ရွစ္ေလးလံုးေငြရတုပြဲမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ညီလာခံတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္မည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ရွစ္ေလးလံုး၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတုအခမ္းအနားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေရး ညီလာခံတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနသူ ညိႇဳႏိႈင္းေရးအလုပ္အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္ ကိုတိုးတိုးထြန္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ ညီလာခံတစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ရက္က ျပည္ၿမိဳ႕ ေရႊတစ္ေခ်ာင္းလမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္ၿပီးညႇိဳႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈကရတဲ့ အင္အားစုအသီးသီးကကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕မယ္။ ညီလာခံႀကီးကို ဘယ္အခ်ိန္မွာလုပ္မယ္။ ဘယ္သူေတြပါ ၀င္မယ္။ ဘယ္သူေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာ သူတို႔က ခ်မွတ္မယ္။ ညီလာခံႀကီးမွာ တိုင္းရင္း သားေတြ ပါမလား။ စစ္တပ္ပါ မလားဆိုတာ သူတို႔က ခ်မွတ္မယ္”ဟု ကိုတိုးတိုးထြန္းက ေျပာသည္။

ရွစ္ေလးလံုးေငြရတုေန႔အခမ္းအနားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သံုးရပ္သည္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိ၍ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသစ္ကို ထူေထာင္ေရး၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရး(သို႔) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ေသာ အမ်ိဳးသားအင္အားစုမ်ား ပါ၀င္သည့္ ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပေရးတို႔ ျဖစ္ သည္။

ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္သံုးရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ေငြရတုအခမ္းအနားအၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၇)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ ညႇိဳႏိႈင္းေရး အလုပ္အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ထိုအဖြဲ႕မွ
ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ညႇိဳႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိ သည္။

ညီလာခံတြင္ လႊတ္ေတာ္၊ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရက တစ္အုပ္စု၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားက တစ္အုပ္စု၊ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု မ်ားက တစ္စု စသျဖင့္ အုပ္စုသံုးခုခြဲၿပီး စားပြဲတစ္၀ိုင္းတည္းထိုင္ကာ မ်က္ႏွာစံုညီ ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုညီလာခံႀကီး က်င္းပႏုိင္ရန္ အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕အစည္း (ျပည္ခ႐ိုင္) မွ အဖြဲ႕၀င္ ကိုေက်ာ္ဆန္းက အႀကံျပဳ ေျပာၾကားသည္။