www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
ဗုဒၶဟူး, ၁၃ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၉

Mizzima Burmese

Home > အာေဘာ္ႏွင့္အျမင္ > ေဆာင္းပါး > ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဏာသိမ္းဖို႔ အခြင့္အေရး ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဏာသိမ္းဖို႔ အခြင့္အေရး ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ဒီေန႔ အခ်ိန္အခါမွာ ျမန္မာျပည္အေပၚ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြ ဆံုမိတဲ့အခ်ိန္တိုင္း ေဆြးေႏြးျဖစ္တဲ့ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုကေတာ့ စစ္တပ္ကေန ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အာဏာသိမ္းမယ့္အလားအလာ ရွိမရွိဆိုတဲ့ ကိစၥပါပဲ။ ေလ့လာ သံုးသပ္သူ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေနာက္ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ အာဏာသိမ္းဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အရွိဆံုးက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္ တဲ့။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဒီထက္ေတာင္နည္းတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ေလ့လာသံုးသပ္သူ အနည္းငယ္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ လံုးလံုးလ်ားလ်ားဆိုသလို က်ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ အာဏာသိမ္းပါ့မလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေမးစရာမလိုဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားေစတဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္က သူ႕ဟာ သူ အရွိန္ရခဲ့ပါၿပီ။ စစ္မွန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲအတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရလာပါၿပီ။ ဒီလိုအေန အထားမွာေတာ့ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္မလွည့္ဆိုတဲ့အေပၚမွာ အျမင္ႏွစ္မ်ဳိးကဲြသြားပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတိုင္မီက အေမွာင္ေန႔ရက္ေတြဆီကို ျမန္မာျပည္ျပန္သြားဖို႔ဆိုတာ မ်ဳိးကိုေတာ့ေတြ႕ျမင္ရဖို႔ ခက္ခဲသြားပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနအခ်ဳိ႕အရေတာ့ တပ္မေတာ္ကပိုၿပီးေတာ့ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မယ့္ အားထုတ္မႈေတြ
ေျခလွမ္းေတြကို ျပင္ဆင္လာႏုိင္ပါတယ္။

အထက္မွာဆိုခဲ့တဲ့ အေရးကိစၥကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအဆင့္နဲ႔ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး အဆင့္ေတြမွာ သံုးသပ္ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စည္းလံုးမႈႏွင့္
ျပည္တြင္းတည္ၿငိမ္မႈကို ေတာ္ေတာ္ေလးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ယခင္အစိုးရ
ေဟာင္းရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရး ဦးတည္ခ်က္ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့ၿပီးေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီလိုအခ်က္ေတြကို ၿခိမ္း ေျခာက္မယ့္ ဘယ္လို အေနအထား မ်ဳိးကိုမဆို ေတာ္ေတာ္ေလးစိုးရိမ္ႏိုင္သလို လိုအပ္တဲ့၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြလည္း လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ၎ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ခ်ီးမႊမ္းေထာပ နာျပဳခဲ့ၿပီး
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပင္ပမွ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚဟာလည္း ေမွးမွိန္သြားခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ေသာ္
ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ အမိန္႔အာဏာကို အသိမွတ္မျပဳတဲ့ သို႔မဟုတ္ လိုလိုလားလားလက္ခံျခင္းမရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕၀င္ေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနတုန္း ပါပဲ။ အခ်ဳိ႕က ဗဟိုအစိုးရကို စစ္ပဲြေတြ ဆင္ႏြဲေနပါတယ္။ က်န္တာေတြ ကေတာ့ နယ္ျခား စပ္တပ္ေတြအျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းၿပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ နည္းပညာပိုင္းအရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကို
ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔အေပၚမွာ မွီခိုဖုိ႔အတြက္သံသယျဖစ္ေန ရတုန္းပါပဲ။

