CEO အသစ္ရွာေနစဥ္ အလုပ္သမားမ်ား စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ႀကိဳးပမ္း

ပရင့္ထုတ္ရန္

အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ (CEO) စတိဗ္ေဘာလ္မာ ထြက္ခြာသြားျခင္းေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ ျပန္လည္ ဖဲြ႔စည္းေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေဘာလ္မာအား ဆက္ခံမည့္သူရွာေဖြျခင္းေၾကာင့္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ လာမည့္အေျခအေနမ်ား အေပၚ စိုးရိမ္ေနသည့္ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားအား ပူပန္ေၾကာင့္က်မႈမ်ားမရွိေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြ သြားမည္ဟုလည္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေဘာ္လ္မာ၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္ႏွင့္
ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းေရးအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု ၎တို႔၏ လက္ေအာက္ခံ၀န္ထမ္းမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု နီးစပ္သူ သံုးဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္အမႈေဆာင္အရာရွိ မ်ားကို ျပင္ပကုမၸဏီမ်ားက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အျခား၀န္ထမ္းမ်ား ကလည္း ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ေပးမည့္ဆုေၾကးေငြမ်ား ရရွိၿပီးပါက အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ရန္ ဆႏၵရွိေန ၾကသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔မွာ မည္သူမည္၀ါမ်ားျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ မျပဳခဲ့ေပ။

ဘုတ္အဖဲြ႔အေနျဖင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အသစ္ ရွာေဖြေနသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုအတြင္း အႀကီးဆံုးေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုျဖစ္လာမည့္ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းေရး အစီအစဥ္အေပၚ ဆက္လက္ အာ႐ံုစိုက္ေစရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

“သူတို႔အေနနဲ႔ အရာအားလံုးကို ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အားလံုးပါပဲ”ဟု နယူးေယာက္ခ္ၿမိဳ႕ရွိTigress Financial Partners LLC  မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ Ivan Feinseth က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“သူတို႔အေနနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္၊ ဖုန္း၊ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးနဲ႔ cloud တို႔နဲ႔ဆိုင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ပုိေကာင္း လာဖို႔လိုအပ္ ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ သူတို႔က ဒီဧရိယာေတြမွာ အနည္းငယ္ေဆာင္ရြက္မႈေလာက္ပဲလုပ္ႏိုင္ ပါေသးတယ္” ဟု လည္း ၎က ဆိုသည္။

မုိက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အမႈေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္
ေဘာ္လ္မာမွ ယခုလ ၂၃ ရက္က မိမိအေနျဖင့္ ၁၂ လအတြင္း ရာထူးမွ အနားယူမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားမွ window ေဆာ့ဖ္၀ဲသံုး ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း မွ Apple ႏွင့္ အျခားကုမၸဏီမ်ား၏ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအား ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျခင္းအတြက္ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္မွ ေၾကာင္းက်ဳိး ဆီေလ်ာ္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားရွိလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္းတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ Google တို႔မွာ လည္း လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ထက္ ေရွ႕ေရာက္ေနသည္။

ယခုသံုးသပ္ခ်က္အေပၚ ၀ါရွင္တန္အေျခစိုက္ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Redmond ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ Tony Imperati  က တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္အေနျဖင့္ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္အသစ္ ခန္႔အပ္ၿပီးပါကလည္း ၎က ေဘာ္လ္မာ၏ အစီအစဥ္အား
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္၊ မလုပ္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနမွာ အလားအလာေကာင္း တစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ မိုဘိုင္းႏွင့္ တက္ဘလက္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ထက္ေနာက္ေကာက္က်ေနျခင္း၊ Window ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းအားက်လာျခင္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္၏ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းမွာ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ရသည္။