တ႐ုတ္တို႔၏ မာဆတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ လိႈင္းတြန္႔စီးပြားေရး

ပရင့္ထုတ္ရန္

လူအမ်ားစုက ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တြဲျမင္တတ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ စီးပြားေရးအရ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္။ အေမရိကန္အပါအ၀င္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ယင္းလမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္ပင္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္း (institutions) မ်ားကလည္း
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစၾကသည္ပဲျဖစ္သည္။  

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေလာက္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီကို စိန္ေခၚခဲ့ေသာစနစ္ႀကီးတစ္ခု ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ေစ်းကြက္ ကို အစိုးရကအျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ၊ ျပည္သူပိုင္ျပဳလုပ္ေရးဟူေသာ အသံေတြႏွင့္ ေခတ္စားခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္ေအာက္တြင္ ႐ုရွားႏွင့္ အေရွ႕ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား၊ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားစသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကတန္းစီၿပီး လိုက္ပါခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းစနစ္ႀကီးမွာ က်ဆံုးသြားခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘာလင္တံတုိင္းၿပိဳက်၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္႐ုရွားအင္ပါယာလည္း ၁၅ ႏိုင္ငံအထိ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကေတာ့ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္္၏ ေလးမ်ဳိးေခတ္မီေရးႏွင့္ (ေလးမ်ဳိးေကာင္းစံဟုလည္းေခၚ ၾကသည္။) အတူႏိုင္ငံကို ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဘက္မ်က္ႏွာမူခဲ့သည္။ စီးပြားေရးအရ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ကြန္ျမဴနစ္လက္က်န္တစ္ပါတီ အာဏာရွင္အစိုးရ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းက ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာရွင္ ဆန္ေသာ အရင္းရွင္စနစ္ကတကယ္အလုပ္ ျဖစ္ပါသလား။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရး အံ့ဘနန္းတုိးတက္မႈသည္ လူ႔သမိုင္းတြင္အျမန္ဆံုးႏွင့္ အတိုးတက္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ကမၻာတစ္၀န္းကပင္ အံ့ၾသခဲ့ ရသည္။ တ႐ုတ္ပံုစံ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု လူမ်ားကပင္
ေတြးထင္ခဲ့ၾကသည္။ အေနာက္တိုင္း ဒီမိုကေရစီ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အလုပ္မျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ပံုစံ
ေရရွည္စီးပြား စီမံကိန္းမ်ားက အေနာက္ကိုကိုင္ လႈပ္ႏိုင္မည္လားဟု ေတြးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ က စတင္ၿပီး တ႐ုတ္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈက တစ္၀က္ခန္႔က်ဆင္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာ စိန္ေခၚခံ ခဲ့ရသည္။

ယခုကဲ့သို႕ တ႐ုတ္ျပည္ စီးပြားေရးက်ဆင္းရျခင္း၏ ရလဒ္ကကမၻာ့စီးပြားေရးကို အႀကီးအက်ယ္ ႐ုိက္ခတ္ခံရသလို၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အုပ္စိုးမႈသည္လည္း စိန္ေခၚခံရမည့္သေဘာျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုနီးပါး စီးပြားေရးတိုးတက္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သည္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈတို႔ကို စနစ္တက် တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ပို႔ကုန္ ဦးစားေပး မူ၀ါဒကို
ေဇာင္းေပးခဲ့သည္။ တျခားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူသည္ကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကသူတို႔၏ ရင္းျမစ္မ်ားကို
ေလာင္စာ၊ အစား အစာကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္မသံုးဘဲ အထူးစက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေ၀းေျပး လမ္းမမ်ား၊ မီးရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယခုအခါ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး၊ မၾကာမီ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုျမႇဳပ္ႏွံ လာႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးဆံုး စီးပြား ေရးအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံျဖစ္လာေနသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြမွာမႈ အလယ္အလတ္ စားႏိုင္ငံတစ္ခုအေနသာ ရွိေနေသးသည္။

