၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မဇၥ်ိမ ကာတြန္းမ်ား

ပရင့္ထုတ္ရန္


အျပစ္ေတြခ်ည္း ခြင့္လႊတ္လို႔ မရဘူး ေျပာင္းလဲလာပါၿပီ အိႏၵိယ အေရွ႕ေမွ်ာ္ဝါဒ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း ငါတို႔ ဆက္ဆံေရး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” အစိုးရသစ္ ... လစ္ဗ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ... သႀကၤန္ ... ...