အေျခခံဥပေဒအား ျပည္သူ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံခဲ့သည္ကို မယံုေၾကာင္း ေဒၚစုေျပာ

ပရင့္ထုတ္ရန္

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအား ျပည္သူ ၉၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံခဲ့သည္ဆိုျခင္းကို မယံုၾကည္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇြန္လ ၉ ရက္က ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ လူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္
ေျပာသည္။

''ကြၽန္မတို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ တကယ္ေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ဥပေဒပဲျဖစ္ တယ္။ ဒါ ကြၽန္မ
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပဲ ေျပာမယ္။ တခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္။ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ျပည္သူေတြကလက္ခံၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳခဲ့တာပါဆုိၿပီး ေျပာတယ္။ အဲဒါကို ကြၽန္မ သိပ္မယံုၾကည္ဘူး'' ဟု သူကဆိုသည္။

သူမက ဆက္ၿပီး ''ကြၽန္မက အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘဝကေနလည္း ကန္႔ကြက္မဲပဲထည့္ခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္။
ျပည္သူေတြက ေထာက္ခံၿပီး ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိေတာ့ ကြၽန္မကေတာ့ စဥ္းစားစရာလို႔ ဒီလိုပဲ စိတ္ထဲမွာ ရွိပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပကာအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ဝ ရက္သည္ ဖ်က္အားကမၻာ့အဆင့္ရွစ္ရွိၿပီး ျပည္သူတစ္သိန္းေက်ာ္ကို ေသေစခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ၿပီး
ရက္သတၱတစ္ပတ္ေက်ာ္သာ ၾကာေသးသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ထုိအတည္ျပဳခ်က္သည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စုစုေပါင္း ၃၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ရွိသည့္အနက္ ထုိစဥ္က ၂၇၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္တုိင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ဝ ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းမွခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပမည့္ ရက္အား ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၄ရက္တြင္ က်င္းပမည္ဟု ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္က
ေၾကညာခဲ့သည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၂၂သန္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္မွ သန္း ၂ဝ ေက်ာ္က ေထာက္ခံမဲ
ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ၉၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံထားေၾကာင္း ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည္။