ထို႔အတူ အတိတ္ကာလေတြတုန္းကလို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေထြေထြကိစၥရပ္ေတြေၾကာင့္ လူထုအံုၾကြမႈေတြ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာကေတာ့ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈေတြပါ။ ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ တိုးျမင့္လာေနတဲ့ လူအမ်ားရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ မေပးႏုိင္ျခင္းကလည္း ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရေစႏုိင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သမၼတ
ျဖစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ပိတ္ပင္မယ္ဆိုရင္လည္း ျပည္တြင္းမွာေရာ ႏိုင္ငံတကာမွာပါ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္
ေ၀ဖန္လာၾကမွာပါ။ ဒါဟာ တပ္မေတာ္ကို အေတာ္ေလးထိတ္ လန္႔ေစမယ့္အရာပါ။

ဖဲြ႕စည္းပံုအဆင့္မွာေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြဟာ သူတို႔ကို အမ်ဳိးသားေရးမွာ သီးသန္႔ေနရာေပး ထားတာကို
ျငင္းပယ္မယ့္ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြအေပၚမွာ စိုးရိမ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာတင္ ေဖာ္ျပထားတာ မဟုတ္ ပါဘူး။ သမၼတနဲ႔ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲတို႔ကလည္း ဒီအခ်က္ကို မၾကာေသးခင္က ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ စစ္တပ္အရာရွိအမ်ားစုဟာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာ၀န္ရွိတဲ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ယူဆပါက တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ရန္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရမယ္ဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အခန္းက႑အေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အေလးအနက္ ထားပါတယ္။

အကယ္၍ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနၿပီဆိုရင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ
ေတြ ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ - ပါလီမန္က ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်မယ္ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္အတြက္ ဘတ္ဂ်တ္ဘ႑ာေငြရရွိမယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြအေပၚမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တင္းၾကပ္မယ္ဆိုရင္
ျပႆနာတက္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ဖဲြ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ ၎ရဲ႕တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အသံုး အေဆာင္ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြကို ျငင္းပယ္တယ္လို႔ ခံစားရမွာကို စိုးရိမ္ႏိုင္ပါတယ္။

ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးအဆင့္မွာေတာ့ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ယခင္အစိုးရေဟာင္းရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ
ေအာက္မွာ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို တရားစဲြဆိုျခင္းမွ ၎တို႔ကို ကာကြယ္ေပးထားပံုရတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အပိုဒ္ကို ဖယ္ရွားဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္းကို သေဘာေတြ႕မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အကယ္၍ အတိုက္ခံ
ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ျမန္မာစစ္တပ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူေတြကို စစ္ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ တရားစဲြဆိုဖို႔ ျပန္လည္ အားထုတ္လာမယ္ဆိုရင္လည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ႏိုင္ပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ အျခား လားရာတစ္ခု ကေတာ့ တပ္မေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ အုပ္စု တစ္စုက လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေန တဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္ကို အရွိန္ေလ်ာ့ဖို႔ သို႔မဟုတ္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ အက်ဳိးခံစား ခြင့္ေတြနဲ႔ အခြင့္ထူးေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ပါပဲ။ ယခုလိုသံုးသပ္မႈမ်ဳိးက အငယ္တန္း အရာရွိ
ေတြက ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေျပာင္း လဲဖို႔ အဆိုျပဳေနတဲ့ လက္ရွိအေနအထားက ၎တို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္
ေဟာင္းေတြ ရရွိခဲ့တဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးေအာင္ျမင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ဳိး ေတြရရွိဖို႔ဆိုတာ ၎တုိ႔အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္အေပၚမွာ ဘ၀က်မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ သာဓကမ်ဳိးကို ေထာက္ျပေနပါတယ္။

