ျပည္တြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ ေျဖရွင္းရန္မ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း သာသနာေရး၀န္ႀကီးဆို

ပရင့္ထုတ္ရန္

ျပည္တြင္းတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ အဆံုးသတ္မႈမရွိေသးဘဲ ေျဖရွင္းစရာမ်ား က်န္ေနေသးၿပီး ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္က ေအာက္တိုဘာ၂၃ တြင္ ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္းမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ မူလ မင္းကြန္းေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္
ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယက ဆရာေတာ္မ်ား သာသနာေရးရာမူ၀ါဒဆိုင္ရာမ်ား ေလွ်ာက္တင္မႈျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပႆနာေတြဟာ မီးၾကြင္းမီးက်န္ေတြ ရွိေနေသးပါတယ္။ အျမစ္မျပတ္ေသးပါဘူး။ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးက “ေအာက္ေျခကို မရွင္းျပဘဲ အေပၚပိုင္းမွာ ကိုယ္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြမ်ားလို႔ ျပႆနာေတြ
ေပၚေပါက္ေနရျခင္း ျဖစ္တယ္။ လတ္တေလာ ေပၚေပါက္ေနေသာ ရခိုင္အေရးအခင္းက အစျပဳၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ႏိုင္ငံ ေနရာေဒသအႏွံ႔မွာ ပဋိပကၡေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ အဲသည္ကေနၿပီးေတာ့ မိုင္းေတြ၊ ဗံုးေတြေထာင္
ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္”ဟုလည္း သံဃနာယက ဆရာေတာ္မ်ားအား ေလွ်ာက္တင္ ခဲ့သည္။