အေမဇုန္ထုတ္ e-ေကာ္ပီစာအုပ္မ်ား ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ အေမဇုန္စီီစဥ္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ေစ်းခ်ထားသည့္စာအုပ္ e-ေကာ္ပီမ်ားကို အေမဇုန္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္အစီအစဥ္သစ္အား စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့ေသာအဂၤါေန႔တြင္ အေမဇုန္က ေၾကညာလိုက္သည္။

“Called Kindle Matchbook” ဟု ေခၚသည့္ ယင္းအစီအစဥ္သစ္တြင္ e-book ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ဖတ္လိုသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉၉၊ ၁ ဒသမ ၉၉၊ ၀ ဒသမ ၉၉ သို႔မဟုတ္ အလကားရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုတ္ေ၀သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အေမဇုန္၏ ယခုအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။  Match Book အစီအစဥ္မွာ သမၼတကလင္တန္လက္ထက္တြင္ CompuServe အေကာင့္မွတစ္ဆင့္ စာအုပ္မ်ား ၀ယ္ယူဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္အစီအစဥ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး “Kindle Match Book က ၁၈ ႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာ အလားတူ အစီအစဥ္မ်ဳိးကို ေစ်းႏႈန္းသက္သက္သာသာျဖင့္ဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ ” ဟု Kindle ၏ ဒုတိယဥကၠ႒  Russ Grandinetti က ၎၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေရး သားခဲ့သည္။

အလားတူအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို အေမဇုန္မွ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ CD အေခြမ်ားမွ သီခ်င္းမ်ားကို ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားက အေမဇုန္ Cloud Player စာၾကည့္တိုက္ တြင္ ထည့္သြင္းေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုျပဳလုပ္သည့္ အေမဇုန္၏ အစီအစဥ္တြင္ စာအုပ္ေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ထည့္သြင္းထားႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ  Ray Bradbury, Blake Crouch, James Rollins, Jodi Picoult ႏွင့္ Neil Gaiman တို႔ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ႀကီး စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အေမဇုန္အေနျဖင့္ ၎၏စာအုပ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္စာအုပ္မ်ား ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္သီးပုဂၢလစာေရးဆရာမ်ားအေန ျဖင့္လည္း အေမဇုန္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ Amazon's Kindle Direct Publishing အစီအစဥ္မွ တစ္ဆင့္ ထည့္ သြင္းေရာင္းခ်ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၌ တရား၀င္စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး www.amazone.com တြင္သာ ၀ယ္ယူႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ကုမၸဏီ၏ ေျပာခြင့္ရ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကEl Reg သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ Kindle Paperwhite ကိုလည္း အဆင့္ျမင့္ (upgrade) လိုက္သည္ဟု အေမဇုန္မွ
ေၾကညာလိုက္သည္။

အသစ္ထြက္ရွိလာသည့္ Kindle version အသစ္တြင္ ယခင္မူလလက္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားစြာ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ processor မွာ ယခင္မူလလက္ေဟာင္းထက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမိုျမန္ ဆန္လာၿပီး အလင္းအေမွာင္စနစ္ ပိုေကာင္းလာျခင္းႏွင့္ ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္မွာလည္း ပိုမိုသြက္လက္လာသည္ဟု သိရသည္။ ဘက္ထရီမွာလည္း ရွစ္ပတ္ခန္႔ၾကာျမင့္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ထို႔အတူ မိမိဖတ္လိုသည့္အပိုင္းသို႔ လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ၿပီး မ်က္စိလည္သြားျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ထား သည္ဟု သိရသည္။

Kindle Paperwhite သည္ version  ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး wifi သာအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ version  အား ကန္ေဒၚလာ ၁၃၉ ေဒၚလာ ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး 3G network ရရွိသည့္ version အား ကန္ေဒၚလာ ၁၈၉ ေဒၚလာျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။