သဘာ၀သံယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရခိုင္တြင္ ျပဳလုပ္မည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

သဘာ၀သံယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားရွိသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ရာတြင္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈႏွင့္မွ်တမႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္အတြက္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရး ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္သည့္ ၀ံလက္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးခိုင္ေကာင္း စံက မဇၥ်ိမကို ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္တြင္
ေျပာသည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ရခိုင္ေဒသရွိ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းျခင္း ျဖစ္ သည္။

ဦးခိုင္ေကာင္းစံက “ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ စီမံကိန္းေတြ မ်ားစြာရွိေနတယ္။ ဒါကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ အစိုးရၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ လူထုကလည္း မိမိရသင့္ရထိုက္တာကို သိေအာင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ားစုမွာ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ၎က “အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားေကာင္းဖို႔နဲ႔ ရသင့္ရထိုက္တာကို ေတာင္းဆိုရဲဖို႔ ျဖစ္သင့္တဲ့စီမံကိန္း မျဖစ္သင့္တဲ့ စီမံကိန္းကို သိျမင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ ပါတယ္”ဟုလည္း ဆက္ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ား၊ အထူး စီးပြားေရး ဇုန္မ်ား၊ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စေသာ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္
ျပည္သူၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရရွိေစရန္ ထိုသို႔ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ မကုန္ခင္ တစ္ၿမိဳ႕ခ်င္းစီသို႔ ရွင္းလင္းသြားမည္ဟုလည္း ဦးခိုင္ေကာင္းစံက ေျပာသည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ုံအေဆြးေႏြးပဲြကို တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ တစ္ရက္စီ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ကာ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ ဦးႏွင္းထြန္းတိုးက “ေျမာက္ဦးမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖို႔ရွိတဲ့ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္စီမံကိန္းဆိုရင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလိုပဲ ျမစ္ကိုျဖတ္ၿပီးတမံေဆာက္ရမွာ ဒါကို ျပည္သူက ျဖစ္သင့္ မျဖစ္သင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာထားဖို႔လိုတယ္၊ မသိရင္ အစိုးရ ကို ဘာမွမေျပာႏိုင္ဘူး လုပ္သလိုခံရမွာပဲေလ”ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (EITI) အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အဖြဲ႕၀င္ေလာင္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စက္တင္ဘာလတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ EITIအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကား ထားသည္။

သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕စည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင္တန္းေပးၿပီး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒီ ဇင္ဘာလတြင္ EITI ႐ံုးခ်ဳပ္ရွိရာ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံသို႔ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ၁၈ လအၾကာတြင္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိအစီရင္ခံစာကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အေန အထားျဖင့္ ေရးသားတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး EITI မွ ပညာရွင္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံသင့္/ မသင့္ကို တုံ႔ျပန္မည္ျဖစ္သည္။