၁၀၀ တန္ ေဒၚလာအသစ္မ်ား အေမရိကန္ထုတ္လုပ္

ပရင့္ထုတ္ရန္

အေမရိကန္ အစိုးရအေနမွ ယခုသတင္းပတ္အဂၤါေန႔တြင္ ၁၀၀ တန္ ေဒၚလာအသစ္မ်ား ထပ္မံထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ အသစ္ထြက္ရွိလာသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားမွာ အစိိမ္းေရာင္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးအတုလုပ္သူမ်ားရန္မွ ကာကြယ္သည့္ အထူး အမွတ္အသားလည္း ပါ၀င္သည္။

အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ ေငြစကၠဴတစ္ရာတန္တြင္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳကာ ေငြ ေၾကး အတုျပဳလုပ္ေနသူမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ အဓိကထား ဒီဇိုင္းဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗဟိုဘဏ္တြင္
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပညာေရးသင္တန္းအား စီမံခန္႔ခဲြသူ Sonja Danburg က ေအဖက္ပီသတင္း ဌာနသို႔ ေျပာၾကား လိုက္သည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ၁၀၀ တန္ေဒၚလာေငြမ်ားတြင္မူ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္
ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဘင္ဂ်မင္ဖရန္ကလင္း၏ ႐ိုးရာပံုတူအား အသံုးျပဳကာ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး ယင္းေငြေၾကးမွာ ကမၻာတစ္လႊားရွိ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ေငြေၾကး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေငြစကၠဴ၏ ေနာက္ဘက္တြင္ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းအား
ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ဖိလစ္ဒဲလ္ဖီးယား လြတ္လပ္ေရးခန္းမပံုအား ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည္။ “ဒီေငြ စကၠဴက ကမၻာတစ္လႊားမွာ အသံုးမ်ားဆံုးပါ။ အဲဒီေငြစကၠဴေတြရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုေလာက္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ရဲ႕ ျပင္ပမွာ လည္ပတ္ေနတာပါ။ ဒါအျပင္ ဒီေငြစကၠဴဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပင္ပမွာ အတုျပဳလုပ္ျခင္း အခံရဆံုးပါပဲ” ဟု လည္း သူကဆိုသည္။

“ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ေငြတုျပဳလုပ္သူေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈထက္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာခ်င္ပါတယ္။ လူထုကိုလည္း ကာကြယ္ခ်င္ ပါတယ္”ဟုလည္း သူမက ဆိုသည္။

Danburg က အႀကီးစားႏွင့္ အေသးစားေငြတုျပဳလုပ္မႈမွာ ပမာဏအားျဖင့္ နည္းပါးေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ဆက္ရွိေနေသးသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယမန္ႏွစ္က ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္း လည္ပတ္ေနေသာ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴပမာဏမွာ တစ္ထလီယံခန္႔ရွိၿပီး ေငြတုမ်ားမွာ သန္း ၈၀ ခန္႔သာရွိ ခဲ့သည္။

အသစ္ထြက္ရွိလာသည့္ ၁၀၀ တန္ေငြစကၠဴတြင္ အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ အနက္ေရာင္မ်ား ဆိုးထားေသာ ႐ိုးရာ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ လီနင္စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြစကၠဴအား ကူးယူျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ဥပမာျဖင့္ ေငြစကၠဴအသစ္ ဒီဇိုင္းတြင္ ယခင္လက္ေဟာင္းမွာကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ေရးခန္းမ၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာအား
ျပထားျခင္း အစားေနာက္ဘက္အား ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အတုထုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြအေဟာင္းအား ထုတ္လုပ္သည့္ ပရင္တာမ်ားျဖင့္ ေငြစကၠဴ အသစ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ အေမရိကန္အစိုးရက ၃ ဒသမ၅ ဘီလီယံခန္႔ ပမာဏရွိေသာ ေငြစကၠဴအသစ္မ်ား အား ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ ေငြေၾကးမ်ားအား ဗဟိုဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ဗဟိုဘဏ္ ဘဏ္ခဲြမ်ားသို႔ ေပးပို႔ရဦးမည္
ျဖစ္သည့္ အတြက္ အျခားဘဏ္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္မွာ ရက္အနည္းငယ္ၾကာဦးမည္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေနာက္ တြင္ ကမၻာတစ္လႊားသို႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြစကၠဴအသစ္မ်ားအား ကမၻာတစ္လႊားရွိ အသံုးျပဳသူမ်ား မ်က္မွန္းတန္း မိေစရန္
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။ သို႔မွသာ ေငြစကၠဴအသစ္မ်ားအား မျငင္းပယ္မည္ျဖစ္သည္။

“လူေတြက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေစ်း၀ယ္ရာေတြမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ေငြလႊဲတဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ဒီေငြစကၠဴကို အဓိကထား အသံုးျပဳေနတာပါ။ သိုေလွာင္ဖို႔အတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အေမရိကန္ ေငြေၾကးအေပၚမွာ မွီခိုေနသူတိုင္းရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ဆက္ထိန္းထားျခင္ပါတယ္” ေလာေလာဆယ္ တြင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္း၌ လည္ပတ္ေနေသာ ေငြစကၠဴအေဟာင္းတန္ဘိုးမွာ ၉၀၀ ဘီလီယံခန္႔ ရွိၿပီး၊ ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ၎တို႔အား တန္ဖိုးထားသြားမည္ဟုလည္း Danburg က ေျပာၾကား လိုက္သည္။

“အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ ေငြေၾကးအားလံုးအား တရား၀င္ျဖစ္ေနဖို႔ဆိုတာ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ အေဟာင္းနဲ႔အသစ္ကိုလဲလွယ္ဖို႔အတြက္ ေရးႀကီးသုတ္ျပာလုပ္စရာ မလိုပါဘူး” ဟုလည္း သူမကေျပာသြားခဲ့သည္။