ဆီးဂိမ္းအႀကိဳ ေဟာ္ကီၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွစ္သင္းသာယွဥ္ၿပိဳင္မည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲအႀကိဳ ေဟာ္ကီၿပိဳင္ပြဲကိုလာမည့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၌ အိမ္ရွင္ ျမန္မာ ႏွင့္ ထုိင္းအသင္းႏွစ္သင္းသာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အိမ္ရွင္ျမန္မာအသင္းမွ (က)၊ (ခ)ႏွစ္သင္းခြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိင္းအသင္း အပါအ၀င္ စုစု ေပါင္း အသင္းသုံးသင္း ပတ္လည္စနစ္ျဖင့္ ကစားမည္ ျဖစ္သည္။ ဆီးဂိမ္းအႀကိဳ ေဟာ္ကီၿပိဳင္ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္မွ ၃၁ ရက္ထိ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ သိမ္ျဖဴ ေဟာ္ကီကြင္း၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသား ၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုထည့္သြင္းက်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ ေဟာ္ကီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးမင္းသူခ်စ္က “အမ်ဳိးသမီးက လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးလုိ႔ အမ်ဳိးသမီးၿပိဳင္ပြဲကို မထည့္သြင္းခဲ့တာပါ။ ၿပိဳင္ပြဲလုပ္ရတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ က တကယ္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပတဲ့အခါ ဘာေတြလုိအပ္လာမလဲဆုိတာ သိရွိႏုိင္ေအာင္ ဆီးဂိမ္းအႀကိဳ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ျပဳလုပ္ တာပါ။ အစက သီရိလကၤာႏုိင္ငံက လာကစားဖုိ႔ရွိေပမယ့္ မကစားျဖစ္ေတာ့ ပါဘူး။ အဲလုိပဲ မေလးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံေတြကလည္း ေဒသတြင္း ၿပိဳင္ပြဲေတြရွိလုိ႔ လာမၿပိဳင္ျဖစ္ပါ ဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးဂိမ္းတြင္ ေဟာ္ကီၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္မွ ၂၁ ရက္ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ သိမ္ျဖဴ
ေဟာ္ကီကြင္း၌ ကလ်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။