အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကုိ ထိခုိက္လာေနသည့္ တ႐ုတ္ One-Child မူ၀ါဒ

ပရင့္ထုတ္ရန္

ကေလးဖ်က္ခ်ဖုိ႔အတြက္ အတင္းအဓမၼတြန္းအားေပးခံရသည့္ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အလြန္ပ်ံ႕ႏွံ႔ လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခုကိစၥသည္ ႏုိင္ငံတြင္းက်င့္သုံးသည့္ မိသားတစ္စု-ကေလးတစ္ဦး မူ၀ါဒ (One-Child Policy) ၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက
ေျပာဆုိလုိက္သည္။

အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔မွ ဥကၠ႒ ရက္ဂ်ီလက္တယ္ဂြၽန္က “ဖ်က္ခ်ဖို႔အတြက္ အတင္းတြန္းအားေပး ခံၾကရပါတယ္။ ဘယ္အထိေတာင္ျဖစ္ၾကလဲဆုိရင္ ကုိယ္၀န္ကုိးလေလာက္လြယ္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြေတာင္ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေနၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ ကေလးေမြးဖြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္တာလား ဆုိတာကုိ ေသခ်ာျပန္စဥ္းစားသင့္ေနၿပီ” ဟု ဆုိလုိက္သည္။

“ဒါဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ တကယ့္စစ္ပြဲပဲျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူမက ဆုိသည္။လြန္ခဲ့ သည့္တစ္ပတ္က ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥတစ္ခုမွ ကေလးမိခင္က “ကေလးေမြးဖြားဖုိ႔ ရက္ မေစ့ခင္ႏွစ္ရက္အလုိမွာ မိသားစုေတြက ကြၽန္မကုိအတင္းအဓမၼကေလးဖ်က္ခ်ဖုိ႔ လုပ္ၾကပါေတာ့ တယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိ ကြၽန္မမွာ ေမြးဖြားခြင့္ မရွိလုိ႔ပါပဲ” ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ား လက္ရွိတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေနၿပီး အဆုိပါ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ လူမႈကြန္ရက္၀က္ဆုိက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကမၻာသုိ႔ သိေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတင္းကဆုိသည္။

“ကြၽန္မသာ တကယ္လုိ႔ မိသားစုအစီအစဥ္ခ်ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမျဖစ္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေန
ေတြကုိ တစ္ေယာက္ေယာက္က ဒီလုိပုံစံေတြနဲ႔ပဲ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ အားလုံးရဲ႕ကံၾကမၼာ ကလည္း ဒီအတုိင္းပဲေလ။ အျပစ္တင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ One-Child မူ၀ါဒကုိသာ အျပစ္တင္ေပေတာ့”ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အစုိးရေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူက ဆုိသည္။

အတင္းအဓမၼ ပဋိသေႏၶတားဆီးျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းတုိ႔ဟာ “အသက္ရွည္ရွည္ေနရျခင္းဆုိတဲ့ က်န္းမာေရး
ျပႆနာအတြက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္” လုိ႔ လက္တယ္ဂြၽန္က ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။

“အတင္းအဓမၼ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေစျခင္းဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျဖစ္ေစပါတယ္” လုိ႔  ဆုိလုိက္သည္။