အက်ဥ္းသား ၆,၃၅၉ ဦး သီတင္းကြ်တ္တြင္ လႊတ္မည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။        ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးရွိ အက်ဥ္းသား ၆၃၅၉ ဦးကို သီတင္းကၽြတ္
လျပည္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လႊတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကား (၄)မွ ေန႔လည္ တနာရီတြင္ ေၾကညာသြားသည္။ ေၾကညာခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို က်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သူမ်ားအား တရားဥပေဒနဲ႔ အညီ ျပစ္ဒဏ္မ်ား စီရင္ ခ်မွတ္ခဲ့ရပါ
သည္။ ဤသို႔ ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံရသည့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းသူမ်ား
ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ား အပါအဝင္ အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးထဲမွ ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို က်ခံၿပီး စည္းကမ္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ဝ၄ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တဘက္တလမ္းမွ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အျဖစ္သို႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ
ေပးႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ား စနစ္တက် စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို က်ခံၿပီးျဖစ္သည့္ စည္းကမ္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူသားျခင္းစာနာ ေထာက္ထားမႈႏွင့္ သနားခ်စ္ခင္မႈတို႔ကို အေလးထားသည့္ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားအား ငဲွ႔ၫႇာေသာ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
ေမတၱာႏွင့္ ေစတနာကို နားလည္ၾကၿပီး မိမိ အက်ဳိး၊ ေဒသအက်ဳိး၊ ႏုိင္ငံအက်ဳိးအတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္အတူ ပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း ပူးတြဲ အမည္စာရင္းပါ အက်ဥ္းသား ၆,၃၅၉ ဦးတို႔အား ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ဝ၄ (ခ) အရ ယင္းတို႔ က်ခံရန္ က်န္ရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္ မ်ားအေပၚ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔ ခရစ္သကၠရစ္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွစ၍ က်ခံေနရေသာ ျပစ္ဒဏ္ အသီးသီးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳလုိက္သည္။


ပံု

သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္