ေရကူး၀တ္စံံုျဖင့္ Best Bikini Body ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ မိုးစက္၀ိုင္ ပါ၀င္္

ပရင့္ထုတ္ရန္

႐ုရွားႏိုင္ငံေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ Miss Universe ၿပိဳင္ပြဲ၏ အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ Best Bikini Body ေရြးခ်ယ္မႈ တြင္ ျမန္မာကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္ျဖစ္သည့္ မိုးစက္၀ိုင္ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲသည္ Miss Universe ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၉ ႏိုင္ငံမွ အလွမယ္မ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံ၊ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရွိ The Crowne Plaza Moscow World Trade Centre hotel တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္က က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ အလွမယ္မ်ားကေရကူး၀တ္စံုမ်ားျဖင့္ ကိုယ္ဟန္ျပခဲ့ရာ မိုးစက္၀ုိင္ႏွင့္ အတူ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔မွ အလွမယ္မ်ားလည္း ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

Miss Universe Myanmar ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ယင္းသို႔ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိုးစက္၀ိုင္သည္ Real Fitness Trainers ႏွင့္ စနစ္တက်ေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး အခ်ဳိးက်သည့္ ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္ေစရန္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတို႔အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ထပ္မံေလ့က်င့္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

မိုးစက္၀ိုင္သည္လက္ရွိတြင္ Miss Universe 2013 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပရိသတ္မွေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္သည့္ဆုသံုးဆုတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၆၂ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပမည့္ Miss Universe 2013 ၿပိဳင္ပြဲကို ႐ု႐ွႏိုင္ငံ၊ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရွိ  lCrocus City Hall တြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္တြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေတြ႕ဆံုပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။