အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကေလးသူငယ္မ်ားေန႔ က်င္းပမည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ၂၀ တြင္ က်ေရာက္မည့္ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္မ်ားေန႔ကို
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္ပာု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးသူ ငယ္မ်ားေန႔
ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ေဒၚ၀ါ၀ါထြန္းက ေအာက္တိုဘာ ၂၄ တြင္ မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ရွိေသာ္လည္း က်င္းပမည့္ေနရာကိုမူ အတိအက် မသိရေသးေပ။

ေဒၚ၀ါ၀ါထြန္းက “ကန္ေတာ္ႀကီးမွာပဲ လုပ္ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ေနရာမရရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမွာ လုပ္ျဖစ္မွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါပြဲတြင္ ေပာာေျပာပြဲမ်ား၊ ကေလးမ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား၊ ျပဇာတ္မ်ား၊ ဂိမ္းမ်ား၊ ကေလး အဆိုေတာ္ မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား၊ အဆိုေတာ္ ခ်စ္သုေ၀၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ကေလးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးအား လူတိုင္း သိရွိနားလည္ႏိုင္
ေစရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ား (child of the move) ၏ ဒုကၡအား သိရွိ နားလည္ႏိုင္ေစ ရန္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးအား အာဏာပိုင္၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ သိရွိလိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားကို နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ တင္ဆက္မည့္ ကေလးငယ္ မ်ားမွာ အသက္ ရွစ္ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားအား ကေလးငယ္ႏွင့္ မိဘ စုစုေပါင္း ၃၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကေလးငယ္မ်ားေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္မွ စုစည္းထားသည့္ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕က ကေလးသူငယ္မ်ား ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္လူထုအတြက္ ျပဇာတ္က၍ လုိက္လံ ေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ ပထမဆံုး ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန(ျမန္မာႏိုင္ငံ) က မဇၥ်ိမကို ေျပာဆိုထားသည္။

အဆုိပါ ပညာေပးျပဇာတ္ ကျပႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၁၀ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕YMCA ခန္းမတြင္ စခန္းသြင္း
ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားကို NGO Child Working Group မွ ဦးစီးျပမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ဆက္စပ္လ်က္ရွိ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။