမွ် လံုၿခံဳေရးအေပၚ မ်ားစြာ ပူပန္ၾကပါသည္။ တတိယအဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရ ေရႊမန္းကိုမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ၂ဝ၁ဝ အၿပီး သမၼတအျဖစ္ ေရြးထားသည္ဟု ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေနသည္။ အကယ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ ေမာင္ေအးတို႔ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနေသးပါက သူတို႔က ေနာက္မွ ၾကိဳး ဆြဲေနၾကဦးမည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ သူရေရႊမန္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက သူ၏ ထက္ျမက္ေခတ္မီမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပႆနာမ်ားကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ေၾကာင္း မိမိတို႔ကို ေျပာၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႔ထက္ျမက္သည့္ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ားက သူတို႔က မူဝါဒဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ား ၎ထံ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး သူက ဆက္၍တင္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားတြင္ သူလည္း သူ႔သား၏ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားမ်ားမွတဆင့္ နက္နက္နဲနဲ ပတ္သက္ေနပါသည္။ 

၅။ (ဂ) အခ်ဳိ႔တိုင္းမႉးမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး/စီးပြား ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုသည္ကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ႏွင့္ အလယ္အလတ္ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ မိမိတို႔သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက  ေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ေျပာင္းလဲရန္မွာ လက္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္စနစ္အတြင္းမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ တခ်ိန္တည္းတြင္ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ဟု စစ္တပ္တြင္ အမ်ားစုက ျမင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႔ အရာရွိမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ မသိစိတ္၌ ေလးစားမႈ ရွိေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားအေပၚ လိုလားေထာက္ခံမႈ မရွိၾကပါ။ ေခါင္းမာဂိုဏ္သား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားထံမွ ကယ္တင္ရန္ စစ္တပ္တြင္း အာဏာသိမ္းမႈမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

--------------------------------------------- --

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈ

--------------------------------------------- --

၆။ (ဂ) စက္တင္ဘာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထက္ျမက္ဆံုး ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရ၊ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ေျပးရ၊ သို႔မဟုတ္ ပုန္းရႈိးေနၾကရပါသည္။ ျမန္မာျပည္ ျပင္ပတြင္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရလဒ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေနရာကို ရယူရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူ၊ အက်ယ္အျပန္႔ လူထု ေထာက္ခံထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း NLD မွာ လြတ္လပ္စြာ ဆက္ရွိေနပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ အထင္ႏွင့္အျမင္လည္း လြဲေနပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ လူထုေထာက္ခံမႈ အက်ယ္အျပန္႔ ရရွိၿပီး ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစု သူ႔ကုိ ခ်စ္ခင္ၾကသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိပါ။ သူ႔ပါတီကမူ ဤအေျခအေန မရွိပါ။ အသက္အရြယ္ၾကီးေနၿပီ ျဖစ္သည့္ NLD အန္ကယ္ၾကီးမ်ား၏ မာေတာင့္အိုရင့္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ စိတ္ပ်က္ေနၾကၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္အခါ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ယံုၾကည္မႈ ပို၍ပင္ က်ဆင္းလာပါသည္။ လူသိ ရွင္ၾကား ေဝဖန္မႈမ်ားပင္ ရွိလာပါသည္။ 

၇။ (ဂ) လူငယ္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ NLD ကုိ စြန္႔ခြာ၍ သူတို႔တတ္ႏိုင္သမွ် အေျပာင္းအလဲ အေပၚ သက္ေရာက္ေစရန္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ပင္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ ၎တို႔ထဲ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားပင္ ပါဝင္သည္။ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား အင္းစိန္ေထာင္တြင္းတြင္ သူတို႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္သင့္-မဝင္သင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကီးအက်ယ္ ျငင္းခုန္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။ ကိုကိုၾကီးက အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို (ေရြးေကာက္ပြဲ) ဝင္ေစလိုၿပီး မင္းကိုႏိုင္ကမူ သပိတ္ေမွာက္လုိသည္ဟု ဆိုသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လိုသူမ်ားက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို သေဘာမတူ၊ စစ္အစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပံုကို ဆန္႔က်င္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းမရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္သည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူ အတိုက္အခံမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ျမင္ၾကသည္။ 

