အိႏၵိယတြင္ ေဆး႐ံၿပိဳက်ရာ အပ်က္အစီးမ်ားထဲတြင္ လူ ၁၅ ဦး ပိတ္မိခဲ့

ပရင့္ထုတ္ရန္

အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းရွိ ေဆးရံု အေဆာက္အဦး တခု ေသာၾကာေန႔က ၿပိဳက်ရာ အပ်က္အစီးမ်ား ၾကားထဲတြင္ လူ ၁၅ ဦးအထိ ပိတ္မိေနခဲ့သည္ဟု အိႏၵိယႏုိင္ငံ တာဝန္ရွိသူ တဦးက ဆုိသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ မာဒဲပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္သည့္ ဘိုပါး ရွိ Kasturba Gandhi ေဆးရံု၏ အေဆာက္အဦး အစိတ္အပုိင္းတခု ျပိဳက်ရာ အပ်က္အစီးမ်ား ၾကားထဲတြင္ ပိတ္မိေနသည့္ လူ ၁၅ ဦးခန္႔ကို ကယ္ဆယ္ခဲ့ေၾကာင္း
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Krishan Gaur က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယ ရဲအရာရွိ Upendra Jain က ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုေဆးရံု၏ အမ်ိဳးသမီး လူနာေဆာင္ ပထမထပ္ ၏ မ်က္ႏွာၾကက္ ျပိဳက်ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ထုိပထမထပ္၌ လူ ၂၅ ဦးမွ ၃၀ ဦးခန္႔ အထိ ရွိေနခဲ့ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။
ၿပိဳက်ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိမူ မသိရွိရေသးေပ။

အပ်က္အစီးမ်ား ၾကားထဲမွ ကယ္ဆယ္ရရွိခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ ဒဏ္ရာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရရွိသူ တဦးမွ် မပါဝင္ဟု ရဲအရာရွိ Jain က ဆိုသည္။ ဘိုပါး ျမိဳ႕မွာ နယူးေဒလီၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ ၄၆၅ မိုင္ (၇၅၀ ကီလိုမီတာ) ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။

အိႏၵိယ ႏုိင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္သူမ်ားသည္ ေစ်းေပါ၍ စံခ်ိန္မမီသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ေဆာက္လုပ္ၾကေလ့ ရွိသလို အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ ရာတြင္လည္း ေသခ်ာစြာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေလ့ မရွိၾကသျဖင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား မၾကာခဏ ျပိဳက်ေလ့ ရွိသည္။

အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ား မ်ားစြာလိုအပ္ေနကာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမွႈမ်ားလည္း ရွိေနသျဖင့္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္သူမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ ေဆာက္လုပ္ၾကသလို ခြင့္ျပဳထားသည့္ အထပ္ အေရအတြက္ထက္ ပုိကာ အထပ္ပိုမ်ားကုိလည္း ေဆာက္လုပ္ေလ့ ရွိသည္။

ယခုလ အေစာပုိင္းကလည္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး ျမိဳ႕ေတာ္ မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုး တခုတြင္ တရားမဝင္
ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ရွစ္ထပ္ အေဆာက္အဦး တလံုး ျပိဳက်ခဲ့ရာ အနည္းဆံုး လူ ၇၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ျပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အဆိုးဝါးဆံုး အေဆာက္အဦး ျပိဳက်မွႈ အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့သည္။

ဧျပီလ ၄ ရက္ေန႔က မြမ္ဘိုင္းျမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုး တခုတြင္ ထုိအေဆာက္အဦး ၿပိဳက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားလူ ၇၀ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။