ႀတိ ပါဝါအားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရဖြယ့္ ခရီး

ပရင့္ထုတ္ရန္

Caroon-3
လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ေလာက္က ျမန္မာသူငယ္ခ်င္းမ်ားေန႔ ဝဘ္ဆုိဒ္ (friendsdaygroup.ning.com) မွာ ေဆာင္းပါး
အနည္းငယ္ ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ တိတိက်က် ေျပာရရင္ေတာ့ ''ပြဲေတာ္'' ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ႏွစ္ပုဒ္ ''ဗ်ပ္ေစာင္းသံ
ႏွင့္ ဘင္သံႏွင့္'' ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ႏွစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲေတာ္ေခါင္းစဥ္နဲ႔ကေတာ့ အၿပီးသတ္ခဲ့ ၿပီး ဗ်ပ္ေစာင္းသံႏွင့္ဘင္သံႏွင့္ကုိေတာ့ အၿပီးမသတ္ရဘဲ ဒီအတုိင္း ရပ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ပြဲေတာ္မွာက လြန္ခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကမၻာႀကီးကို အုိင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီ ဦးေဆာင္တြန္းေရႊ႕ခဲ့ၾကမႈနဲ႔ ျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ အေရြ႕ေတြကုိ ေရးျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ဗ်ပ္ေစာင္းသံႏွင့္ ဘင္သံႏွင့္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးစာမ်က္ႏွာအေၾကာင္း တို႔ထိျဖစ္ခဲ့တာပါ။

အခု လတ္တေလာကာလကုိ ကြၽန္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေနျဖစ္ေတာ့ အဲဒီေဆာင္းပါးေတြထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ ေတြးခဲ့ မိတာေတြကို ျပန္သတိရမိၿပီး အခု ေဆာင္းပါးကုိခ်ေရးဖုိ႔ ႀကိဳးစားမိျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စကားဦး အေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ဝန္ခံ ထားခ်င္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ ေဆာင္းပါးဟာ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအတြက္ မဟုတ္ဘဲ အေျပာင္းအလဲ ကာလရဲ႕ တုန္ခါမႈေတြမွာ ဘယ္လိုအသံထြက္ျပလုိ႔ ထြက္ျပရမွန္း မသိေတာ့ဘဲ ေဝဝါး
ေနၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္လို မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ရင္း ျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။

ပြဲေတာ္ ''ေဆာင္းပါးမွာ ကြၽန္ေတာ္ကမၻာႀကီးကုိ သားေရက်က္ဗံုတစ္လံုး'' လို႔ တင္ စားခဲ့ပါတယ္။ အသံထြက္ဖုိ႔ အတြက္ တုန္ခါမႈရွိရၿပီး၊ တုန္ခါမႈျဖစ္ေပၚဖုိ႔အတြက္ တီးခတ္သူ ရွိရတဲ့ အေနအထားကုိ ေျပာခ်င္ခဲ့ျခင္းပါ။ ဗ်ပ္ေစာင္းသံနဲ႔ ဘင္သံမွာေတာ့ အားလံုး သိၾကတဲ့အတုိင္း လင္းယုန္နဲ႔နဂါးၾကား ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပိ ျပားမသြားဖုိ႔ ဉာဏ္မီသေလာက္ ေတြးၾကည့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အေျပာင္းအလဲကာလကုိ ေရာက္ရွိေနၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိ အသံထြက္ၾကမလဲဆုိတာကိုလည္း မျဖစ္မေနေတြးၾကရၿပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ စစ္တပ္ေနာက္ခံ အရပ္သားအစုိးရ တက္လာအၿပီးမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထြက္ေပးေနၾက
ရတဲ့ အသံေတြကေတာ့ ႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာနည္းနည္းနဲ႔ ေသြးပ်က္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာေတြက မ်ားမ်ားျဖစ္ေနတယ္လုိ႔
ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ခပ္ေစာေစာကာလေတြတုန္းကေတာ့ '' ဒါေတြဟာ အေျပာင္းအလဲကာလရဲ႕ ျဖစ္႐ုိး ျဖစ္စဥ္ေတြပဲ၊ အစိုးရ သက္တမ္းမရွည္ၾကာေသးေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနသင့္ေသးတာပဲ '' လို႔ ကြၽန္ေတာ္က ခံယူထားခဲ့ မိပါတယ္။ အခုအေျခအေနမွာေတာ့ ထြက္ေနရတဲ့ အသံေတြကလညး္ ပိုပိုၿပီးဆိုးရြားလာသလို၊ အသံထြက္ေပးေနတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္အခ်ိဳ႕ခမ်ာလည္း ေမာဟုိက္ ႏြမ္းေဖ်ာ့လုလု အေျခအေန ေရာက္ရွိေနၿပီလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့
ေတြးမိလိုက္ပါတယ္။

ခုနက ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲ ကာလရဲ႕ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ေတြလို႔။ ဘယ္ႏိုင္ငံမ်ဳိးမဆို ဘယ္လို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးမဆုိ အေျပာင္းအလဲဆုိတာ ရွိကုိ ရွိၾကရပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲမရွိတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မ်ဳိးဟာ တုိးတက္မႈကင္းမဲ့ၿပီး ''ရပ္တန္႔ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (Static Society) ပဲ မဟုတ္လား။ ဟုတ္ၿပီ၊ အဲဒီလိုဂုဏ္သိကၡာမဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးမျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အေျပာင္းအလဲကာလဆုိတာမ်ဳိးကုိ မျဖစ္မေနလက္ခံရဲၾကဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကဲ လက္ခံၿပီပဲ ဆုိပါစုိ႔။

