www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
ဗုဒၶဟူး, ၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉

Mizzima Burmese

Home > အာေဘာ္ႏွင့္အျမင္ > ေဆာင္းပါး > စားသံုးသူကိုႀကိဳးနဲ႔တုပ္ လုပ္ခ်င္ရာကိုသူတို႔လုပ္

စားသံုးသူကိုႀကိဳးနဲ႔တုပ္ လုပ္ခ်င္ရာကိုသူတို႔လုပ္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

သူမ်ားတကာကဲ့သို႔ ေခတ္မီေအာင္ ၾကားဖူးနား၀မွန္သမွ် ေလးေလးနက္နက္မသိ၊ မရွိ၊ လိုုက္လုပ္ျခင္းကို ဂ်ဳန္းတို႔လို Like the Joneses ဟုေခၚသည္။ ဒါက ႐ိုး႐ိုးသိမ္ငယ္စိတ္  inferior complex ေၾကာင့္ တစ္ဆက္တည္းေသာ
ျမက္ခင္းျပင္ျဖစ္ပါလ်က္ ဟုိဘက္အိမ္ကျမက္ကပိုစိမ္းတယ္ my neighbours grass is greener ဟု ထင္တတ္ျခင္းထက္ အနည္းငယ္ပိုသည္။ ကိုယ့္ထက္ အနည္းငယ္ခ်မ္းသာသူ၊ ပညာတတ္သူ၊ ၾသဇာရွိသူကို အရွိထက္ပိုမိုအထင္ႀကီးျခင္း၊ ကိုယ့္ထက္ ႏုံခ်ာသူကို အထင္ေသးျခင္း Snobbery မွ လာသည္ဟု ဆိုရမည္။ ယင္းသည္ မလိုအပ္ဘဲေခတ္မီေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာသူ ေခတ္မီသူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပစားသံုးလုပ္ကိုင္မႈ conspicuous consumption ကို ျဖစ္ေစသည္။ ၁၈၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ၀ိတိုရိယ ေခတ္ကိုသေရာ္သည့္ အေမရိကန္
ေဘာဂေဗဒပညာေက်ာ္ ဗက္ဗလင္ Thorstein Veblin  ထုတ္ေဖာ္သည့္ ေ၀ါဟာရႏွင့္သီအိုရီ ျဖစ္သည္။

မေကာင္းျမင္ျခင္း မဟုတ္

အေနာက္ဒီမိုကေရစီတြင္ စားသံုးသူအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးမ်ား consumers right activities ေခတ္ စားခဲ့သည္မွာ ၁၉၅၀-၆၀ ခုႏွစ္မ်ားကပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီတြင္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေရာက္ၿပီ။ လႊတ္ေတာ္
ေတြေပၚၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ေရးလိုက္မဟဲ့ဆိုေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတြင္ စားသံုးသူအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးဥပေဒ (ၾကမ္း) လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ပါ၀င္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေကာ္မတီတို႔ ေတြ႕လိုက္သည္ႏွင့္ စတင္ေျပာျဖစ္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ခ်ျပလာခဲ့ပါၿပီ။ အေတြ႕အႀကံဳရင့္ ဥပေဒျပဳသမားမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္ႀကီးမ်ား စိုးရိမ္ေလ့ရွိၾကသည္မွာ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္သည္ ျပည္သူကို အက်ဳိးထက္ အျပစ္ျဖစ္သြားေစႏိုင္ ျခင္းၾကားမွ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီႀကီးထြားၿပီး စားေပါက္ထြင္ ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ (၁၉၆၂-၁၉၈၈)ႏွင့္ (၁၉၈၈-၂၀၁၁) ကာလမ်ားတြင္ ထိုသို႔အျဖစ္မ်ားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ မတ္လ(၃၁)ရက္မွ ယေန႔တိုင္ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲၾကာမွ် သက္တမ္းရွိလာခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ေခတ္တြင္ ခုတ္ရာတလြဲ ရွရာတျခား၊ မထိေရာက္ေသာ၊ မျပတ္သားေသာ၊ အားမရေသာ၊ ဥပေဒတစ္ခုအတြင္း ညီညြတ္မႈမရွိေသာ၊ ဥေပဒတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ညီ ညြတ္မႈမရွိေသာစသည့္
ျပႆနာမ်ားစြာကို ႀကံဳေတြ႕ဖန္တီးမိသလို ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံၾကရမည္။

