ပန္းတေနာ္တြင္ သိမ္းထားေသာ လယ္အခ်ဳိ႕ပန္ေပးမည္ဆို၍ လယ္သမားမ်ား အခ်ိန္မီ လယ္စိုက္လို

ပရင့္ထုတ္ရန္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သိမ္းထားေသာ လယ္ေျမအခ်ိဳ႕ ျပန္ေပးမည္ဆို၍ လယ္သမားမ်ား အခ်ိန္မီလယ္စိုက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္သမား
ေရလုပ္သားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သမဂၢ အတြင္းေရး ဦးေမာင္ျငိမ္းက မဇၥ်ိမသို႕ ေျပာၾကားသည္။

ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ခႏြဲကဗိုေက်းရြာ၊ ျပလင္းေက်းရြာ၊ ထိန္ကုလား ကုန္းေက်းရြာ အစရွိေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ဖိုးလမင္းကုမၸဏီက သိမ္းယူထားေသာ လယ္ေျမ ဧက၂၅ဝဝ ခန္႕မွ ဧက ၈ဝဝ ခန္႕ကို ျပန္ေပးရန္အတြက္ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းအတြင္း တိုင္းတာမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီ
ျဖစ္ေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ား လယ္တြင္းဆင္းရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိေသးေၾကာင္း ဦးေမာင္ၿငိမ္းက ဆိုသည္။

လယ္သိမ္းခံေျမမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကုလားကုန္းေက်းရြာမွ လယ္ဧက ၇ ဧကခန္႔ သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ ဦးေမာင္ေမာင္ေအးက ''လယ္ေျမတစ္ခ်ိဳ႕ ျပန္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အသံေတြ ၾကားရတာပဲရွိတယ္။ ဘာမွေတာ့ မသိရေသးဘူး။ လယ္သမားေတြကေတာ့ လယ္စိုက္ရဖို႕ ပဲသိၾကတယ္ေလ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ လယ္ေတြကို ျပန္ၿပီး လုပ္ခြင့္မေပးရင္ ဆႏၵျပၾက မယ္လို႔လည္း ေျပာတယ္'' ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

မိုးရာသီ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားက လယ္စိုက္လိုၾကၿပီး ျပန္ေပးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေန
ပါက ျပသနာမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ၿငိမ္းကေျပာသည္။

၎းက ''လယ္သမားေတြ က မိုးရာသီ ေရာက္လာၿပီဆိုေတာ့ လယ္လုပ္ခ်င္ ေနၾကၿပ။ီ ၾကာလာရင္ တင္းမာမွဳေတြ ျဖစ္ၿပီးဆႏၵျပတာေတြ၊လယ္ ထဲဆင္းတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပန္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးမယ္ဆိုရင္လည္း ဆင္လုပ္ ခိုင္းသင့္ေနၿပီ။ စပါးစိုက္ ရာသီကလည္း
ေရာက္လာတဲ့အတြက္ လယ္သမားေတြ လယ္စိုက္ခ်င္ေနၾကၿပီ'' ဟု ဆိုပါသည္။

သိမ္းထားေသာလယ္ေျမမ်ား ျပန္ေပးမည္ဆိုတာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မဇၥ်ိမက ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္း ဦးစီးမွဴးသို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈ မရရွိခဲ့ပါ။ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လယ္သမားမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ေျမမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား စီး ပြားေရး ၊ မိသားစု က်န္းမာေရးႏွင့္ ကေလး မ်ား၏ ပညာေရးမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာမွဳမ်ားရွိေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ ေတာင္ သူလယ္သမား ေရလုပ္သား သမဂၢမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းလင္းေျပာ ျပသည္။