www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
ေသာၾကာ, ၀၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၉

Mizzima Burmese

Home > အာေဘာ္ႏွင့္အျမင္ > အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ > ေျမယာျပႆနာ မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး

ေျမယာျပႆနာ မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ဘယ္အရာေတြဟာ အခက္ခဲဆံုးအရာေတြ ျဖစ္ေနသလဲ။
ျပည္တြင္းျပည္ပ အကဲခတ္ေလ့လာသူအမ်ားစုကေတာ့ ေျမယာျပႆနာဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္
အတြင္း ေျဖရွင္းရခက္တဲ့ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ၾကပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ ေျမယာျပႆနာဟာ အျခားျပႆနာမ်ားျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာနည္းတူ အင္မတန္
အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာ၊ ေျဖရွင္းရမလြယ္ကူတဲ့ ျပႆနာ၊ မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း မေအာင္ျမင္ေစႏိုင္တဲ့ အေရးႀကီးအေျခခံျပႆနာအျဖစ္ ယူဆမယ္ဆိုရင္လည္းရႏိုင္တဲ့ ျပႆနာပါပဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဓိကအားျပဳရပ္တည္တဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရ
ဟာ ေက်းလက္လူထုျဖစ္ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးတစ္ခုတည္းအေပၚ ရပ္တည္ၾကရပါတယ္။ ဒီလိုအေနအထားမွာ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ရပ္တည္ၾကသူေတြအတြက္ တည္ၿငိမ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္တဲ့ လယ္ယာေျမဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား
ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတာဟာ ဒီတိုင္းျပည္မွာ လယ္ယာေျမ ျပႆနာ အခိုင္အမာရွိေနတယ္ဆိုတဲ့
အခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပရာ ၀န္ခံရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေျမယာအသံုးခ်မႈအေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈရရွိတဲ့
ေျမပိုင္ရွင္အသစ္ေတြကို ေတြ႔လာရပါတယ္။ အဓိကက်တဲ့ ေျမယာပိုင္ဆိုင္သူ အသစ္ေတြကေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္း
ေတာင္ၾကားေဒသမွာရွိတဲ့ ေျမဧက၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းမ်ားအျဖစ္နဲ႔လည္းေကာင္း၊ အဓမၼသိမ္းယူျခင္းအျဖစ္နဲ႔ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို လႊဲေျပာင္းခ်ထားေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခု
ကေတာ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းမွာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းတို႔မွာရွိတဲ့ ေျမဧက ၂၀၀,၀၀၀ ကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ ကိုးဦးထံ လႊဲေျပာင္းခ်ထားေပးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
အစည္းအေ၀းမွာဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ တာ၀န္ရွိသူက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရာမွာ တပ္မေတာ္က နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရယူထားခဲ့တဲ့ ေျမဧက ၂၉၇,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလို ေျမပိုင္ရွင္အသစ္ေတြ မိုးဦးက်မႈိေတြလို
ေပၚေပါက္လာရျခင္း အေျခခံအေၾကာင္းတရားေတြထဲမွာ ေျမယာဥပေဒေတြ ေရရာတိက်မႈ မရွိျခင္းနဲ႔ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျမန္မာ့ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအေပၚ အေျခမခံတဲ့ ေျမယာမူ၀ါဒအမွားမ်ား
ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ယခင္စစ္အစိုးရက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ရာမွာ လယ္ယာေျမနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ မဟာအမွားႀကီးမွားခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြကလည္း ရွင္းလင္းခိုင္မာမႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစိုးရဌာနအသီးသီးမွာလည္း ေျမယာ
စာရင္းဇယားကအစ စနစ္တက်မရွိဘဲ တိက်မွန္ကန္တဲ့ကိန္းဂဏန္းမ်ား မွတ္သားထားႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။
ေျမယာပိုင္ဆိုင္သူ၊ ေျမယာအမိ်ဳးအစား၊ ေျမယာခြဲေ၀သတ္မွတ္မႈ၊ အစရွိတဲ့ ေျမယာဆိုင္ရာ အေရးႀကီး ဥပေဒ
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားဟာလည္း အင္မတန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး ရွင္းလင္းတိက်မႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးအေပၚ ႏွစ္ေပါင္း
ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ အက်ဳိးကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လယ္ယာလုပ္ကိုင္လာခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲသားလယ္သမားေတြဟာ ေျမမဲ့ယာမဲ့ေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကရၿပီး ေျမပိုင္ရွင္ဘ၀
ကေနၿပီး လယ္သီးစားဘ၀ေရာက္ကုန္ၾကရတဲ့ အက်ိဳးဆက္ပါပဲ။

ယခုေတာ့ ေျမယာမ်ားဆံုး႐ႈံးၾကရတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကလည္း မိမိတို႔ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး
ေတာင္းဆိုလာေနၾကၿပီျဖစ္သလို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး သူရဦးေရႊမန္းကိုယ္တိုင္ကလည္း လယ္သမားမ်ားေျမယာေတြ ျပန္လည္ရရွိိေရး အျမန္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ထား၀ယ္ခရီးစဥ္အတြင္း တိုက္တြန္းတဲ့အဆင့္
အထိ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးအတြင္းမွာ လယ္ယာေျမျပႆနာဟာျဖင့္ ဆဲြႏုတ္ရ
ခက္ခဲသည့္ ဆူးတစ္ေခ်ာင္းအျဖစ္ရွိေနၿပီး သည္ဆူးကို မွန္ကန္သည့္ ေျမယာဥပေဒမ်ား၊ မွန္ကန္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္မွသာ ႏုတ္ယူလို႔ရႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။