လက္ခံလုိက္ရတဲ့ အေျပာင္းအလဲ ကာလ အေျခအေနနဲ႔အတူ မလြဲမေသြလုိက္ပါလာမွာကေတာ့ ''အေျပာင္းအလဲ ကာလရဲ႕ အက်ပ္အတည္း''ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျငင္းဆန္ခ်င္လုိ႔ မရပါဘူး။ အေျပာင္းအလဲကုိ လိုလားျခင္းေနာက္မွာ အက်ပ္အတည္းေတြကုိ ရင္ဆုိင္ရဲျခင္းကလည္း ရွိကုိရွိေနရမယ့္အရာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေျဖသာစရာရွိတာက ဒီအက်ပ္အတည္းဟာ တုိးတက္လုိ
ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းမွာရွိရမယ့္ အေျပာင္းအလဲကာလကုိ လက္ခံၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ရလာတဲ့ အက်ပ္အတည္းဆုိတာ ေသခ်ာေနလို႔ပါပဲ။ အေျပာင္းအလဲကုိ လက္ခံႏုိင္သူ လက္မခံႏိုင္သူ၊ အေျပာင္းအလဲ မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးကုိပါ ေကာင္း မြန္လာဖို႔ ဦးတည္သူ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ပြဲလန္႔တုန္း ဖ်ာခင္း႐ံုမက ၿခံဝုိင္းပါ ခတ္ခ်င္သူစသည္ျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာပဲ အခ်င္းခ်င္းဆြဲငင္ၾက နီးကပ္ၾက၊ တြန္းကန္႐ုန္းထြက္ၾက
ေဝးကြာၾက၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မ်က္ေမွာက္မွာ ျမင္ေတြ႔ေနၾကရတဲ့အတုိင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ သိပ္အလွမ္းမေဝးတဲ့ ႏိုင္ငံနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕မွာေတာင္ အခုလို အက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၾကရတဲ့အခါ လြယ္ ကူ႐ုိးမရွိခဲ့ၾကတာကုိ ၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုိ ဘယ္လိုစံနစ္မ်ဳိးမွာမွ ထဲထဲဝင္ဝင္ အဆီအေငၚမတည့္ဖူးတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ဳိးလူ႔အဖြဲ႔အစည္း မ်ဳိးအတြက္ေတာ့ ေတြးထားႏိုင္တာထက္ ပုိမုိခက္ခဲၾကမ္းတမ္း
ေနမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အက်ပ္အတည္းေတြကို ပုိၿပီးသိပ္သည္းေအာင္ လွမ္းေထာက္ထားတာ ေတြကလည္း ရွိပါတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု စံုလင္ၾကြယ္ဝလွစြာေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ လိုအင္မ်ား၊ အေျပာင္း အလဲ ကာလအထိ မေျပာင္းလဲေသးေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပႆနာမ်ား၊ ပညာေရးစံခ်ိန္ညႊန္းမပီျပင္မႈမ်ား၊ အာရွပစိဖိတ္ေဒသရဲ႕ စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း (ဖြင့္မေျပာသာေသာ အျခားအေရးမ်ားအရေသာ္ လည္းေကာင္း) မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေနအထားကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ထားမႈ၊ လူဦးေရေပါက္ကြဲလုလု အိမ္ နီးခ်င္းမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံ့နယ္နိမိတ္ဟာ အခ်ဳိးအဆ မ်ားမ်ားထိစပ္
ေနမႈ စသည္ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တည္ေနရာနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာရပ္မ်ားေၾကာင့္ ရရွိထားတာေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုမဟုတ္တဲ့ (ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္) အျခားေထာက္ပ့ံမႈတစ္ရပ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္က ခ်ျပခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါက အမ်ဳိးသားေရးဝါဒပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒလုိ႔ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္းက အေျခအေန တခ်ဳိ႕ကုိမ်ား ေျပးျမင္မိၾကမလားပဲ။ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ညႊန္းျပခ်င္တဲ့ အဝန္းအဝုိင္းက ဒီထက္ပုိၿပီး က်ယ္ေျပာပါတယ္။

ကမၻာ့သတင္းရင္းျမစ္မ်ားနဲ႔ မ်က္ျခည္မျပတ္သူတုိင္း သိၾကမွာပါ။ ေနာ္ေဝပစ္ခတ္မႈ၊ ဆြီဒင္အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ လန္ဒန္နဲ႔ ပါရီတုိ႔မွာျဖစ္ေနတဲ့ လူမ်ဳိးေရးဆန္႔က်င္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား။ ဒါေတြက ျဖစ္ၿပီးတာေတြေပါ့ေလ။
ေနာက္ထပ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ကုိ ေဟာဒီ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ ရာစုဟာ အမ်ဳိးသားေရးအေျခခံတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆစနစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ရႈေမွ်ာ္ခ်က္ေတြ အသက္ဝင္လာဖြယ္ရာ ရွိေနျခင္းပါ။