ဗံုးကြဲမႈကိစၥ ေကာလာဟလမ်ားကို အေလးအနက္မထားၾကရန္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား တိုက္တြန္း

ပရင့္ထုတ္ရန္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။   ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဗုဒၶဂယာတြင္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈကို လမ္းမွား
ေရာက္ေနေသာ ရာဇဝတ္သားမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့မႈအျဖစ္သာ ရႈျမင္ၾကရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္မ်ား
အတြက္ လက္တံု႔ျပန္ တုိက္ခိုက္မႈအျဖစ္ မယူဆၾကရန္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ပန္ၾကားလိုက္ေၾကာင္း The Hindu သတင္းစာၾကီးတြင္ ေရးသားထား
သည္။

ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈကို ရႈတ္ခ်ၿပီး ဘာသာေရးႏွင့္ သမိုင္းအရ ထူးျခားျမင့္ျမတ္သည့္ ေနရာတြင္ အျပစ္မဲ့သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ဆုိးရြားလွေသာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈအတြက္ အလြန္အမင္း ထိတ္လန္႔နာက်င္
ရပါေၾကာင္း၊ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ အဆိုပါ ပက္စက္လွသည့္ ရာဇဝတ္မႈအတြက္ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်
ေၾကာင္း အဂၤါေန႔က ပန္ၾကားလႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

မဟာေဗာဓိႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ေနရာဌာနမ်ား ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူဆလင္မ်ားအေပၚ လက္တံု႔ျပန္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ မွန္းဆေျပာဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေလးအနက္ မထားရန္ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ
ကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္ၿပီး တရားခံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းသင့္ေၾကာင္း သူတုိ႔က ေျပာသည္။

ပန္ၾကားလႊာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသူမ်ားမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ လူမႈ လြတ္လပ္ခြင့္ အဖြဲ႔မ်ား၊ မူဆလင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဟိႏၵဴအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နယူးေဒလီ ကတ္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၊ ဘာသာေရး ဘက္မလိုက္ အဖြဲ႔မ်ား၊ တာတာ လူမႈသိပၸံေက်ာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဌာန စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

သူတို႔အေနျဖင့္မူ ယခုတိုက္ခိုက္မႈသည္ လာမည့္ (အိႏၵိယ)အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရးအရ ကြဲၿပဲမႈ
ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ေကာလာဟလမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ အသစ္တဖန္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား
ေပၚေပါက္လာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။

လက္သည္တရားခံမ်ားကိုအျမန္ဆံုးဖမ္းမိႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္ဆန္ စနစ္က် ေစ့စပ္ေသခ်ာသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ကာ ထုိလုပ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္သူမ်ား၊ ပူးေပါင္း ၾကံစည္ခဲ့ၾကသူမ်ား အားလံုးကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ အျပစ္ေပးရန္လည္း အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္က အိႏၵိယအစိုးရကို တိုက္တြန္းထားသည္။