ပိုက္ဆံမေပးရင္ စာေမးပဲြ ေပးမေျဖဘူးရွင့္

ပရင့္ထုတ္ရန္


သို႔

အယ္ဒီတာရွင့္

ပဲခူးၿမိဳ႕ အမွတ္ ၂ အထက ေက်ာင္းက ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး ေဒၚထားထားေရႊက ဒီလကစၿပီး ေက်ာင္းသားေတြဆီမွာ ေက်ာင္းအိမ္သာ ျပင္ဖို႔ဆိုၿပီး ပိုက္ဆံကို မေတာ္မတရား ေကာက္ခံေနပါတယ္။

အိမ္သာျပင္ဖို႔က သိန္း ၂၀ ေက်ာ္ ကုန္က်မယ္လုိ႔ဆိုၿပီးေတာ့ ၉-၁၀ တန္း ေက်ာင္းသားတေယာက္ကို က်ပ္ ၄၀၀၀ေကာက္ပါတယ္။ ၈ တန္းကေန အငယ္တန္းေတြအထိ တေယာက္ကို က်ပ္ ၃၀၀၀ စီပါ။ မေပးႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို စာေမးပြဲ ေပးမေျဖဘူးလုိ႔လည္း ဆိုပါတယ္ရွင့္။

အတန္းပိုင္ဆရာမ တေယာက္ ေျပာျပတာက အထက္ကေန အိမ္သာျပင္ဖို႔အတြက္ ၂၂ သိန္း ခ်ေပးတယ္တဲ့။ ဒါကို တျခား ေက်ာင္းသားမိဘေတြလည္း သိပါတယ္။ သူေတာင္းတဲ့ပိုက္ဆံ မေပးႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသားမိဘေတြကို ႐ံုးခန္းမွာ ေခၚဆူတာလည္း ရွိပါတယ္။

မေပးႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ အတန္းထဲမွာ မ်က္ႏွာငယ္ၿပီး၊ တေန႔တေန႔ ဆရာေတြကတဆင့္ အေျပာခံေနရလို႔ စိတ္မခ်မ္းသာၾကရပါဘူး။

မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနတဲ့

မိခင္တဦး

ပဲခူးၿမိဳ႕