တပ္မေတာ္က ယခင္အတိတ္တုန္းက လိုမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့တဲ့အျပင္ ၎ရဲ႕ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြကိုလည္း သိသိသာသာ ကန္႔ သတ္ထားႏိုင္ပါၿပီလို႔ ေျပာေနတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္လာမယ္ ဆိုရင္လည္း
ျပင္တြင္းျပည္ပ ႏွစ္ေနရာစလံုးကေန ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုံ႔ျပန္တာေတြကို ႀကံဳ ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အတူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလည္း အခ်ဳိ႕အရာရွိေတြက ေထာက္ခံေနပါတယ္။ ထုိ႔ အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အေနနဲ႔ အာဏာသိမ္း ျခင္းကေနရမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္နဲ႔ ဆိုးရြားတဲ့ စည္းကမ္းေဖာက္ ဖ်က္မႈအေျခအေနေတြ
ျဖစ္ေစႏိုင္တာကိုလည္း ခ်ိန္စဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ဘယ္လို အေျခအေနမ်ဳိးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အာဏာသိမ္းဖို႔ တစ္ခုတည္းကို အားကိုးဖို႔ မလိုပါဘူး။ သမၼတနဲ႔ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေတြအေပၚမွာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေအာက္မွာ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲက သမၼတကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို တရား၀င္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါတယ္။

ခုခ်ိန္ထိေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြကို အမွန္တကယ္ ရယူစရာမလိုပဲနဲ႔ သိသာတဲ့ လႊမ္းမိုးမႈ
ေတြ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရကိုလည္း စစ္တပ္နဲ႔ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြက ႀကီးစိုးၿပီးပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္မွာ ရွိတဲ့၀န္ႀကီး ၄၆ ေယာက္မွာ ၃၇ ေယာက္က တပ္မေတာ္ကပါ။ ၎တို႔ အထဲကငါးဦးက တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲပါပဲ။ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခုက အေရးပါ၀န္ႀကီးေတြကလည္း အရပ္သားက တစ္ေယာက္ တည္းျဖစ္ၿပီး က်န္ တာေတြက အၿငိမ္းစားယူခဲ့တဲ့ စစ္မႈထမ္း ေဟာင္းေတြပါ။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ ၂၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း တပ္မေတာ္သားေတြအတြက္ ထာားရွိေပးထားပါ တယ္။ အစိုးရကိုေထာက္ခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွာလည္း စစ္မႈ ထမ္းေဟာင္း အမ်ားစုပါ၀င္ၿပီး အစိုးရရဲ႕ အႀကီး တန္းအရာရွိ ေနရာအားလံုးရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို ၀န္ထမ္းေဟာင္းေတြက ေနရာယူထားတာပါ။

အခ်ဳိ႕ေသာ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူေတြကေတာ့ ဒီထက္တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ေျပာၾကတာကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖဲြ႕ဟာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု လိုမ်ဳိး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ႏိုင္ငံေရးအရ အသံုးခ်ၿပီး အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရရဲ႕မ်က္ႏွာဖံုးနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို တပ္မေတာ္ကဆက္ လက္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ တယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒီလိုေျပာဆိုမႈေတြသာ မွန္မယ္ဆိုရင္ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သူတို႔အလိုရွိတာကို ရရွိဖို႔ အတြက္ လက္ရွိ စနစ္ကို အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့အတြက္ အာဏာသိမ္းစရာ မလိုပါဘူး။ အေျခအေနက ဒီထက္ ပိုရႈပ္ေထြး သြားမယ္ဆိုတာကို ေျပာစရာေတာင္ မလိုေတာ့ ပါဘူး။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြခဲ့သူေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ လက္ရွိအခ်ိန္ မွာေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို စစ္တပ္ကခ်ည္း လံုး၀ဥသံု လႊမ္းမိုးထားလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။

သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ဆံုးျဖတ္ခြင့္အရွိဆံုးသူအျဖစ္ ဆက္ရွိေနပါေသး တယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့တာကို သတိရမိပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အစိုးရကို ၎ရဲ႕ တပ္မေတာ္နဲ႔ သေဘာတူညီမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘဲနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ ဘူးဆိုတာပါပဲ။

(lowyinterpreter.org မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ Griffith Asia Institute မွ သုေတသနျပဳလုပ္ေနသူ Andrew Selth ရဲ႕ Burma: What chance another coup ကို ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။)