တ႐ုတ္စီးပြားေရး တိုးတက္ႏႈန္းမွာမၾကာေသးခင္က စတင္က်ဆင္းလာေနသည္။ ကမၻာ့ေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္း၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ေနာက္လာမည့္ ႏွစ္,ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ၇ ဒသမ ၇၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသာ တုိးတက္မည္
ျဖစ္သည္။ ယင္းစီးပြားေရး တိုးတက္ႏႈန္းထက္လည္း ပိုမိုနိမ့္က်ဖို႔သာရွိေန သည္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ တ႐ုတ္ တစ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္သည္ မၾကာေသးမီ ကာလမ်ားအတြင္း အမွားအယြင္းမ်ား ရွိလာေနေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းစတင္႐ုိက္ခတ္သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္ေနရာမွ စတင္က်ဆင္းလာသည္။ ယင္းျပႆနာကို တ႐ုတ္က ေခ်းေငြ ပိုမို
ေခ်းျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအရတိုးတက္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္ အားေပးခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္ခုက ေစ်းကြက္၏ ဟန္ခ်က္ကို တိမ္းေစာင္းသြားေစခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည္က ေခ်းေငြအမ်ားအျပား ထုတ္ေခ်းေနျခင္းႏွင့္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို
 ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး၊ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္လုပ္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္း ေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္ပို႔ေနသူမ်ားအား မ်က္ႏွာသာေပးမႈကို ရပ္တန္႔ၿပီး၊ ျပည္တြင္းသံုးစြဲမႈ
ျမင့္မားလာရန္ အားေပးဖို႔ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးစနစ္ေဟာင္းႏွင့္ အသားက်ေနသူမ်ားကေတာ့ အေျပာင္းအလဲကို ခုခံလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရအေနႏွင့္ ပါတီတြင္း ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ဆက္သြယ္ေနေသာ စီးပြားေရးအင္အားႀကီး အုပ္စုမ်ားကိုဆန္႔က်င္ႏုိင္မည္လား ဆုိသည္ကေတာ့ ေမး ခြန္းထုတ္စရာ ရွိေနသည္။

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အဓိကအားသာခ်က္မွာ မိမိ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ေကာင္းစြာ သိျမင္ နားလည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္သူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခါ့ခ်င္က မၾကားေသးခင္က တ႐ုတ္ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လမ္းစဥ္အသစ္အရမူ စီးပြားေရး၏ အဓိက အေရးႀကီးေသာက႑မ်ားကို ေစ်းကြက္အင္အားစုမ်ားထံ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္း စားသံုးသူမ်ားကို မက္လံုးေပး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္သူ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မည္မွ် အထိအေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ကိုေတာ့ မသိႏိုင္ေသးေပ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၀မ္က်ားေပါင္ လက္ ထက္ကလည္း အလားတူေ၀ဖန္ခဲ့၊ လမ္းညႊန္ ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္ထည္ေတာ့ ေပၚမလာခဲ့ေပ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္သည္မွာလြယ္ကူသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ေရရွည္အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ေရတိုနာက်င္ ခံရၿမဲ ျဖစ္သည္။ အိႏိ္ၵယ၊ ဘရာဇီး၊ ေတာင္အာဖရိက ကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားလည္း စီးပြားေရး က်ဆင္းေနသည္ပင္။ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္လာတိုင္း ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေရွာင္ၾကဥ္ၿမဲျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တ႐ုတ္ျပည္အေနျဖင့္ မူ၀ါဒ အသစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက စီးပြားေရး ဆက္လက္တိုးတက္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္တ႐ုတ္ျပည္အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အသစ္မ်ား အား ခ်မွတ္ဖို႔လိုအပ္ေနသည္။ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ စီး ပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ဆက္လက္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက တ႐ုတ္ပံုစံစီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ဟူသည္တိုး တက္ေသာ္လည္း ယာယီမွ်သာဟု ေျပာၾကမည္ ျဖစ္သည္။

Ref : CHINA AT A CROSSROAD
By Fareed Zakaria