၈။ (ဂ) အန္ကယ္ၾကီးမ်ား NLD ကို ဦးေဆာင္ေနပုံက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ပါတီအေပၚ အၾကီး အက်ယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားႏိုင္ေတာ့ပါ။ ပါတီတြင္ ထက္-ေအာက္ ဆက္ဆံေရး တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ လိုက္နာေစၿပီး လူငယ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အျမင္သစ္မ်ား မတင္ျပ မေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကပါ။ ထို႔အျပင္ အန္ကယ္မ်ားက "သိပ္တက္ႂကြလြန္းသူ" ဟု ျမင္သူမ်ားကိုလည္း ပံုမွန္ ထုတ္ပယ္တတ္ပါသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဓာတ္က်ရေၾကာင္း NLD လူငယ္မ်ား ေျပာဆိုၾကသည္။ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ထိပ္သီးခ်င္းေဆြးေႏြးရန္ ၂ဝဝ၇ အတြင္း ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားမွာလည္း အုပ္စုမ်ားအတြင္း သိသာထင္ရွားသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရခဲ့ၾကပါ။ အမွန္ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအတြင္း ညီညြတ္မႈ မဲ့ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးတြင္ အၾကီးဆံုးအဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေစပါသည္။ 

၉။ (ဂ) အန္ကယ္ၾကီးမ်ားက ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားအတြင္းမွ လႈပ္ရွားတက္ႂကြ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔က ၂ဝဝ၆၊ ၂ဝဝ၇ ႏွစ္မ်ားတြင္ ေအာက္ ေျခထုအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ လြဲေခ်ာ္သည့္ စီးပြား ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ေထာက္ျပေျပာဆိုကာ မဟာဗ်ဴဟာက်က် အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရး လုပ္ေဆာင္၍ ဒီမိုကေရစီေရးကို ျပန္အားျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပါတီက နည္းပညာပိုင္းအရ ေခတ္မီ တိုးတက္သူ ဘေလာ့ဂါမ်ား၊ ငယ္႐ြယ္၍ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အင္အားစုမ်ားႏွင့္ လည္း ပူးေပါင္းရန္ မၾကိဳးပမ္းခဲ့ပါ။ သူတို႔ ေဖာ္ထုတ္ပို႔ေပးသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ အၾကိမ္ၾကိမ္ နစ္နာရကာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ယံုၾကည္မႈပ်က္ယြင္းေစခဲ့ပါသည္။ ၎အစား အန္ကယ္ၾကီးမ်ားက ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူတို႔ထိုက္တန္သည့္ရခြင့္မ်ားအေၾကာင္း နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးကာ ခ်မွတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ စိတ္ကူးယဥ္ မူဝါဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနခဲ့သည္။ XXXXXXXXXXXX ထိုမွ်မက ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အမတ္အမ်ားစုကလည္း ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစု၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဘဝမ်ားကို မပူပန္ မစဥ္းစားၾကပါ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစုက သူတို႔ကို မသက္ဆိုင္ေတာ့သူမ်ားသဖြယ္ ထင္ျမင္လာၾကသည္။

