တကၠသုိလ္တက္ရန္ အခက္အခဲရွိသည့္ လယ္သမားသားသမီး အေယာက္ ၁၀၀ ကို ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့

ပရင့္ထုတ္ရန္

ေတာင္သူလယ္သမား သားသမီးမ်ားထဲမွ အထက္တန္းေအာင္ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ရန္ အခက္အခဲ
ျဖစ္ေနသူမ်ားကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွစကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က အေထာက္အပံ့ေပးရန္ အေယာက္ ၁၀၀ ကို ေအာက္တုိဘာလ၂၃ ရက္က ေရြးခ်ယ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒု-ဥကၠ႒ ဦးစိန္၀င္းလႈိင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “အစတည္းက လ်ာထားတာ အေယာက္ ၁၀၀ ပါပဲ။ အဲ့ထဲကမွ ျပန္ၿပီး ဟုတ္လား၊ မွန္ကန္လား မမွန္ကန္လားဆိုတာ ျပန္စိစစ္မယ္။ အေယာက္ ၁၀၀ ေရြးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္၊ ဒီႏွစ္မွစၿပီး လုပ္တာပါ။ ေငြေၾကးလား၊ ဘယ္လို ေထာက္ပံ့မလဲဆိုတာေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးပါဘူး”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ တကၠသိုလ္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားမႈမရွိဘဲ အမွန္တကယ္ မတတ္ႏုိင္သူ ျဖစ္လွ်င္
ေက်ာင္းၿပီးသည္အထိ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕ရၿပီးပါက အလုပ္အကိုင္ရရွိေစရန္ အတြက္ပါ ဆက္လက္
ေထာက္ပံ့မည္ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ညီေနာင္အသင္းေတြရွိတယ္။ နယ္က ညီေနာင္အသင္းေတြ၊ဆန္ စပါးအသင္း
ေတြကို တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ခိုင္းတယ္။ အဲ့ကေနတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းသားစာရင္းေတြ ရလာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းခ်ဳပ္က မွန္ကန္တယ္ေထာက္ခံၿပီး၊ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္သြားမွာပါ”ဟု ဦးစိန္၀င္းလိႈင္က ေျပာသည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴမ်ား၊ သန္းေကာင္ စာရင္း၊ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ေထာက္ခံမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ခံထားသူ မျဖဴျဖဴသန္႔က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းထားရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေသာ လယ္သမားမိသားစုမ်ားက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားပါက သက္ဆုိင္ရာေဒသရွိ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္မူ ေရြးခ်ယ္ၿပီးျဖစ္၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံျခင္း မရွိ ေတာ့ေပ။

“တင္တုန္းကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးက လာေျပာလို႔ တင္လိုက္တာပဲ။ ဒီႏွစ္မွ တကၠသိုလ္ စတက္မွာ၊ အင္ဂ်င္နီယာလိုင္း
ေလွ်ာက္ထားတယ္၊ ေရြးခံရတယ္။ အေၾကာင္းျပန္တာလည္း အိမ္ကလူႀကီးေတြကတစ္ဆင့္ သိရတာပဲ၊ တင္တုန္း ကေတာ့ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ ေထာက္ခံစာေတြ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ၊ စာသင္ဖို႔ခက္ခဲတယ္ဆိုတဲ့ ဆရာမေတြ ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္လိုက္တာပါ”ဟု မျဖဴျဖဴသန္႔က ေျပာသည္။