ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္သမုိင္းတြင္ ရတနာပုံအသင္း သြင္းဂုိးစံခ်ိန္တင္

ပရင့္ထုတ္ရန္

က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ၂၀၁၃ ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ လူငယ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္ ၁၆ တြင္ ရတနာပုံ လူငယ္အသင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္ ဂုိးသြင္းစံခ်ိန္တစ္ခု တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီ လူငယ္အသင္းကုိ ၁၀-၁ ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရရွိသြားခဲ့သည္။

အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆုံးကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ရတနာပုံအသင္းသည္ ဧရာ၀တီအသင္းကုိ ၁၀ ဂုိးအထိ သြင္းကာ လြယ္ကူသည့္ ႏုိင္ပြဲတစ္ပြဲကုိ ရယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး အမွတ္ေပးဇယား ဒုတိယေနရာမွ ရန္ကုန္အသင္းမွာ ကေမၻာဇအသင္းကုိ ၂-၀ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရတနာပုံအသင္းမွာ ၄၃ မွတ္ျဖင့္ အမွတ္ေပးဇယားကုိ ဦးေဆာင္ေနၿပီး ရန္ကုန္အသင္းမွာ ရမွတ္ ၃၁ မွတ္ျဖင့္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ အမွတ္ေပးဇယား ၁၂ ေနရာတြင္ ဧရာ၀တီ အသင္းက ရမွတ္ ၁၃ မွတ္ျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည္။

ပြဲစဥ္ ၁၇ ပြဲစဥ္မ်ားကို ေအာက္တုိဘာ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ပဒုမၼာကြင္း ႏွင့္ စလင္းကြင္းတုိ႔တြင္ ဆက္လက္ ကစားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ယူႏုိက္တက္အသင္းႏွင့္ ေဆာက္သမ္းအသင္း၊ ရတနာပုံအသင္းႏွင့္ ဇြဲကပင္အသင္း၊ ရန္ကုန္အသင္းႏွင့္ ေဇယ်ာေရႊေျမအသင္း၊ ဟံသာ၀တီအသင္း ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အသင္း၊ ဧရာ၀တီအသင္း ႏွင့္ ကေမၻာဇအသင္း၊ မေနာေျမအသင္း ႏွင့္ မေကြးအသင္းတုိ႔ ဆက္လက္ကစားမည္ျဖစ္သည္။