လက္တန္းေျပာရလွ်င္ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ၾကသည့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံျခား (သား) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသား/ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပ ခြင့္ဥပေဒ၊ ယေန႔ ခရီးတစ္၀က္သာရွိေသးသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားအက်ဳိးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒ ၾကမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္း၊ အစရိွသည္တို႔အေပၚ ျပည္သူ၊ သက္ဆိုင္သူ ကိုယ္ က်ဳိးစီးပြားအုပ္စု၊ ပညာရွင္ အခ်ဳိ႕ၾကား၌ က်နပ္မႈေကာင္းစြာမရၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရၾကရသည္။ အုပ္စုစိတ္ ႏွင့္ဘက္လိုက္ရပ္တည္မႈ Prejudice and Bias ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ႐ိုးသားစြာေက်နပ္မႈမရျခင္းကို ဆိုလုိပါသည္။

ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ႀကိဳးနီေလွ်ာ့

အနိမ့္ဆံုးဥပေဒတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအလုပ္အမ်ဳိးအစားအရ တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္(၈)နာရီအတြက္ သတ္မွတ္ ေပးခ်က္ကို မေတြ႕ရဘဲ (ထိုင္းတြင္ ဘတ္ ၂၀၀ စသည္ျဖင့္ရွိသည္။) သက္ဆိုင္ရာေဒသ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္ၾကရန္ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ဳိးသည္ မျပတ္သား၊ မထိေရာက္၊ အလုပ္သမား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္သလို မျဖစ္ပါ။

ထိုနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဘာအဖြဲ႕အစည္း ညာအဖြဲ႕အစည္း စသည္တို႔က ဆံုးျဖတ္မည္။ ယင္းတို႔ေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္တို႔က ေလ့လာမည္- ညႇိႏိႈင္းမည္၊ တင္ျပမည္၊ ယင္းတို႔သည္ အၿပီးသတ္ Final ျဖစ္သည္စေသာ စာသားမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ဥပေဒ မ်ားစြာကို ေတြ႕ရသည္မွာ ေခတ္ေဟာင္း၊ လူေဟာင္း၊ အေလ့အက်င့္ေဟာင္း၊ သင္ၾကားမႈေဟာင္းမ်ားမွ မလြတ္ေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

ယခုစားသံုးသူအခြင့္အေရး ဥပေဒၾကမ္းသည္ ေခတ္မီဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းျပလိုေဇာျဖင့္ လုပ္ထား ပံုသာရသည္။ စားသံုးသူအခြင့္အေရး ကာကြယ္သည္ထက္ စားသံုးသူတာ၀န္ကို ျပန္ေထာက္ျပကာ
ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာက်မည့္အေရး ထုတ္လုပ္၊ တင္သြင္း၊ ခင္းက်င္း၊ ေရာင္းခ်၊ ေၾကာ္ျငာသူတို႔အေပၚ မွားယြင္းစြပ္စြဲမိသည့္အေရး စသည္တို႔အား ဥပေဒအရ ညႇာမည္မဟုတ္သည့္ သေဘာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ပိုမို ေတြ႕ရသည္။

ဥပေဒတြင္ ထုတ္လုပ္၊ တင္သြင္း၊ သယ္ယူ၊ သုိေလွာင္၊ ေရာင္းခ်၊ ေၾကာ္ျငာသူတို႔က ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းရန္က အစ နားလည္သိရွိၿပီးသူမ်ားျဖစ္ကာ စားသံုးသူတို႔အေပၚ တာ၀န္ခံရမည့္အေရးထက္ ခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုေပးထားသလို ေတြ႕ရသည္။ ထံုးစံအတိုင္း အမ်ဳိးသား စားသံုးသူ အကာ အကြယ္ေပးေရး ဥဲီးေဆာင္ေကာ္မတီႀကီးႏွင့္ ေအာက္ခံအဖြဲ႕မ်ား၏ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၱရားႀကီးကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ။