ပညာသင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအား ေက်ာင္းျပင္ပ အလယ္တန္းပညာသင္ၾကားေပးရန္ စီစဥ္ေန

ပရင့္ထုတ္ရန္

မူလတန္းပညာသင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(UNESCO)တို႔ ပူးေပါင္းကာ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဇုန္မ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ ပညာသင္ေပးလ်က္ရွိၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္ကို တိုးျမႇင့္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္းပညာေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္ထြန္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအတြက္ “ႏွစ္” ႏွစ္အျပတ္ျဖင့္ သင္ၾကားေနၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္အား သံုးႏွစ္ျပတ္ျဖင့္ သင္ၾကားႏုိင္ရန္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ျမန္မာျပည္ ပညာေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးဦးသိန္းေဆာင္မွ မဇၩိမကို ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အလယ္တန္းအဆင့္ကို တုိးျမႇင့္သင္ၾကားရန္ရွိေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ သင္ၾကားႏိုင္မည္ႏွင့္ အျခား အေသးစိတ္ကိုမူ မသိရွိရေသးေပ။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းပညာသင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ပညာေရး ဇုန္ေပါင္း ၈၀ အထိ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူ/သား ၈၇၃၇ ဦးအား ပညာသင္ၾကားေပး လ်က္ရွိေနသည္။ မႏၱေလး တုိင္း ပညာေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

“မူလတန္းပညာ လုံး၀ မသင္ၾကားႏုိင္သူေတြနဲ႔ မူလတန္းကို ၿပီးေအာင္ မေနႏုိင္သူေတြကို အဓိက သင္ၾကားေပး
ေနတယ္။ စာမတတ္သူ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္လည္း ပါတာေပါ့။ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရး ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား
ေပးေနတဲ့ ေက်ာင္းေတြက ဆရာ/ ဆရာမေတြကိုလည္း ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဇုန္အဆင့္ သီးသန္႔ နည္းျပသင္တန္း
ေတြလည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနပါတယ္”ဟု မႏၱေလးတိုင္းပညာ ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္ထြန္း က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဇုန္မ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားခဲ့ရာ
ေက်ာင္းသူ/သားေပါင္း ၂,၁၉၁ ဦးအား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္
ေက်ာင္းသား ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ တိုးလာခဲ့ၿပီး ၃,၅၁၃ ဦးအထိ ရွိလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူ/သား ၈,၀၁၁ ဦးကို သင္ၾကားေပးခဲ့ သည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္မူ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၇၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တုိးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ကာ ၈,၇၀၉ ဦးကို သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္မူ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၀ တြင္
ေက်ာင္းသား ၈,၇၃၇ ဦးကို သင္ၾကားေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီဟု ဦးစိုးျမင့္ထြန္းက ရွင္းျပသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏၱေလးမွာက မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ပါမယ္။ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ပါမယ္။ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ပါမယ္။ က်န္တာကေတာ့ တျခားၿမိဳ႕ရြာေတြေပါ့။ သီးျခားေက်ာင္းမရွိပါဘူး။ လက္ရွိေက်ာင္းေတြမွာပဲ ညေနပိုင္းေတြ ဖြင့္ေနတာပါ”ဟု မႏၱေလးတိုင္း ပညာေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစုိးျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဇုန္တြင္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ရက္က အမွတ္(၄) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ နည္းျပသင္တန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး မူလတန္းျပ ဆရာ/ဆရာ မ ၁၄၁ ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊
ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္၊ အရာေတာ္
ၿမိဳ႕နယ္၊ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္တို႔ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေနသည္။