----------------------------

တိုင္းရင္းသား အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ား

---------------------------- 

၁ဝ။ (ဂ) အပစ္ရပ္ အင္အားစုမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ အင္အားစုျဖစ္သလို မွတ္သားသင့္သည္က ၎တို႔ မည္သည့္အုပ္စုကမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏ပါတီကို ေထာက္ခံမႈ မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၎အစား သူတို႔က စစ္အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး သူတို႔အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အပစ္ရပ္ အင္အားစု ေခါင္းေဆာင္အမ်ားက မိမိတို႔ကို ေျပာရာတြင္ သူတို႔ အက်ဳိးစီးပြား အေကာင္းဆံုးဖန္တီးေပးႏိုင္သူ မည္သူမဆိုႏွင့္ လက္တြဲရပ္တည္မည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ စစ္အစိုးရက မည္မွ်ဆိုးရြားစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ျဖစ္ေစ၊ NLD က သူတို႔အက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးႏိုင္သည္ဟု ကမ္းလွမ္းရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ အၾကိမ္ၾကိမ္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ်မက NLD က ၎ႏွင့္ စစ္အစိုးရအၾကား ပထမ ဦးဆံုး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳရန္၊ ေနာက္မွ အပစ္အခတ္ရပ္ အင္အားစုမ်ား ေရာေႏွာေဆြးေႏြးေစရန္သာ အစဥ္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေနခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မီတီ (CRPP) ရွိ ေရြးခ်ယ္ခံ တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္လည္း သူတို႔ အၿမဲအျငင္းပြားေနခဲ့သည္။

RANGOON 00000557 003.2 OF 004

၁၁။ (ဂ) အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား အေနႏွင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနရာမွ ဆုတ္ခြာ၍ NLD ႏွင့္မဟာမိတ္ ျပဳလာရန္ ဆိုသည္က တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္၌ ကာလအေတာ္ၾကာကပင္ တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ အပါအဝင္ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကလည္း NLD ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား တင္းမာမႈကို သတိျပဳမိၾကသည္။ NLD က ဆက္၍ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားကို ပစ္ပယ္ေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္အစိုးရသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းအာမခံႏိုင္သည့္ တခုတည္းေသာ အင္အားစုဟု အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဆီယံၾကား ပိုယံုၾကည္ေအာင္ ေျပာႏုိင္စရာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ 

၁၂။ (ဂ) ကုလသမဂၢ အထူးသံကိုယ္စားလွယ္ ဂမ္ဘာရီမွတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ဤျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ေၾကာင္း အမွန္သိေစလုိသည့္ သေဘာပါသည္။ သူက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားထံ ဤသို႔ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ မိမိတို႔ ေျပာခြင့္ရသည့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၾကိဳဆိုၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူ႔ပါတီက ဤၾကိဳးပမ္းခ်က္ကို ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ စိတ္မပါ့တပါႏွင့္ ရန္ကုန္ဌာနခ်ဳပ္ လာၾကရန္ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကိုသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤတၾကိမ္တြင္လည္း သူတို႔က တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဒုတိယအဆင့္ ေထာက္ခံပံ့ပိုးသူမ်ား ေနရာသို႔သာ ေလွ်ာ့ခ်ထားျပန္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒအေပၚ ဆႏၵခံယူပြဲ မတိုင္မီျဖစ္ၿပီး ၎အေပၚတြင္လည္း အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ားက မေက်နပ္ျဖစ္ၾကခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ရာထူးမျပဳတ္မီက ကတိျပဳခဲ့သည့္ အဓိကက်ေသာ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား မပါသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။NLD သာ အစစ္အမွန္ ကမ္းလွမ္းပါက အပစ္ရပ္အင္အားစုမ်ား စစ္အစိုးရထံက ကြဲထြက္လာႏိုင္ၿပီး ေဒသတြင္းမွ ေထာက္ခံေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈလည္း ေလ်ာ့ပါးလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ အန္ကယ္ၾကီးမ်ားက အခြင့္အလမ္းကို လက္လြတ္ခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ားလည္း စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဆက္၍ တည္ၿမဲေနရသည္။

-------------------------

ယခုအေျခအေနမွ မည္သို႔ ေရွ႔ဆက္ၾကမည္နည္း။

-------------------------

၁၃။ (ဂ) ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုး စစ္အစိုးရ၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ား အေပၚ အက်ယ္အျပန္႔ တိုး၍ စိတ္ပ်က္ ေဒါသျဖစ္ေနၾကပါသည္။ အနည္းဆံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ခ်ဳပ္ရွိေနစဥ္တြင္ပင္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ဆက္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လက္မေလွ်ာ့ဘဲ လုပ္ ေဆာင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း NLD က ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ျမန္မာအမ်ားစုက မယံုၾကည္ၾကပါ။ ျပႆနာမ်ားကို သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ရွင္း၍ သူတို႔ရပ္ရြာ၊ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ရသမွ်ကြက္လပ္မွ တီထြင္ ဖန္တီးမႈရွိ႐ွိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ 

