မဲမသမာမႈဟူေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ေနဆဲ

ပရင့္ထုတ္ရန္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။      ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းမ်ားကို ေကာ္မရွင္က အပိုင္းလိုက္ ထုတ္ျပန္ေနစဥ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္ ပါတီမ်ားကလည္း မဲမသမာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာတင္ျခင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေအာက္ေျခမွ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း စိစစ္ေနၿပီး ထုတ္ျပန္သြားရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ပါတီမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ေငြ ၁ဝ သိန္း အကုန္က်မခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အမႈႏိုင္ရန္ မေသခ်ာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုရန္ အဆင့္သို႔ မတက္လွမ္းၾကေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) DP (M) ကမူ စာတင္ျခင္း၊ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ အမတ္ေလာင္းမ်ား ရန္ကုန္႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ စုေဝးေဆြးေႏြးၿပီး မဲမသမာမႈမ်ားကို သတင္းစာရွင္းပြဲျဖင့္ မၾကာမီ လူထုသိေစရန္ ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

“ဒီေလာက္နဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ဘူး။ တရားစြဲလည္းပဲ သူတို႔မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြက ရွိၿပီးသားပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း တရားစြဲဖို႔က ၁ဝ သိန္း တင္ရမယ္။ အဲဒါမ်ဳိး။ အမွန္ကေတာ့ တရားမစြဲေအာင္ေပါ့ဗ်ာ။ တခါထဲ ပိတ္ထားလိုက္တာေပါ့ဗ်ာ” ဟု DP (M) ဥကၠ႒ ဦးသုေဝက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒ ၉၀ အရမူ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သူတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ကုန္က်မည့္ “အမႈစရိတ္” အတြက္ ေငြ ၁ဝ သိန္းစီ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ျပန္ထုတ္ယူခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီမိုကရက္ပါတီက လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္လံုးအတြက္ စုစုေပါင္း ၄၇ ဦး ဝင္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး ၂ ဦးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသၾကီး ၁ ဦးသာ အႏိုင္ရသည္။

ထို႔အတူ စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဝင္ၿပိဳင္သူ ညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဘိုေမာင္းကလည္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီက ၾကိဳတင္မဲလိမ္ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ပံုစံစာရြက္ျဖင့္ မဲဆြယ္ျခင္းတို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး၊ ေသဆံုးသူမ်ား၏ အမည္မ်ားျဖင့္လည္း ေကာ္မရွင္က မဲထည့္ခဲ့သျဖင့္ မနက္ျဖန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မယကသို႔ စာတင္မည္ဟု ဆိုသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္က ေသတဲ့ လူက ဦးလွလူနဲ႔ ေဒၚေသာင္းရ ၂ ေယာက္ ရွိတယ္။ အဲဒီႏွစ္ေယာက္ကို စာေရးကေန မဲစာရင္းထဲ ထည့္ၿပီး မဲေပးထားတာ။ ေပါင္းေတာင္ကူ ရယကစာေရးေပါ့။ သူက ေပါင္းေတာ္ကူ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉးေပါ့။ မဲစာရင္းေတြ ျပဳစုတာက ရယက စာေရးေတြက” ဟု သူက ေျပာသည္။

ၾကိဳတင္မဲမ်ားကိုလည္း နည္းဥပေဒ အခန္း ၁၂ အရ  လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ေပးရမည္ဟု ဖြင့္ဆိုထားေသာ္လည္း ၎အား ေခၚယူျခင္းမရွိဟုလည္း ဆိုသည္။

“အေရးယူေပးဖို႔ တိုင္တာေပါ့။ အမႈဖြင့္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အမႈသတ္သတ္ဖြင့္ရင္ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁ဝ သိန္း သြင္းရမွာ။ အဲဒီ ၁ဝ သိန္းကို မတတ္ႏိုင္ဘူးခင္ဗ်” ဟု သူက ေျပာသည္။ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားလွ်င္မႈ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေက်းရြာေကာ္မရွင္တို႔ကို တရားစြဲဆိုရမည္ဟု ဆုိသည္။

မဲမသမာမႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားမွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္မည့္အလား အလာရွိေနၿပီး ပါတီမ်ားကလည္း တဦးလွ်င္ ေငြ ၁ဝ သိန္း အကုန္ခံၿပီး စြန္႔စားရန္ လက္တြန္႔ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း UDP ပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးသိန္းတင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ သံုးသပ္ခ်က္သာ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး မဲမသမာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ စာတင္ျခင္း၊ တရားစြဲျခင္း ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။