ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္မင္းသား ကင္ဒံု၀န္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိုေၾကာင္းေျပာၾကား

ပရင့္ထုတ္ရန္

ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပသည့္ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ မင္းသားကင္ဒံု၀န္သည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိုေၾကာင္းကို ဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္က်င္းပသည့္ ညစာစားပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္တြင္ သမၼတ႐ုပ္ရွင္႐ံုတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယင္း ႐ုပ္ရွင္ဖြင့္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ ညစာစားပြဲကိုကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္တြင္က်င္းပခဲ့ရာ ကိုရီးယားမင္းသား ကင္ဒံု၀န္က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကင္ဒံု၀န္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ညစာစားပြဲသို႔သာ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မင္းသားကင္ဒံု၀န္က “အခ်ိန္ရမယ္ဆိုရင္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေအးျမတဲ့ေနရာတစ္ခုမွာ အနားယူခ်င္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးလည္းရွိေပမယ့္ ေမးၾကည့္တဲ့အခါမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မရွိဘူးသိရတာေၾကာင့္ မေတြ႕ျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ျမန္မာအစားအစာေတြကိုလည္း ႀကိဳးစားၿပီး စားခ်င္ ပါတယ္။
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္နဲ႔ တျခားေနရာေတြလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ မြန္းလြဲေလယာဥ္နဲ႔ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံကိုျပန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိသမၼတ ႐ုပ္ရွင္ ပြဲေတာ္တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိၿပီး ယင္းပြဲေတာ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေလးကားကို ညေန ၆ နာရီခြဲႏွင့္ ည ၉ နာရီခြဲစသည့္ျဖင့္ အခ်ိန္ႏွစ္ခ်ိန္ခြဲျခားကာ ျပသမည္ ျဖစ္သည္။