၁၄။ (ဂ) နာဂစ္မုန္တိုင္းသင့္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုကို ပိတ္ပင္ထားခ်ိန္၌ တုံ႔ျပန္ကူညီခဲ့ၾကသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အတိုက္အခံမ်ား၊ သာမန္ျမန္မာျပည္သူမ်ားက သူတို႔၏ အရပ္ဖက္လူမႈေရးအစီအစဥ္မ်ားထဲသို႔ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးမႈ ရွိရွိ ထည့္သြင္းက်င့္သံုးရန္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကပါသည္။ ပုဂၢလိက က်ဴရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အစီအစဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ၾကိဳးပမ္းက်င့္သံုးေနၾကသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္၊ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားလိုလားသည္ထက္ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၂ဝဝ၇ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရက အျခားေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု လုပ္ငန္းမ်ားသည္သာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းသည္သာ ၿမိဳ႔ျပ ပညာတတ္ လူနည္းစုမ်ားမွစသည့္ ထက္-ေအာက္စီးဆင္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈပံုစံ မဟုတ္ဘဲ ေအာက္ေျခထုတြင္း ရပ္ရြာလူထု၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဒသ အဆင့္တြင္ သင္ၾကားေပးရင္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာေစရန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္အားေကာင္းသည့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို မိမိတို႔ ျမင္ေတြ႔ရန္ လိုလားေနသည့္ ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ မည္သို႔ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာသည္ျဖစ္ေစ၊ ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၅။ (ဂ) ျမန္မာႏိုင္ငံကို အထီးက်န္ျဖစ္ေစေရး အဆံုးသတ္ရန္ကိစၥမွာႏိုင္ငံအတြင္း ေအာင္ျမင္ေသာ ေရရွည္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ က႑တစိတ္တပိုင္း အေနႏွင့္ ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမို ကေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ား မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္ေပၚလာသည္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ အက်ယ္အျပန္႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စစ္တပ္က ပါဝင္ပတ္သက္ေနရမည္သာ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔က ပို၍တိုးတက္ေသာ စစ္တပ္အရာရွိမ်ား၊ ထိပ္တန္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားထံ ေပါက္ေရာက္သူ မ်ားကို ရွာေဖြ၍ စကားေျပာႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲအေပၚ သူတို႔ရန္လိုေနၾကျခင္းမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႔စိတ္ႏွင့္ မယံုၾကည္စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔က သူတို႔ကို ျပစ္ဒဏ္ခတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနသည္ဟု ယံုၾကည္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂတ္တြင္ အေရးပါသည့္ သူတို႔အခန္းက႑ကို ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။ မိမိတို႔ ဤအခ်က္ကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ပါက သူတို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး သတင္းစကားကို ပံုပ်က္ေစေသာ ၾကားလူမ်ားထက္ ပို၍ ေကာင္းေပလိမ့္မည္။ 

၁၆။ (ဂ) အကယ္၍ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက မိမိတို႔က စကားေျပာရန္ ဆံုးျဖတ္မည္ဆိုပါက မိမိတို႔က မဟာ ဗ်ဴဟာက်စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို နည္းလမ္းတခုအျဖစ္ အသံုးခ်၍  စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ၂၁ ရာစုသို႔ ေခၚေဆာင္လာရမည္ ျဖစ္သည္။ 

