တ႐ုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ပိုမိုတင္သြင္းသြားမည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ဆန္၀ယ္လိုအား ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာ လံုေလာက္ဖူလံုေစရန္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္ကို အဓိကထား ၀ယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္က ဆင္ဟြာသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ဆန္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ဆန္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက ဗီယက္နမ္
ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဆန္အစားဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆန္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ,၀၀၀ မွ ၆၀၀,၀၀၀ အထိ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနရသည္။

တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ဆီထြက္ႏွင့္သီးႏွံဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန၏ စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၏ ဆန္ထြက္ႏႈန္းမွာ ၀ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွစ္စဥ္ က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၂၀၂ ဒသမ ၈ သန္းသာ ထြက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ၿငိမ္စြာ တိုးတက္ခဲ့ၿပီးမွ ယခုကဲ့သို႔ စတင္ က်ဆင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းကာ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္းလည္း
ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေအာက္တိုဘာလ အေစာပိုင္းက
ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ အဓိကေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စိုက္ပ်ိဳးရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ဖူလံုေရးအတြက္ တ႐ုတ္အစုိးရက ဆန္တင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္
 ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဆန္ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးရာ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဟူနန္၊ က်န္ရွီႏွင့္ က်ီက်န္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရာသီဥတု
ေဖာက္ျပန္လာျခင္းႏွင့္ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ဆန္အထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းလာသျဖင့္ ျပည္ပမွ ဆန္တင္သြင္းမႈကို အလြန္အမင္း မွီခိုလာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အသီးအႏွံသုေတ သနဌာနမွ ပညာရွင္ တန္စန္က်န္းက
ေျပာေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဆန္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွလည္း ေနာင္လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆန္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းခန္႔ ၀ယ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၁,၀၀၀ မွ ၁,၂၀၀ ခန္႔ တင္ပို႔ေနသည္။

ကိုးကား - ဆင္ဟြာ