ျပည္သူ႔တန္ဖိုးနဲ႔ ျပည္သူ႔တာဝန္ သိေစခ်င္

ပရင့္ထုတ္ရန္

စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရမည္ဆိုတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနေၾကာင္းကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။

က်မတို႔ ရန္ကင္းမွာ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ စီမံကိန္းမ်ားခ်ၿပီး တိုက္ခန္းေဟာင္း မ်ားမွာ ေနထိုင္ၾကသူေတြကို တိုက္အသစ္ႀကီးမ်ားေပၚ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးေနပါတယ္။ (ခိုင္ခန္႔မႈကို စနစ္တက် တိုင္းတာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသး
ေသာ္လည္း) ေကာင္းမြန္သည့္ ဘဝျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္သာပါတယ္။

သို႔ပါေသာ္လည္း ရန္ကင္းေစ်းအနီးမွာ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ အိုးအိမ္စီမံကိန္းအတြက္ တာဝန္ေပးထားတဲ့ ေဆာက္လုပ္
ေရး ကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔အတြက္ ကုန္က်စားရိတ္ သက္သာေစရန္ကိုသာ ဦးစားေပးျပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေပၚ
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ေနမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈေနပါတယ္။

ထိုေဆာက္လုပ္ေရးဝင္းအတြင္းမွာ အလုပ္သမားမ်ားကို မိသားစုမ်ားအလိုက္ တဲထိုးၿပီး ေနထိုင္ေစပါတယ္။ ဒီဝင္း အတြင္း ေနထိုင္တဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ သူတို႔၏ ေန႔တြက္ကို ျပင္ပမွလာတဲ့ အလုပ္သမားတို႔ထက္ က်ပ္ ၅ဝဝ ေလွ်ာ့ ၍ ယူရပါတယ္။ ယူေပ်ာ္ပါတယ္။ ၎တို႔အတြက္ မီး ခိုးသြယ္တန္းေပးတာ၊ ေရပိုက္လိုင္းမ်ား ေဖာက္၍ သံုးေစတာ တို႔ဟာ တေန႔ ေငြက်ပ္ ၅၀၀ မက တန္လွပါတယ္။

ဒီအလုပ္သမားေတြရဲ႕ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္မႈက အနီးပါတ္ဝန္းက်င္ရွိ တိုက္မ်ားေန ျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒါကို သည္းညည္းခံႏိုင္ခဲ့ပါေသးတယ္။

အခု မိုးရာသီသို႔ ေရာက္ခဲ့ပါျပီ။ ေစ်းစည္ကားခ်ိန္ပါ မေရွာင္၊ ကားႀကီးေတြနဲ႔ အတင္းဝင္ၿပီး အုတ္သဲေက်ာက္ ခ်ထားမႈ မ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားလည္း မၾကာခဏ ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ဒီကားႀကီးမ်ားေၾကာင့္ လမ္းေတြလည္း ခ်ိဳင့္ထၿပီး ဗြက္ေပါက္ေနခဲ့ပါျပီ။ ေစ်းသည္ေတြလည္း ေစ်းကြက္ ေပ်ာက္ခဲ့ရပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ မေနႏို္င္တဲ့ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက လမ္းသြားလို႔ ရေအာင္ ျပဳျပင္ေပးဖို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝင္းအတြင္း သြားေျပာတဲ့အခါ မေခ်မငံ ျပန္ေျပာလႊတ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

တေန႔ က်မ ေစ်းအသြား မိုးရြာထားလို႔ ေခ်ာ္ေနတဲ့ ေစ်းလမ္းေပၚမွာ ကိုယ္ဝန္သည္တဦးက သတိႀကီးစြာထား၍ လမ္းသြားေနစဥ္ သဲကားၾကီးတစီးက အတင္းခ်ိဳးဝင္တဲ့အတြက္ ထိုကိုယ္ဝန္သည္ အမ်ိဳးသမီးမွာ လဲမသြားေပမယ့္
ေျခေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီျမင္ကြင္းကို ျမင္ရတဲ့ က်မ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ေစ်းမွအျပန္ က်မ၏ ေျခလွမ္းေတြဟာ ထိုေဆာက္လုပ္ေရးဝန္းအတြင္းကို ဦးတည္ ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ တဲေရွ႕က လူတစုကို ဆိုဒ္တာဝန္ခံ မည္သူလဲ လို႔ ေမးေတာ့ အတြင္းမွာ ထိုင္ေနသူတဦးကို လက္ညိွးထိုးျပၾကပါတယ္။ အဲဒီ လူက ေဒါသတၾကီးနဲ႔ ထလာတဲ့ၿပီး “ဘာကိစၥလဲ၊ ေျပာ” လို႔ ေမးပါတယ္။ က်မက ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ လမ္းမ်ားဗြက္ေပါက္ ၍ သြားမရေအာင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါ က်မ စကားကိုေတာင္ ဆံုးေအာင္မေစာင့္ေတာ့ဘဲ “ျပင္မေပးႏိုင္ဘူး။ ဒီမွာ လုပ္ေနတာ ကုမၸဏီ ၆ ခုရွိတယ္” လို႔ ဘုေျပာပါတယ္။

က်မက “ဦးေလးနာမည္ ဘယ္လိုေခၚသလဲ”လို႔ ေမးတဲ့အခါ “ဘာလဲ၊ တိုင္မလို႔လား။ ငါ့နာမည္ ------ ၊ တိုင္ခ်င္ရာတိုင္၊ သမၼတႀကီးကို တိုင္ခ်င္လည္းတိုင္၊ ဘယ္သူ႔မွ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။ က်မလည္း အလြန္ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့သူနဲ႔ ဆက္ မေျပာလိုေတာ့တာနဲ႔ တဲေပၚမွာ ေရးထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကို ဖ်က္ကနဲၾကည့္ၿပီး လွည့္ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ လူဟာ ------- ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွ တာဝန္ခံႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ လူမႈေရး တာဝန္ သိတတ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (Social Responsible Businesses) ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ က်မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားအရ ဆူညံသံ ၏ တန္ဖိုး၊ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္မ်ားမွ လြင့္လာတဲ့ ဘိလပ္ေျမမႈန္မ်ားရဲ႕ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တန္ဖိုးေတြအတြက္ တာဝန္ခံေပးပါလို႔ မေျပာလိုေသးပါ။

သို႔ပါေသာ္လည္း ေစ်းနဲ႔ကပ္လ်က္ ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူမ်ားေစ်းသို႔ ေခ်ာေမာစြာ ဝင္ထြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြက တာဝန္ခံသင့္ပါတယ္။ တာဝန္ခံမ ခ်ထားရာမွာ ဒီလို တာဝန္ခံႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ရွိသူကိုသာ ခန္႔ထားသင့္ပါတယ္။

အဲဒီလူနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး အိမ္အျပန္လမ္းမွာ က်မရဲ႕ရင္တြင္းကို ေမးခြန္းေလးတခု ဝင္လာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက က်မတို႔ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားကို ေကာင္းမြန္လွပတဲ့ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ တင္ေပးေနခ်ိန္မွာ က်မတို႔ ျပည္သူ
ျပည္သားမ်ားကေရာ ထိုလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ တာဝန္သိစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ၾကပါျပီလား။

က်မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ မိမိအတြက္ အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ Right ကိုသာ သိၾကၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ တာဝန္ဆိုတဲ့ Responsibility ကို လ်စ္လွ်ဴရူတတ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရန္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။