RANGOON 00000557 004.2 OF 004

ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝးမ်ား အျပင္ဘက္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူတို႔ကို ျပင္ပကမၻာ ၏သံတမန္ေရး တန္ဖိုးထားခ်က္မ်ားကို ထိေတြ႔ေစ၍ ေခတ္သစ္ကမၻာႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေနာက္က်ေနၿပီကို ျမင္သာေစရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအၾကား သူတို႔ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကင္းမဲ့ေနပံုကို ပို၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ သိျမင္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမ်ားကို ေသခ်ာျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ရန္ လိုအပ္ၿပီး ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားထံသို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ သတင္းစကား အတူတူ ေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔သတင္းစကား ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ စစ္အစိုးရကို တိုက္တြန္းရာတြင္ မ်ားစြာ ထိေရာက္ေစၿပီး နာဂစ္မုန္တိုင္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အကူ အညီမ်ားအတြက္ တံခါးပြင့္လာေစခဲ့သည္။  

---------------------------

နည္းနည္းေပး၊ နည္းနည္းျပန္ရ

---------------------------

၁၇။ (ဂ) မိမိတို႔၏ စီးပြားဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈအရ က်င့္ဝတ္သိကၡာအရ အေပၚစီးေနရာရေသာ္လည္း ဘက္စံု မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈ မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကေဖာက္သည္ႏိုင္ငံမ်ားက ပါဝင္ရန္ ျငင္းဆန္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈကို မုန္းတီးၿပီး သူတို႔၏ တရားဝင္မႈအေပၚ ျပႆနာရွိေစေသာေၾကာင့္ ဖယ္ရွားေစလိုၾကသည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အမွန္ တကယ္ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို မိမိတို႔ ျမင္ေတြ႔လိုပါက သူတို႔ အျပန္အလွန္သေဘာျဖင့္ ျပန္ရ မည္ကို သိျမင္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အစစ္အမွန္ အဆင့္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားလွ်င္ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ႐ုပ္သိမ္းသြားႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၈။ (ဂ) မိမိတို႔က ေျခလွမ္းအငယ္စားႏွင့္ စတင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး သူတို႔ကို လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစရမည္။ (ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အတုအေယာင္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။) သူတို႔ဘက္က အမွန္တကယ္ တိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ပါက မိမိတို႔က သူတို႔ကို တခုခု ကမ္းလွမ္းရန္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္- လူကုန္ကူးမႈ ႏိုင္ငံအဆင့္-၃ မွ ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး အဓိကကုန္သြယ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမွ ဖယ္ရွားေပးျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရဘက္က အမွန္တကယ္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ရလဒ္ေပၚတြင္သာ အေျခခံသင့္သည္။ အၾကီးစား အေပးအယူျပဳမွသာ အၾကီးစားဆုလာဘ္ရသင့္သည္။ ဥပမာ- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးပါက ဗီဇာပိတ္ဆို႔ထားမႈ ႐ုပ္သိမ္းေပးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူတို႔သာ အာဏာမွဖယ္ရွားေပးပါက ထိပ္ တန္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးအာမခံခ်က္ကို မိမိတို႔က စားပြဲေပၚတင္ေပးျခင္း လည္း စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ၂ဝ၁ဝ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အလားတူသေဘာ တူညီမႈမ်ဳိးအတြက္ သူတို႔ႏွင့္ စကားေျပာရန္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေရြး ေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လြတ္လပ္ မွ်တစြာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ခြင့္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ ထားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္း၊ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ တခုခုတိက်ေသာ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈ ႐ုပ္သိမ္းေပးျခင္းလည္း တြဲခ်ိတ္ထားႏိုင္သည္။

၁၉။ (ဂ) စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုရသည္မွာ သေဘာေတြ႔စရာ မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ သူတို႔ ခိုင္ၿမဲစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈ၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ အားနည္းေနခ်က္က လက္ေတြ႔အေျခအေန ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျပာင္းလဲေစလုိလွ်င္ မိမိတို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီတြင္း ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ရရန္ အေျခအေန နည္းပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာဆႏၵျပပြဲမ်ား ၿပီး ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ျပင္ပကမၻာမွ သူတို႔ကို ဆိုးရြားသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွ ကယ္တင္လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္လာၾကသည့္ေနာက္ ယခုအခါ ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားက ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔မ်ားမွတဆင့္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးေရး၊ အရပ္ဖက္ လူထုအဖြဲ႔မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးေသာ နည္း သစ္မ်ားျဖင့္ သူတို႔ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရရွိႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းေနၾကပါသည္။ ဤအဖြဲ႔မ်ားမွတဆင့္ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ကာ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္္မည္။

