www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
အဂၤါ, ၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၉

Mizzima Burmese

Home > အာေဘာ္ႏွင့္အျမင္ > အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ > ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေမ့မထားသင့္သည့္ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေမ့မထားသင့္သည့္ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ရခိုင္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အတြင္းက သန္လ်င္ ေရနံခ်က္ စက္႐ံု ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈအတြက္အျပစ္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲကာေသဒဏ္ေပးျခင္းတြင္ ထိုစဥ္က စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မဟုတ္ဟု ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲေဟာင္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္ဟုဆိုေသာ ျမန္မာ့တရား စီရင္ေရးနယ္ပယ္မွ သတင္းမ်ားကိုယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ၾကားသိလာ ေနရသည္။

ဤသတင္းမ်ားသည္ ေကာင္းသတင္းမ်ားဟု မဆိုႏုိင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ေဒၚစီစီသည္ “လာဘ္ယူ၍ အာဏာအလြဲသံုးသည္” ဟု ေဖာ္ထုတ္ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

ေဒၚစီစီသည္ အာဏာကိုအကာအကြယ္ျပဳကာ လာဘ္ယူသည္ဟု မဇၩိမကမဆိုလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ ေဖာ္ထုတ္ခံ ရသူတစ္ဦး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားျခင္းသည္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုဟု ႐ႈျမင္ပါသည္။ ေဒၚစီစီႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ သမၼတ႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း ပုဒ္မ ၃၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၊ ပုဒ္မခြဲ(က) တို႔အရ ဆႏၵအေလ်ာက္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းဟု ဆိုထားသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစဤျဖစ္ရပ္သည္ တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္၏ သတိျပဳဖြယ္ အခ်က္တစ္ခ်က္ဟုေတာ့ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

အထက္တြင္တင္ျပခဲ့ေသာ အျခားျဖစ္ရပ္ကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက သန္လ်င္ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈအတြက္ သံသယရွိျခင္းခံရသူ ကိုညီညီဦးကို ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းအတြက္ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲေဟာင္း ဦးခင္ၫြန္႔က သူ႔အဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ဟု ဆိုျပန္သည္။

ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ဥပမာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးသည္ သန္႔ရွင္းေသာတရားစီရင္ေရး၊ လြတ္လပ္သည့္ တရား စီရင္ေရးျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္၍မရႏုိင္ပါ။ အလားတူ တရား႐ံုးသည္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစလႊမ္းမိုးမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ဖိအားေပး၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားကင္းေ၀းၿပီး ဥပေဒမ်ားအတိုင္း အတိအက်လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တရား႐ံုးသည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္လြတ္ကင္းၿပီး လြတ္လပ္စြာ သီးျခား ရပ္တည္ႏိုင္မည့္ တရား႐ံုးျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

မ်ားေျမာင္လွစြာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရး အခန္းက႑ကို လည္း တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထု အားကိုးယံုၾကည္ရေသာ တရား႐ံုးမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါလိမ့္မည္။ သုိ႔မဟုတ္ ပါကတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအေပၚတြင္ လည္း မလိုလားအပ္သည့္ အျခားလႊမ္းမိုးမႈမ်ားသက္ေရာက္လာႏုိင္သည္။