ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ရပ္နားထားမည္ဟု ဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကား

ပရင့္ထုတ္ရန္

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။        ။ အမ်ားျပည္သူ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္   ဧရာဝတီျမစ္ဆုံတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္မည့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို သူ၏  အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္နားထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေသာၾကာေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

သမၼတႀကီး၏ သဝဏ္လႊာတြင္ အခ်က္ ၁ဝခ်က္ပါရွိၿပီး ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းမွာ အေရးပါသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုံေလာက္မႈရွိေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည့္ ေရအား
လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၆၄ခုႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားစက္႐ုံ ၃႐ုံအနက္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ၈ခုသည္ ႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု အျဖစ္ ပါဝင္ေၾကာင္းဆိုသည္။
meetlotdaw0101
ထိုလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏို္င္သည့္ စက္႐ုံမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ စက္တပ္ဆင္အင္အား မီဂါဝပ္ ေေလးေသာင္္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္းလည္း ပါဝင္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ အရင္းအႏွီးျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္
စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ကို လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ အတြင္းတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေန
ေၾကာင္း ဆိုၿပီး မည္သည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ ေနရသည္ကို အခ်က္ ငါးခ်က္ထုတ္ကာ ေျပာၾကား
သြားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ဆုံပိုင္းအတြက္ သဘာဝက ေပးထားသည့္ အထိမ္းအမွတ္ ျမစ္ဆုံသဘာဝ အလွမ်ား
ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ျမစ္ညာပိုင္းတြင္ ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ားသည္ အဆိုပါ စီမံကိန္းေၾကာင့္
ေရျမႇပ္ကာ ယင္းတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား ဆုံးရံႈး ပ်က္စီးသြားႏိုင္ျခင္း၊ ပုဂၢလိက အရင္းအႏွီးျဖင့္
စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဴးထားသည့္ ကၽြန္းခင္းႏွင့္ ရာဘာခင္းမ်ား ဆုံးရံႈးပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈ
ေၾကာင့္ ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းရွိ ေရခဲေတာင္မ်ား ၿပိဳျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းႏိုင္ျခင္း၊ အင္အား ျပင္းသည့္ ငလ်င္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ျမစ္ဆုံေအာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား ေသေၾကပ်က္စီး ဆုံးရံႈးႏိုင္ျခင္း တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း
သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ လိုလားခ်က္ကို
ေျဖရွင္းေပးရန္ တာဝန္ရွိသျဖင့္၊ ယင္းတို႔ အစိုးရ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အထက္ပါ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းထား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယင္း၏ သဝဏ္လႊာအတြင္းတြင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး စက္တပ္ဆင္
အင္အား ၅၂၉ မီဂါဝပ္သာ ရွိခဲ့ရာမွ ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ တိုးခ်ဲ႕ စက္တပ္ဆင္အင္အား ၁၈၆၈ မီဂါဝပ္ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သဝဏ္လႊာတြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအျပင္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ အမ်ိဴးသား စီးပြားေရး ျမႇင့္တင္ေရး၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဴးေရးႏွင့္ စက္မႈ က႑ ျမႇင့္တင္ေရး၊စသည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာဆိုသြား
ခဲ့သည္။