၂ဝ။ (ဂ) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထြန္းသစ္စ အရပ္ဘက္လူမႈ အသိုင္းအဝန္းကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရလာသည့္အခြင့္အေရးတိုင္းကို မိမိတို႔က ရွာေဖြေနရပါမည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ မ်ား ႏိုင္ငံအတြင္း တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိဘာသာ ရပ္တည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရး၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး၊ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးရပါလိမ့္မည္။ ဤမူဝါဒသည္ မိမိတို႔၏ ၾသဇာကို ပိုမိုခ်ဲ႔ထြင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတဝွမ္း မိမိတို႔ ထိေတြ႔မႈကိုလည္း ပို၍မ်ားေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈမွ မသိမသာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မိမိတို႔ တိုးတက္သိရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက မိမိတို႔၏ အေနအထားႏွင့္ ၾသဇာကိုလည္း ၾကီးထြားအား ေကာင္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး/စီးပြားေရးစနစ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ ရန္ ကူညီေပးေနရင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္း ျမႇင့္ တင္ေပးရာ ေရာက္ေစပါသည္။ မိမိတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံမူဝါဒက ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ သူတို႔ဖာသာ ၾကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအတိုင္း ေထာက္ခံကူညီသင့္ၿပီး ဤနည္းႏွင့္သာ တကယ္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဗယ္လာ႐ုိဆာ
 
stimgesafsdafsrs
pp
HLs

ေၾကာ္ျငာ

Confronting-Democratic-Modernity-in-Military-ruled-Burma-1s
rogue-agent-announcement

အျခား ေၾကးနန္းမ်ား

 1. ဝီကီလိခ္ေျပာတဲ့ အိႏၵိယ-ျမန္မာ
 2. ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ခ႐ုိနီမ်ားကိုယ္ေရး သံ႐ုံးမွ မွတ္တမ္းတင္
 3. ေဒၚစု အိုင္ဒီယာေဟာင္းေတြပဲ စြဲေနဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊတိုင္
 4. ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား လာဘ္စားပံု ဝီကီလိခ္တြင္ပါရွိ
 5. နာဂစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ လူဦးေရ သံုးသိန္းနီးပါးရွိဟု စစ္အစိုးရ နံပါတ္ႏွစ္ ေခါင္းေဆာင္ေျပာခဲ့
 6. အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔မႈ “ခ႐ိုနီ” မ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ဟု ဝီကီလိခ္ဆို
 7. အေမရိကန္- ယူကရိန္း အဏုျမဴ မျပန္႔ပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
 8. က်မတို႔က လက္ေတြ႔ လုပ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ဟုု ေဒၚစုုက ဂ်င္၀က္ဘ္ကိုု ေျပာ
 9. ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို စစ္အစိုးရေဝဖန္ဟု အေမရိကန္ ေၾကးနန္းေျပာ
 10. ႏိုင္ငံတကာမွာ လူမိုက္ ျဖစ္ေနရတာကို ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕
 11. အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး
 12. ေဇာ္ေဇာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းမ်ား
 13. ျမန္မာႏိုင္ငံ- ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ညဴကလီးယား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခ်က္
 14. တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သည္းညည္းခံႏိုင္စိတ္ ကုန္လာျခင္း
 15. ေရာေထြးသတၱဳ
 16. ဒံုးပ်ံမ်ား တပ္ဆင္ရာႏွင့္ ေျမေအာက္လိုဏ္ေခါင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာ
 17. အဏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖိုတည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ေကာလာဟလမ်ား
 18. ျမန္မာအရပ္သားက ယူေရနီယံဆိုသည့္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်မည္ဟု ကမ္းလွမ္းလာျခင္း
 19. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားေနၾကျခင္း
 20. ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းေစခ်င္ဟု တ႐ုတ္ကေျပာေၾကာင္း ဝီကီလိခ္ ဖြင့္ခ်