ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အေမရိကန္ စိုးရိမ္ပူပန္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားရွိ လူနည္းစုမ်ား အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အလားတူ အၾကမ္းဘက္မႈမ်ား ထပ္မံ မေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ေလ်ာ္ကန္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ပါရန္လည္း ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ပြါးခဲ့တဲ့ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ဳိးေရးအရ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ လူအုပ္စုနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမ်ားအေပၚ က်ေနာ္တု႔ိ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ထပ္မံ မေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ သင့္တင့္ ေလ်ာ္ကန္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြ လွမ္းပါရန္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို က်ေနာ္တို႔ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ ခံရသူေတြအေပၚ အကာအကြယ္ အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးဖို႔၊
ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ အျခား အလားတူ လိုအပ္ေနေသာသူေတြဆီ လူသားခ်င္း စာနာတဲ့ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံေတြ ပံုမွန္ အဆီးအတားမရွိ အခ်ိန္မီ ေရာက္ရွိေစရန္ အတြက္လည္း ေတာင္းဆိုပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ပက္ထရစ္ ဗင္ထရဲလ္ (Patrick Ventrell) က တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း PTI သတင္းတရပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “လူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔၊ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ေလးစား လိုက္နာဖို႔ အစိုးရ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို က်ေနာ္တို႔အေလးေပး ေျပာဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ထာဝရ တည္တ့ံမယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီ ေရွးရႈခ်ီတက္ရန္
မွာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး၊ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေရး၊ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔နဲ႔သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗင္ထရဲလ္ က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈကို အေမရိကန္က ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုလည္း သူက ဆက္လက္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ထိခိုက္နစ္နာခဲ့တဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရဲ႕ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားေတြကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔၊ အလားတူ ပဋိပကၡေတြ ထပ္မံျဖစ္ပြါးေစျခင္း မရွိဘဲ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေစေရး လိုအပ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တို႔ကိုလည္း ျမန္မာအစိုးရကို ဆက္လက္ တိုက္တြန္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပက္ထရစ္ ဗင္ထရဲလ္ က
ေျပာဆိုလိုက္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ အၾကမ္းဘက္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းေရး
ေကာ္မရွင္တရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း သူက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုက ယံုၾကည္ ပါသလား” ဟု အတိအလင္း ေမးျမန္းခ်က္တခုကိုလည္း “ဒီလိုသတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတာကို က်ေနာ္တို႔ သိရွိပါတယ္။ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိတဲ့ အေျခအေနေတြကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အနီးကပ္ ဆက္လက္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ ရွိပါတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရရွိလာတဲ့ အခါလည္း ဒါေတြကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါတယ္။ ဒီလို စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာတိုင္းလည္း စံုစမ္းေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ အစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မစၥတာသူ ပက္ထရစ္ ဗင္ထရဲလ္ က ေျဖၾကားသြားေၾကာင္း ဝါရွင္တန္မွ ေပးပို႔သည့္ PTI သတင္းတရပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။