ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား မေလးအစုိးရ ျပန္လႊဲေပးရန္ မေသခ်ာေသး

ပရင့္ထုတ္ရန္

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရက မေလးျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ အလုပ္သမား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္က
ေျပာသည္။

မေလးအစိုးရ မွ စီမံခ်က္ကာလအတြင္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည့္ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ားထဲတြင္
ျမန္မာႏို္င္ငံမွ တတိယ အမ်ားဆံုး ထိန္းသိမ္းခံထား ရေနရာ၌ရွိၿပီး တရားမ၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၆၀၀ ပါ၀င္
ေနသည္။ အထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကုိ မေလးအစိုးထံမွ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း ရယူႏိုင္မည့္ အေျဖကိုမူ ၀န္ႀကီးက တိက်စြာေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

“ဖမ္းဆီးထားတဲ့ တရားမ၀င္ေတြကုိ မေလးအစိုးရက ဥပေဒေတြအရ ဘယ္လို ခ်မွတ္မလဲဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
ေစာင့္ျပီး ညိွႏိႈင္းရဦးမယ္”” ဟု ဦးေအးျမင့္ကေျပာသည္။

မေလးရွားအစုိးရမွ တရားမ၀င္ အလုပ္ သမားဖမ္းဆီးျခင္းကို သံုးလသတ္မွတ္ထားျပီး ျမန္မာအစုိုးရအဖြဲ႔႔ႏွင့္ ညိွႏိႈင္း
ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ေလ်ာ့နညး္သြားသည္ဟု ေျပာသည္။

အေထာက္အထားမဲ႕ ျမန္မာႏို္င္ငံသား မ်ားထဲမွ မေလးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အလုပ္ ဆက္လက္ခန္႔ထားလိုသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ မေလးရွားႏို္င္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး တြင္ စင္တာဖြင့္၍ တရား၀င္ အေထာက္အထားမ်ား ျပဳလုပ္ေပး၍ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား တုိက္႐ုိက္္ေတြ႔ဆံုေပးျပီး မေလးရွား လုပ္ငန္းရွင္ဘက္မွ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း အလုပ္ခန္႕ ထားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ျဖစ္သည္ဟု မေလးျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။

မေလးရွားတြင္ အလုပ္မရွိဘဲ တရားမ ၀င္ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ စရာမလုိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔
ျပန္လႊတ္ေပးမည့္ အခ်က္အပါ၀င္ မေလးျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္သံုးခ်က္ကုိ ရရွိ ခဲ့သည္။

“အလုပ္ရွင္က ေခၚတာလဲ မဟုတ္တဲ႕ တရားမ၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကုိ ဒဏ္ေၾကးေတြ ေဆာင္စရာမလုိဘဲ တရား၀င္ ျပန္ေခၚမယ္၊အဓိကက ျမန္မာႏို္င္ငံသား ျဖစ္ဖို႕လိုတယ္၊ ၾကားထဲကဟိုႏိုင္ငံ ဒီနိုင္ငံသား ကေနၿပီးေတာ့
ျမန္မာပါလို႔ သြားေျပာတဲ့ သူ့ေတြရွိတယ္၊ ျမန္မာႏို္င္ငံသား စစ္စစ္ျဖစ္ဖို႔ကုိ မေလး လ၀ကနဲ႕ ျမန္မာအစိုးရဘက္ က စစ္ေဆးသြားမွာပါ။” ဟု ေျပာသည္။

တရား၀င္ အေထာက္အထားမ်ား ျပဳ လုပ္ေပးေနသည့္ ကြာလာလမ္ပူသံ႐ုံးသို႕ မလာေရာက္ႏို္င္ေသာ ငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ား၊ စက္႐ုံ ၊အလုပ္ရံုမ်ားရွိ တရားမ၀င္ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကို မေလးရွားႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏို္င္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္သည့္ mobile team အဖြဲ႕မွ အေထာက္အထား လက္မွတ္မ်ား ရရွိရန္ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

မေလးရွာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ရွိျပီး တရား၀င္အေထာက္ အထားရွိသည့္ ျမန္မာအလုပ္ သမား ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တရားမ၀င္အလုပ္သမား ၁၁၀,၀၀၀ ႏွင့္ UNHCR လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျမန္မာ အလုပ္သမား ရွစ္ေထာင္ခန္႔ရွိ ေနသည္။