လူငယ္လိဂ္ၿပီးဆုံးရန္ ငါးပြဲအလုိတြင္ အမွတ္ေပးဇယားအား ရတနာပုံလူငယ္အသင္း ဆက္လက္ဦးေဆာင္

ပရင့္ထုတ္ရန္

က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ၂၀၁၃ ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ လူငယ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆုံးရန္ ငါးပြဲသာ က်န္ရွိလ်က္ရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ အမွတ္ေပးဇယားအား ရတနာပုံလူငယ္အသင္းက ရမွတ္ ၃၇ ျဖင့္ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ ထားသည္။

အမွတ္ေပးဇယား ဒုတိယေနရာတြင္မူ ရန္ကုန္လူငယ္အသင္းက ရမွတ္ ၃၄ မွတ္ျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး ရတနာပုံ အသင္းကုိ ဆက္လက္ဖိအားေပးေနဆဲျဖစ္သည္။ ပြဲစဥ္ ၁၇ ပြဲကစားၿပီးခ်ိန္တြင္ ဧရာ၀တီ လူငယ္ အသင္းသည္ ၃ ပြဲႏုိင္၊ ၄ ပြဲ သေရ ရမွတ္ ၁၃ မွတ္ျဖင့္ အမွတ္ေပး ဇယား ေအာက္ဆုံး၌ ရပ္တည္ေနသည္။ ပြဲစဥ္ ၁၈ ပြဲစဥ္မ်ားကို
ေအာက္တုိဘာ ၂၇၊ ၂၈ ရက္ မ်ားတြင္ ဆက္လက္ကစားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္သမ္း အသင္းႏွင့္ ေဇယ်ာေရႊေျမ အသင္း၊ ေနျပည္ေတာ္အသင္းႏွင့္ ကေမၻာဇအသင္း၊ ဇြဲကပင္အသင္းႏွင့္ ရခုိင္ ယူႏုိက္တက္ အသင္း၊ ရတနာပုံအသင္းႏွင့္ ဟံသာ၀တီအသင္း၊ ရန္ကုန္အသင္းႏွင့္ မေနာေျမ အသင္း၊ မေကြးအသင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီအသင္းတုိ႔ ဆက္လက္ ကစားမည္ ျဖစ္သည္။