ကမၻာ့အဆင့္သခ်ၤာၿပိဳင္ပြဲ ျမန္မာေက်ာင္းသားရွစ္ဦး ေရႊတံဆိပ္ဆုရ

ပရင့္ထုတ္ရန္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ SASMO Association မွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ကမၻာ့အဆင့္ သခ်ၤာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ
ေက်ာင္းသား ရွစ္ဦး ေရႊတံဆိပ္ဆုရရွိခဲ့သည္ဟု ယင္းအစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ T&H သခ်ာၤသင္တန္းေက်ာင္းမွ သိရသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ SASMO Association ႏွင့္ T&H သခ်ၤာသင္တန္းေက်ာင္းတို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပျခင္း
ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲကို ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည္။ ပါ၀င္ရာ
တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိ လစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တို႔မွ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊတံဆိပ္ရွစ္ဆု၊ ေငြတံဆိပ္ ၁၂ ဆုႏွင့္ ေၾကးတံဆိပ္ ၁၂ဆု ရရွိခဲ့သည္။ ဆု
ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဇူလုိင္၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္တြင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ သခ်ာၤၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား ၁၆၂ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲေမးခြန္းအား စင္ကာပူ႐ံုးခြဲမွေပးပို႔ၿပီး ဒုတိယတန္းမွန၀မတန္းအထိ ေက်ာင္းသားမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ ကမၻာ့အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္ဟု T&H သခ်ာၤသင္တန္းေက်ာင္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာသက္ေဇာ္မွ မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

သခ်ၤာပညာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရွိ Collage of the Redwo- ods တြင္ သခ်ာၤဘာသာရပ္ သင္ၾကားေပးေသာ ဆရာမေဒၚသဲသဲေက်ာ္ကလည္း “သခ်ာၤပညာရပ္ကို တ ခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားေတြက ဒီပညာရပ္က တကယ့္ လူမႈဘ၀မွာ အသံုး၀င္မွာလားေပါ့။ တကယ္က အသံုး၀င္ ပါတယ္။ ဒီသခ်ာၤပညာရပ္ အေျခခံကေန လူမႈျပႆနာေတြက္ို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ေရႊတံဆိပ္ဆုရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရႊတံဆိပ္ ဆုရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔လည္း တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပြဲကို ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါပြဲတြင္လည္း သခ်ၤာဘာသာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံ ယွဥ္ၿပိဳင္ရ မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကမၻာ့အဆင့္ သခ်ာၤၿပိဳင္ပြဲသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာမွေက်ာင္းသားမ်ား ႏွစ္သိန္းခန္႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက
ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပႏိုင္ရန္ SMSM0 Association မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရသည္ဟု
လည္း ေဒါက္တာသက္ေဇာ္က ေျပာသည္။